مقاله تحلیل ساختار خطی اجزای محدود رشته مکانیک

تحقیق و مقاله تحلیل ساختار خطی با اجزای محدود رشته مکانیک در فرمت ورد ۴۰ صفحه ای اماده ویرایش و پرینت میباشد.این تحقیق مناسب دانشجویان رشته مهندسی مکانیک (سیالات) میباشد.تجزیه و تحلیل ساختارهای انعطاف پذیر خطی با استفاده از شیوه اجزای محدود (FEM) را مورد بررسی قرار داده است در ادامه به چکیده هایی از متون مقاله میپردازیم در صورت نیاز از باکس انتهای صفحه دانلود نمایید.

چکیده:

زبانهای برنامه نویسی Hastala Vista Fortran اکثر کتابهای مربوط به فرآیند FEM شامل نمونه هایی از برنامه نویسی وقتی برنامه های پیچیده ای می شوند که از Fortam استفاده می کنند. آنها با یک فرآیند نامشخص روبرو می شوند.زبان برنامه نویسی Fortam به دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی مکانیک در ایالات متحده آمریکا آموزش داده شد. به تدریج در حال منسوخ شدن می باشد. با این حال به خاطر مقادیر زیاد قوانین قدیمی در قسمت های شیمی فیزیک  مکانیک تدریس می شود. جایگزین برنامه نویسی علمی دارای سطح پایین C و C++ ، سطح متوسط برنامه نویسی  Java و Perl و Python و جایگزین برنامه نویسی دارای سطح بالا در واقع برنامه نویسی Matlab و معادلات لینوکس و محاسباتی آنها می باشد.

مکانیک
مکانیک

 استحکام و تثبیت مکانیک ساختار خطی :

رکود اقتصادی بعد از جنگ ویتنام در طول دوره زمانی بعد از سال ۱۹۷۲ انعکاس یافت. طراوات جوانی دوران شکوفایی و دوران طلایی سپری شده بود.این زمان تثبیت می باشد. تلاش زیادی جهت اصلاح موجود آن دوران صورت گرفت.در ابتدا اجزای دارای جابه جایی به وسیله ابزار بر چسب  مختلفی به شمار می آمدد. مدلهای ترکیبی و مدال های دو تایی یک پیشرفت پیوسته ای را نشان می دهند.مدل های مصنوعی و فرقی ظاهر می شوند. یک فعالیت شناور و دارای شکوفایی به وسیله درک بهتر از پایه و اساس علم ریاضی در زمینه برآورد و محاسبه خطا و نیز سازگاری شبکه رواج می یابد.

قوانین تجاری فرآیند FEM ،در مکانیک به تدریج دارای اهمیت می شوند. این قوانین در مورد اینکه چه چیزی در جهان واقعی کار می کند و چه چیزی در این جهان کارساز نیست. یک بررسی واقعی را فراهم می کنند. در اواسط سال ۱۹۸۰ مدرک مستدلی وجود داشت مبنی بر اینکه استفاده از اجزای نوع بالا و پیچیده از لحاظ تجاری مقرون به صرفه نبوده و زیان آور بودند.ابزار فوق العاده و عجیبی که در میان میلیون ها ردیف از کدها ساخته شدند به آسانی به ابزارهای جدید تجزیه می شوند. پیچیدگی اجزا، به خصوص رد تحلیل های دینامیک و مکانیک غیرخطی که توسط استفاده کننده ها و مصرف کننده های مبتدی صورت می گیرد خطرناک می باشد. از اینجا گرایشی در جهت بازگشت به اجزای ساده آغاز می­شود.

پیشگامان این روش:

مقاله تألیف شده در سال ۱۹۵۶ توسط Twrne ، Cloygh ، Martin و Topp که از این بعد به اختصار TCMT هستند به عنوان نقطه آغاز روش FEM شناخته می شود. این مقاله در اکثریت قابل توجهی از قوانین تجاری نیز استفاده می شود.اولین مدالی که آنها ساختند در طول سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۲ بود.یک تصویر جامع از این دوره در ۲ کتاب موجود می باشد.متن Przemieniecki توسط Diver همچنان چاپ مجدد می شود.آن بررسی توسط Gallaghar در آن زمان مؤثر بود اما هم اکنون دسترسی به آن در کتابخانه های بیرون دشوار می باشد. این پیشگامان در زمینه مکانیک کلاسیک تحصیل کرده بودند. آنها پیرو مکانیک کلاسیک در ارتباط با اجزای ساختاری به عنوان وسیله ای برای نیروهای انتقال یافته بودند. این حجم به عنوان مبدل نیرو، در بررسی ساختاری قبل از استفاده از کامپیوتر دارای یک حالت استاندارد بود.این افراد جهت بدست آوردن معادلات  مکانیک پایدار و ثابت از یک متری تصورات متغیر و تغییرپذیر استفاده می کردند. توسعه دهندگان حجم از نزدیک در ارتباط با صنعت هواپیما سازی بودند. همانور که در بالا اشاره شد تنها شرکت های بزرگ هوا- فضا قادربه تهیه کامپیوترمان بزرگ بودند. بنابراین تمرکز آنها بر روی ساختاری باریکی که از میله ها و دنده ها . قطعات یدکی و قابهای چوبی ساخته می شد ، بود. اگرچه شیوه نیروی قدیمی در طول سال ۱۹۵۰ بررسی و تجزیه و تحلیل تنش را آشکار کرد با این حال روش های پایدار همچنان برای استفاده رد مکانیک و لرزش مؤثر بودند. اینکه Turner یک کارشناس برجسته جهانی در زمینه انعطاف پذیری هواپیما بود. چیزی تصادفی محسوب نمی شود.

تفسیر روش جسم محدود از لحظ علم ریاضی:

این تفسیر در پیوند با نمودار گردش کاری است که در آن شیوه FEM به عنوان شیوه ای برای بدست آوردن مقادیر عددی جهت حل مسائل مربوط به مقدار مرزی مکانیک می باشد. این مسائل در محدود  مطرح می شوند. اتصال U از محدوده های فرعی و ناپیوسته  جایگزین محدوده  می شود. این محدوده های فرعی و ناپیسته اجزای محدود نامیده می شوند. به طور کلی ، طرح هندسی  تنها از طریق طرح هندسی  قابل تعیین می باشد. آن تابع یا توابع نامشخص در مورد هر جزء تخمین زده می شود.برآورد این تابع یا توابع توسط یک فرمول تعدیل شده ای که بر اساس مقادیر بدست آمده از آن تابع یا توابع بیان شده است ، صورت می گیرد. و یا اینکه برآورد این تابع یا توابع، احتمالاً براساس مشتقات آنها در مجموعه ای از نقاط اتصال (گره ها) صورت می گیرد. این نقاط اتصال بر روی نقاط مرزی حجم قرار دارند. موقعیتهای تابع یا توابع نامشخص و فرعی توسط مقادیر واحد نقطه اتصال (گره) مشخص می شود. این توابع ، توابع شکلی نامیده می شوند.

 توضیح فیزیکی روش FEM:

این ارتباط تاریخی در استفاده از واژه های ساختاری مانند سختی ماتریس و بردار نیرو  در مکانیک و درجات آزادی انعکاس می یابد. این لغات و اصطلاحات فنی برای استفاده های غیرساختاری موجود می باشد. مفهوم اصلی در نفسیر فیزیکی و مکانیکی این روش (شیوه FEM) واژه جداسازی و تفکیک یک سیستم مکانیکی پیچیده به قطعات ساده تر و قابل انفصال م باشد که اجسام محدود نامیده می شوند. پاسخ مکانیکی یک ذره براساس شمار محدودی از حداقل تعداد متغیرهای مستقل مانند فشار و گرما و نسبت این متغیرها در یک سیستم (درجات آزادی) مشخص می شود.این درجات آزادی به مانند یک مجموعه از گره ها (نقاط احتمالی) دارای مقادیر نامشخص معرفی می شوند. پاسخ آن ذره به وسیله معادلات جبری که از مباجث تجربی یا مباحث مربوط به علم ریاضی ساخته شده اند مشخص می شود.پاسخ یا واکنش سیستم اصلی از روش عکس العمل الگوی مجزا تعیین می شود.عکس العمل الگوی مجزا با ارتباط با مجموعه ای از تمام اجزا یا از طریق اجتماع مجموعه ای از کل اجزا به وجود می آید. معنی و مفهوم از هم گسستگی یک مجموعه وقتی اتفاق می افتد که یک مهندس بسیاری از سیستم های طبیعی و مصنوعی را در نظر می گیرد.در روش حجم محدود چنین قسمت هایی ابتدایی و ساده ، اجزا نامیده می شوند. رفتار کل سیستم در واقع رفتار ذرات یا اجزای مستقل آن سیستم به اضافه تأثیر متقابل آنها بر روی یکدیگر می باشد. یک عامل کلیدی در پذیرش اولیه روش FEM این بود که تأثیر متقابل ذرات با استفاده از اصطلاحاتی که به حد قابل توجه برای مهندسین مکانیک آشنا هستند از لحاظ فیزیکی قابل تفسیر می باشد.

عناوین دیگر از مقاله تحلیل ساختار خطی اجزای محدود رشته مکانیک:

 • کتابهای توصیه شده در مورد فرآیند FEM خطی مکانیک
 • بررسی اصول اولیه
 • مخترعان اجزای محدود
 • بررسی دوران اوج و شکوفایی استفاده از روش FEM
 • تعابیر و تفاسیر مربوط به روش حجم محدود
 • بررسی روش جداسازی مکانی ذره محدود از لحظ علم ریاضی
 • تأثیر مشترک شیوه جداسازی مکانیذره- محدود از طریق فیزیکی و محاسباتی
 • بررسی فیزیکی شیوه جدا سازی مکانی از نوع تفکیک ذره محدود
 • شکلهای متفاوت FEM
 • شیوه های جداسازی در طبق بندی نمایی مکانیک پیوستار استاتیک ( CSM)
 • مکانیک محاسباتی

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله تحلیل ساختار خطی اجزای محدود رشته مکانیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 40
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و منبع ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *