پایان نامه تحلیل محتوای درس دین و زندگی پایه اول دبیرستان

تعلیم و تربیت راهنمای جنبه های مختلف رشد شخصیت فرد، یعنی جنبه بدنی، عقلانی، عاطفی، اجتماعی، دینی، هنری و اخلاقی است. عده ای دیگر تعلیم و تربیت را رشد قوه قضاوت صحیح، یعنی قضاوتی که مبتنی بر دلیل و مدرک باشد تعریف کرده اند و جان دیویی تعلیم و تربیت را تجدید نظر در تجربیات و تشکیل مجدد آنها به طوری که موجبات رشد بیشتری را فراهم نمایند تلقی کرده است. بنابراین تعلیم و تربیت را نمی توان به صورت انتقال معلومات وعادات تعبیر نمود. کار مدرسه و معلم انتقال معلومات از طریق سخنرانی یا به وسیله کتاب نیست. وظیفه ی مدرسه و مربیان است که کتاب، سخنرانی، آزمایشگاه، مطالب علمی و خلاصه ی برنامه ی تعلیماتی مدرسه را وسیله ای برای رشد طرز تفکر علمی و پرورش قوه ی قضاوت صحیح در افراد بدانند (شریعتمداری، به نقل از مجیدی، ۱۳۸۶).متخصصین تعلیم و تربیت اعتقاد دارند که شکوفایی و رشد و سعادت اجتماع به کمک نظام تربیت مترقی وعلمی و سالم حاصل می گردد، به عبارت دیگر یکی از طرق اساسی افزایش بهره وری و تسریع رشد یافتگی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اعتلای کیفیت نیروی انسانی است که این ارتقاء و تکامل به مدد تعلیم و تربیتی فعال و پویا و سازنده امکان پذیر است. (سلیمانپور، ۱۳۸۳)هدف آموزشی معلم، ایجاد یادگیری در فراگیران است. یادگیری تقریباً همه ی فعالیتهایی را که ما در طول زندگی انجام می دهیم در بر می گیرد. برای یادگیری تعاریف مختلفی وجود دارد که هر یک از آنها به جنبه های خاصی از فرآیند یادگیری تأکید می کند و جنبه های دیگر آن را نادیده می گیرد. جامع ترین تعریفی که تاکنون از یادگیری بدست‌ آمده تعریف هیلگارد و مارکوپز است. یادگیری یعنی ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در توان بالقوه ی یادگیرنده مشروط بر اینکه این تغییر بر اثر تجربه رخ داده باشد (سیف، ۱۳۷۶) پایان نامه تحلیل محتوای درس دین و زندگی پایه اول دبیرستان از حیث میزان توجه به نیازهای شناختی-عاطفی، اجتماعی دانش آموزان و بررسی نظرات دبیران در این مورد در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش ,پرینت و تکمیل انواع پایان نامه میباشد.

پایان نامه تحلیل محتوای درس دین و زندگی پایه اول دبیرستان را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

مقدمه:

محتوای برنامه های درسی دین و زندگی در برگیرنده اساسی ترین خطی مشی اجرایی برای نیل به هدفهای تعلیم و تربیت هستند. به همین جهت لازم است در تهیه و تدوین آنها نهایت دقت اعمال گردد. عوامل دیگر همچون موقعیت، محیط یادگیری، روش تدریس معلم و تمرین و تکرار متغیرهای مهمی هستند که در یادگیری نقش مهمی را ایفا می کنند (شعبانی، ۱۳۸۹)کتاب درسی عمده ترین منبع یادگیری فراگیران است. در صورتی که محتوای کتابهای درسی دین و زندگی همسویی مستقیم با هدفهای برنامه درسی نداشته باشند، دستیابی به آنها نیز ممکن نخواهد بود از سوی دیگر کتاب درسی به عنوان یک رسانه نوشتاری اطلاعات و ارزشها را به دانش آموزان منتقل می کند. به عبارت دیگر در میان ابزارهای گوناگونی که ذهن فراگیران را تحت تأثیر قرار می دهد، کتاب یک وسیله ی فراگیر و رسمی به حساب می آید. کتاب درسی در نظام های آموزشی که به صورت متمرکز اداره می شوند، دارای اهمیت بیشتری است. از جمله نظام آموزشی کشور ما که کتاب درسی به صورت متمرکز و تحت نظارت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای سراسر کشور طراحی و تدوین می شود از این رو اگر این منبع مهم به طور ناقص تهیه شود و یا عیب و اشتباهی در آن وجود داشته باشد، مشکلات آموزشی به کل دانش آموزان تحت پوشش نظام آموزشی تعمیم می یابد. (مرعشی، ۱۳۸۵)در نظام آموزش و پرورش ما، انواع ارزشیابی های تحصیلی، آزمون ها و گزینش ها، مبتنی بر محتوای کتاب درسی و برنامه آموزشی صورت می گیرد و هدایت فراگیران به سوی ادامه تحصیل یا بازار کار بیشتر براساس میزان آموخته ها و محفوظات آنان از کتب درسی دین و زندگی صورت می گیرد تا استعدادهای آنها (یار محمدیان، ۱۳۸۱).

جمع بندی و نتیجه گیری یافته های حاصل از نظرات دبیران:

بنا بر نتایج ارائه شده در فصل چهار، استنباط می شود که داده های حاصل از سوالات مربوط به نیاز اجتماعی، میانگین وزنی به دست آمده از میانگین تجربی مفروض پایین تر است. بنابراین مقدارt و درجات آزادی موجود، دال بر معنادار بودن این تفاوت در سطح کمتر از ۰٫۰۵ نیست. بنابراین نیاز های اجتماعی در کتاب دین و زندگی به میزان کافی رعایت شده اند.همچنین بنا بر نتایج ارائه شده در فصل چهار، استنباط می شود که در مجموع پاسخ داده شده سوالات مربوط به نیاز های عاطفی، میانگین وزنی به دست آمده از میانگین تجربی مفروض پایین تر است. مقدارt و درجات آزادی موجود، دال بر معنادار بودن این تفاوت در سطح کمتر از ۰٫۰۵نیست. بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که نیاز های عاطفی در کتاب دین و زندگی به اندازه کافی گنجانده شده اند.همچنین، بنا بر نتایج ارائه شده در فصل چهار، استنباط می شود که در مجموع پاسخ داده شده به سوالات مربوط به نیاز های شناختی، میانگین وزنی به دست آمده از میانگین تجربی مفروض پایین تر است. مقدارt و درجات آزادی موجود، دال بر معنادار بودن این تفاوت در سطح کمتر از ۰٫۰۵نیست. بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که نیاز های شناختی در کتاب دین و زندگی به اندازه کافی گنجانده شده اند.بنا بر نتایج ارائه شده در فصل چهار، استنباط می شود که در مجموع پاسخ داده شده به سوالات مربوط به نیاز های اجتماعی، عاطفی و شناختی، میانگین وزنی به دست آمده از میانگین تجربی مفروض پایین تر است. مقدار و درجات آزادی موجود، دال بر معنادار بودن این تفاوت در سطح کمتر از ۰٫۰۵نیست. بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که مجموع نیاز های اجتماعی، عاطفی و شناختی در کتاب دین و زندگی به اندازه کافی گنجانده شده اند.با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، مطالعات نشان می دهد که محتوای کتابهای دین و زندگی با نتایج تحقیقات، دو لیتل، کورنای و کیوی همسو نیست.

دین و زندگی
دین و زندگی

محدودیتهای تحقیق:

برای انجام این تحقیق نیز همانند بسیاری از پژوهشهای دیگر محدودیت هایی وجود داشته است که برخی از آنها با تلاش و پیگیریهای محقق رفع شده، که عبارتند از:

  • با توجه به اینکه پرسشنامه استانداردی در مورد موضوع پژوهش وجود ندارد، پرسشنامه‌ای با توجه به بررسی پژوهشهای انجام شده و راهنمایی‌ها و نظرات اساتید راهنما و مشاور، توسط محقق ساخته شده است و اعتبار آن نیز با کمک روشهای موجود مورد سنجش قرار گرفته است.
  • با توجه به اینکه پژوهش مذکور تنها در سطح شهر مرودشت انجام شده است و این جامعه دارای خصوصیات و ویژگیهای خاص خود می باشد، نتایج آن تنها در سطح شهر مرودشت قابل تعمیم بوده و نمی توان این نتایج را به کل شهر های استان و حتی کشور کشور تعمیم داد.

پیشنهادهای کاربردی تحقیق:

بنابراین با توجه به آنچه از آن یاد شد، می توان با طرح پیشنهادهای اصلاحی زیر، به رفع کاستی های موجود مباحث دینی، اقدام کرد:

  1. با توجه به افزایش میزان انحرافات اجتماعی در سطح اقشار جوان جامعه از سویی و فقدان آموزش مهارت ها و آداب زندگی در نظام آموزشی از سوی دیگر، پیشنهاد می شود، مؤلفان کتاب های درسی دینی با بازنگری دوباره کتاب های مزبور، برای تهیه کتاب های دینی جدیدی بکوشند که به سهم خود بتواند به موارد مزبور پاسخ لازم را ارائه دهد.
  2. با توجه به اندک بودن آموزش مهارت های زندگی در کتاب های نظام آموزشی کشور، چون می توان موارد پیش گفته را با ارزش های دینی، در کتاب های دینی مطرح کرد، پیشنهاد می شود با تغییر نسبی رویکرد کلامی و فلسفی کتاب های دینی، رویکرد مهارت های زندگی به شکل پررنگ تری مورد توجه قرار گیرد. البته این امر به معنای بی توجهی به ابعاد شناختی که یک فرد مسلمان باید با توجه به آن ها اهداف زندگی خود را سامان دهد، نیست.
  3. پیشنهاد می شود با تغییر نسبی رویکرد فلسفی – کلامی کتاب های درسی به مهارت های زندگی و اجرای آن در چند شهر به صورت آزمایشی و تطبیقی مورد بررسی قرار گیرند.

فهرست مطالب پایان نامه تحلیل محتوای درس دین و زندگی پایه اول دبیرستان از حیث میزان توجه به نیازهای شناختی-عاطفی، اجتماعی دانش آموزان و بررسی نظرات دبیران:

فصل اول:

کلیات تحقیقمقدمه ۲بیان مسئله ۵اهمیت و ضرورت تحقیق ۷اهداف تحقیق ۹سؤال های تحقیق ۱۰تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۰محتوا: ۱۰تحلیل: ۱۰تحلیل محتوا: ۱۱نیازهای زندگی اجتماعی دانش آموزان: ۱۱نیازهای عاطفی:‌ ۱۲نیازهای شناختی ۱۴کتاب درسی: ۱۴

فصل دوم:

مبانی نظری و ادبیات پژوهشمقدمه ۱۶بخش اول: نیاز ۱۶مفهوم و ماهیت نیاز ۱۶مفهوم نیاز از  دیدگاه هنری الکساندر ماری: ۱۸اهمیت نیاز ها ۱۹مفهوم نیازهای اجتماعی ۲۰مفهوم نیازهای شناختی ۲۰مفهوم نیازهای روانی ۲۱مفهوم نیازهای عاطفی ۲۱نیاز های عاطفی-روانی کودک ۲۲تاریخچه و پیشینه مفهوم نیاز ۲۲بررسی دیدگاه ها و نظرات پیرامون نیاز ۲۵دیدگاه ماری پیرامون نیاز و انگیزش ۲۵دیدگاه فروید پیرامون نیاز ۲۸نظریۀ کرن هورنای درباره نیازها ۲۹نظریه ی اریک فروم درباره ی نیاز ۳۱نظریه ی هندی کلی لینگرن درباره ی نیاز ۳۱نظریه ی کیت دیویس درباره نیازها ۳۲نظریه ی هانری گارت درباره نیاز ۳۲نظریه بیندروا و استواوات درباره نیاز ۳۳نظریه لی جی کرونباخ درباره نیازها ۳۳نظریه رایف در مورد نیازها ۳۴نظریه مزلو پیرامون نیاز ها ۳۵الف- نیازهای شناختی ۳۵ب- نیازهای فیزیولوژیکی (زیستی): ۳۶نمودار۲-۱: هرم سلسله نیاز های مزلو ۳۷مفهوم انگیزش و ارتباط آن با نیاز ها ۳۹مفهوم انگیزش ۳۹جایگاه انگیزش در روان شناسی ۴۰مفاهیم و موضوعات پیرامون روان شناسی انگیزش ۴۰تغییر شدت انگیزه در طول زمان ۴۱سلسله مراتبی انگیزه‌ ها ۴۱رابطه نیاز با انگیزش ۴۲بخش دوم: تحلیل محتوا ۴۲تاریخچه و پیشینه  مفهوم  تحلیل محتوا ۴۲مفهوم تحلیل محتوا ۴۵ویژگی های تحلیل محتوا: ۴۷مراحل تحلیل محتوا ۴۹پیشینه پژوهش ۵۲پیشینه داخلی: ۵۲تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۸جمع بندی و نتیجه گیری ۵۹

فصل سوم:

روش شناسی پژوهشمقدمه ۶۱روش تحقیق ۶۱روش تحلیل محتوا ۶۳روش اجرا تحلیل محتوا ۶۵روش تحلیل داده ها  در تحلیل محتوا ۶۶جامعه آماری ۶۶نمونه آماری ۶۶ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات ۶۷اعتبار یابی ابزار تحقیق (روایی و پایایی۲ پرسشنامه) ۶۸روایی پرسشنامه ۶۸پایایی پرسشنامه ۶۸روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۸سطح توصیفی ۶۸سطح استنباطی ۶۸

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده هامقدمه ۷۰یافته های حاصل از تحلیل محتوا ۷۰جدول۴-۱: تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان بر اساس توجه نیازهای اجتماعی ۷۱جدول ۴-۲: تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان براساس توجه به نیازهای عاطفی – روانی ۷۲جدول ۴-۳: تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان براساس توجه به نیازهای شناختی ۷۴جدول ۴-۴: تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان (بررسی نیازهای اجتماعی) ۷۴جدول ۴-۵: تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان (بررسی نیازهای عاطفی ) ۷۵جدول ۴-۶: تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان (بررسی نیازهای شناختی) ۷۶یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ۷۷جنسیت ۷۷جدول ۴-۷: جنسیت ۷۷نمودار ۴-۱: نمودار جنسیت نمونه ۷۷تحصیلات ۷۷جدول ۴-۸: تحصیلات نمونه ۷۷نمودار۴-۲: تحصیلات نمونه ۷۸میانگین، واریانس و انحراف معیار ۷۸جدول ۴-۹: میانگین، واریانس و انحراف معیار  مجموع پاسخ های مربوط به هر یک از ابعاد ۷۸نمودار۴-۳: پراکندگی پاسخ ها برای کل پرسشنامه ۷۹نمودار۴-۴: پراکندگی پاسخ های سوالات برای نیازهای شناختی ۷۹نمودار۴-۶: پراکندگی پاسخ های سوالات برای نیازهای اجتماعی ۸۰آزمون t  تک نمونه ۸۰جدول۴- ۱۰: نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد نیاز های اجتماعی ۸۰جدول۴- ۱۱: نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد نیاز های عاطفی ۸۱جدول۴- ۱۲: نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد نیاز های شناختی ۸۱جدول۴- ۱۳: نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد نیاز ها ۸۲

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهاداتمقدمه ۸۴بحث و نتیجه گیری ۸۵جمع بندی و نتیجه گیری یافته های حاصل تحلیل محتوا ۸۵جمع بندی و نتیجه گیری یافته های حاصل از نظرات دبیران ۸۸محدودیتهای تحقیق ۸۹پیشنهادهای کاربردی تحقیق ۹۰پیشنهادات پژوه۹۱منابع ۹۳

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تحلیل محتوای درس دین و زندگی پایه اول دبیرستان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 113
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *