تحقیق مفهوم ضمان درک رشته حقوق

مبناى پرداخت خسارت وارده به مشترى توسط بایع، حکم قاعده غرور((المغرور یرجع الى من غره)) مى باشد چرا که بر اساس قاعده غرور، در صورتى که صدور کارى از کسى موجب زیان دیگرى شود و این زیان به واسطه فریب خوردن فریب خورده از فریب دهنده باشد هر چند فریب دهنده قصد فریب دادن آن کس را نداشته باشد و خود او نیز فریب خورده و جاهل و یا در اشتباه بوده  باشد، ضامن است.تحقیق مفهوم ضمان درک رشته حقوق در ۱۳ صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک:

اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف ضمان فروشنده را به خوبى مى توان از ماده   (۲۳۰) قانون مدنى استنباط کرد  به موجب این ماده )) اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغى به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمى تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است، محکوم کند .))ضمان درک از لحاظى نتیجه تخلف فروشنده درباره تملیک و تسلیم مبیع است و شاید به همین لحاظ نیز قانون مدنى آن را در زمره آثار بیع آورده است بنابراین، اگر طرفین میزان خسارتى را که در نتیجه این تخلف به خریدار وارد مى شود از پیش تعیین کنند، باید مفاد توافق آنان را محترم شمرد.

بند دوم: اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک:

با توجه به اینکه دیوان کشور در حکم شماره ۱۹۱۴-۸/۱۸/۱۳۱۸ شعبه چهار، ضمان درک را جزء مقتضاى ذات عقد بیع به شمار نیاورده و شرط بر خلاف آن را درست دانسته است، لذا اسقاط ضمان درک از فروشنده صحیح است. به موجب حکم مذکور: (( آثارى که در ماده  (۳۶۲)  قانون مذکور براى بیع صحیح ذکر شده مطلق آثار بیع است؛ اعم از آثارى که مقتضاى عقد به معنى مذکور بوده و قابل انفکاک از آن نباشد و یا اثر عقد مطلق بوده و به واسطه شرط قابل انفکاک باشد بنابراین، ماده مزبور دلالت ندارد بر این که ضمان درک مبیع مقتضاى عقد بوده و شرط خلاف آن، ولو به طورمحدود و مقید، بر خلاف مقتضاى عقد است .))

ضمان
ضمان

نتیجه وارائه راهکار:

در صورتی که کل یا بعض ازمبیع مستحق للغیر درآید و مالک معامله فضولی را رد نماید مشتری حق دارد که کل یا بعض از ثمن را که در مقابل آن چیزی را تملک نکرده است از فروشنده بگیرد ودر صورتی که به فساد معامله جاهل بوده، حق دارد جهت گرفتن خسارات وارده به فروشنده رجوع نماید . در موردی که مشتری برای مطالبه خسارات وارده بر علیه فروشنده اقامه دعوا می نماید رویه دادگاه ها برای چگونگی تعیین میزان چنین خساراتی متفاوت بوده و در این مورد تشتت آراء وجود دارد که ادامه این اختلاف نظر وصدور آراء معارض ،علاوه برمخدوش نمودن اعتبار قوه قضائیه، مردم رادر تشخیص حقوق وتکالیف خود با مشکل جدی مواجه می کند لذا در چنین مواردی، باید موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح وموضوع مورد اختلاف بررسی ونسبت به آن رأی وحدت رویه صادر گردد تا دیگر شاهد صدور آراء متعارض در مورد این موضوع واحد نباشیم.

مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع:

مبناى استرداد ثمن معامله به صورت کلى یا جزئى در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع حکم آیه )) لا تأکُلُوا اموالکم بینکُم بِالباطل الا ان تکُون تجاره عن تراضٍ )) و عموم روایت نبوى ((على الید ما اخذت حتى تؤدیه )) می باشد .  روایت مذکور که از آن قاعده)) ضمان ید (( استنباط مى شود بدین معنا است که هر کس بر مال دیگرى دست یابد؛ بدون آ نکه از طرف قانون گذار یا مالک مأذون باشد، موظف است به ردّ عین آن مال به صاحبش یا قائم مقام او و در صورتى که عین مال موجود نباشد یا دسترسى به آن نداشته باشد مکلف به دادن مثل آن است و اگر مال مثلى نباشد، ملزم به پرداخت قیمت آن است. این قاعده را قاعده ((على الید ((  نیز مى گویند .

فهرست مطالب تحقیق مفهوم ضمان درک رشته حقوق:

 • مقدمه
 • مفهوم ضمان درک
 • مفاد ضمان درک
 • رابطه خریدار و فروشنده
 • رابطه خریدار و مالک
 • نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى
 • محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس
 • محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران
 • قلمرو ضمان درک
 • مبناى ضمان درک
 • مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع
 • اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک
 • اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک
 • اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک
 • نتیجه وارائه راهکار
 • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق مفهوم ضمان درک رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 13
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *