تحقیق فیزیولوژی پس از برداشت رشته کشاورزی

کاربرد پیش از برداشت و پس از برداشت benzothiadiazole برای کنترل آنتراکنوز و افزایش حلول عمر shelf در موز برداشت شده . تحقیق فیزیولوژی پس از برداشت رشته کشاورزی در قالب فایل ورد آماده برای دانلود رایگان میباشد.

چکیده (خلاصه) فیزیولوژی پس از برداشت :

آنتراکنوز که عامل آن قارچcollectstrichun  musae، یک بیماری پس از برداشت در موز که موجب خسارات اقتصادی عمده ای در حین انتقال و انباری می شود . Benzo- thiadiozole-f  (bth) carbothiooic  acid  s- mehylester endogenos گیاهی شبیه ترکیب سالیسیلیک اسید ( SA) ، معروف است بجهت داشتن تاثیرات مقاوم بر روی بعضی بیماریها بواسطه قارج “هدف از مطالعه فعلی ، انتخاب یک غلظت مناسب BTH و یک مرحله مناسب از رسیدگی موز برای عملکرد و کاربرد آن در کنترل آنتراکنوز و افزایش طول عمر پوست میوه موزی بود که برداشت شده بود غلظت های مختلف BTH (50، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ MG-ML) در مراحل مختلف رسیدگی میوه موز بکار رفت ، شامل یک هفته ، دو هفته و یک ماه قبل از برداشت نتایج نشان می دهند که در حالیکه غلظت های BTH در تیمار پس از برداشت و پیش از برداشت مقدار MG-ML 100 بود و بهترین زمان تیمار BTH ، دو هفته پیش از برداشت بود.

مقدمه :

موز ، رایج ترین و مهمترین میوه تجاری است که در بسیاری کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد کرد. کیفیت این میوه بخاطر مصرف آن در دسر و غذاهای خام ، مهم و مطلوب بود . بهر حال بیماریها در مرحله پس از برداشت منجر به از دست رفتن قابل ملاحظه ای محصول و کیفیت میوه موز شود آنتراکنوز ، که عامل آن

(C musae) colle tot ichum  musae بود ، یک آلودگی نهفته است که اسپورهای قارچی میوه بالغ موز را در مزرعه آلوده می سازد اما علایم آن به شکل خسارا و آسیب پوستی یا لکه های فرو رفته سیاه یا قهوه ای با اندازه های متفاوت بر روی میوه دیده می شوند که ممکن است توده هایی acervuli رنگی شده با salnov را در بر داشته باشد که روی پوست میوه بعد از رسیدگی کونیدی ظاهر می شود بنابراین هر اندازه گیری کنترل بالقوه ای که بتواند یطور موثر علایم آلودگی آنتراکنوز را به تاخیر بیاندازدیک نقش مهم در طولانی کردن عمر پوست میوه موز در حین انبار دارد .

چندین ماده شمیایی سنتزی مثل بنومیل و تیابند ازول(tbz )استفاده شده اند برای کنترل موثر این بیماریها در میوه های برداشت شده بهرحال این مواد شیمیایی بصورت مشکل ساز باقی می مانند تا زمانی که آلودگی ، مقاومت به بیماری و آلودگی محیط اطراف وجود داشته باشد . بنابراین یک فشار فزاینده ای بر روی صنعت موز وجود داشته است برای به حداقل رساندن استفاده از قارچ کش های سنتزی و برای کشف قارچ کش های جایگزین و غیر شیمیایی پایدار برای کنترل بیماریها پس از برداشت.

 مواد و روشها

مواد ۱-۲: کولیتواز موز ( B- AZI) ( گونه  MUSA    Acuminataگروه AAA ) در مرحله بلوغ تجاری ( بلوغ به رنگ سبز در مرحله ۷۵% کامل شدن میوه ) از منطقه          panyuدر شهر guangzhon  در چین جمع آوری شدند . محلول (۵۰% ترکیب فعال           Novartis  crop  protection Actigard TM  INC ، انگلستان) BTH طبق دستور العمل محصول آماده شد همراه با آ – دی یونیزه استریل بعلاوه ۵۰% O از ۸۰ Tween

.    Mg-ml500 ازSpo tak( شامل ۲۵% پروکلور از شرکت LTD AVWNTIS ، بایر، آلمان) و MG-ML  ۱۰۰۰ پودر قابل خیس شدن کربندازیم ( CWP، ۵۰% ترکیب فعال) آماده شدند . برای کنترل قارچ کش در تیمارهای پس از برداشت و پیش از برداشت ( بترتیب)

 ایزوله گونه COLLETOTRICHUM  MUSAE و شرایط کشت بافت:

برای ایزوله گونه C. musae ( Berk و همکارش کورت) واریته . Arx. از موز آلوده ، میوه در یک اتاقک مرطوب در دمای اتاق ( c25) قرار داده شد. تکه های کوچک از بافت های دارای علایم بر روی پتری دیش های حاوی آگاردکستروز سیب زمینی ( pda) قرار داده شدند ( سانگون ، شانگای ، چین و در دمای c25 انکوبات شدند . برای اولین بار که رشد سیلومی مشاهده شد، کلونی های بر روی ظروف PDA تازه دوباره ایزوله شدند تا کشت بافت های خالص بدست آید .

ایزوله ها بعدا بر اساس خصوصیات کولیتوار و خصوصیات مورفولوژیکی شان شناسایی شدند. ایزوله ها ی دوباره و متوالی بر روی شیب های PDA انجام شدند تا اینوکولوم باقی بماند.

 پیش تیمار میوه موز :

میوه های موز تمیز شدند و بطور طبیعی خشک شدند. میوه هایی که هیچ آسیب دیدگی در شکل، رنگ و اندازه شان نبود، انتخاب شدند تا شیوع در رسیدگی میوه، کاهش یابد. آنها بصورت تازه برش زده شدند و سریع در داخل آب کلره زده شده ( MG-L 10 کلورین ) فرو برده شدند و بمدت ۵ دقیقه در آن قرار داده شدند و بعد در معرض هوا خشک شدند.

بررسی پس از برد اشت ۲٫۴٫۱   انتخاب غلظت بهینه BTH

تکه های کوچک موز بعد از پیش تیمار در محلول های BTH با غلظت های ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و۳۰۰ MG- ML  بمدت ۵ دقیقه خیسانده شدند و بعد در معرض هوا خشک شدند ” قطعه های موز در محلول SPORTAK( مقدار MG-ML 500 ) بمدت ۵ دقیقه خیسانده شدند و بعد در هوا خشک و بعنوان کنترل قارچ کش استفاده شدند. میوه های موز کنترل در آب دی یونیزه شده استریل بعلاوه TWEEN 80 50% .O بمدت ۵ دقیقه خیسانده شدند و در هوا خشک شدند . بعد از تیمار ها، ۵ قطعه موز در هر کیسه در یک کیسه حاوی پلی ایتیلن ( با ضخامت MM03 O و سر بسته) قرار داده شدند و در دمای C ( 1+23) با رطوبت نسبی ۸۰% بمدت ۷ روز و ۱۲ روز نگهداری شدند.

 

 

 تاثیرات BTHبر روی قطر زخم و بر شیوع بیماری میوه آلوده به گونه C-MUSAE :

بعد از تیمار با BTH  و پیش تیمار ، میوه ها با سوسپانسیون های گونه C- MUSAE با متد CAPDEVILLE و همکاران، آلوده شدند بک زخم به ابعاد ۳mmx3mm برروی هر میوه  ایجاد شد و با یک قطره از سوسپانسیون اسپور (ML 20)بکار گرفته شد . بعد میوه ها در ظروف پلاستیکی قرار داده شدند و در دمایC ( 1_+23) با رطوبت نسبی ۸۰% بمدت ۵ روز و ۷ روز نگهداری شدند.

 بررسی پیش از برداشت :

آزمایش مزرعه ای با استفاده از BTH بر روی درختان موز کشت شده در مزارع باغات دانشگاه کشاورزی جنوب چین، انجام شد. موز برزیلی در این ازمایش استفاده شد و ۲ آزمایش بشکل زیر انجام شد. برای تعیین بهترین غلظت کاربرد BTHدر موز پس از برداشت ، ۴ غلظت محلول BTH ( 50، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ MG-ML ) در گیاه موز در مزرعه دو هفته قبل از برداشت، بکار رفت. برای تعیین بهترین زمان کاربرد BTH، نقاط زمانی، در مراحل یک ماه قبل از برداشت ،   دو هفته و یک هفته قبل از برداشت ( بترتیب ) ، درختان با محلول های BTH اسپری شدند ( بترتیب ) .

۳- نتایج و بحث ها :

۱-۳ تیمار پس از برداشت BTH  بر روی رسیدگی موز و آنتراکتوز  :  میوه های موز که با محلول BTH تیمار نشدند خیلی به آلودگی C.musae  حساس بودند. بهرحال وقتی میوه های موز در اول با bth و Spor tak تیمار شدند و با گونه C.musae رقابت یافتند ، MI  و DI  به اندازه قابل ملاحظه ای (  O.05 >P ) پایین تر بودند و با آنهایی که با آب تیمار شده بودند مقایسه شدند ( جدول ۱) .

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق فیزیولوژی پس از برداشت رشته کشاورزی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 8
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *