تحقیق طراحی سیستم های آبیاری

تحقیق طراحی سیستم های آبیاری در قالب فایل ورد (این تحقیق دارای نمونه سوالات میباشد)آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

طراحی سیستمهای آبیاری بارانی:

 • در یک دستگاه آبفشان دوار (سنترپیوت) ، طول دستگاه ۳۹۰ متر ، سرعت حرکت برج آخر ۱ متر در دقیقه و آبدهی دستگاه ۶۰ لیتر در ثانیه می باشد . در صورتی که دستگاه یک دور کامل با شرایط فوق آبیاری نماید ، عمق آب داده شده به زمین چقدرخواهد بود ؟
 • مطلوب است تعیین مشخصات آبپاش (مدل ، قطر نازل ، آبدهی،  فشار کارکرد و قطر  پاشش) دریک دستگاه آبفشان غلطان (ویل موو) براساس  اطلاعات زیر :

– سرعت باد در منطقه : ۷ کیلومتر در ساعت

– فواصل آرایش آبپاشها : ۱۸×۱۲ متر

– شدت بارش آبپاشها : ۹ میلیمتر در ساعت

 • مطلوب است محاسبه مساحت تحت پوشش آبیاری توسط یک دستگاه آبفشان غلطان (ویل موو) در صورتیکه اطلاعات زیر را داشته باشیم
 • نیاز آبی گیاه : ۷ میلیمتر در روز
 • تعداد آبپاش روی دستگاه : ۲۵ عدد
 • راندمان کاربرد آبیاری : ۷۰ درصد
 • حداکثر عمق خالص آب در هر نوبت آبیاری : ۴۹ میلیمتر
 • فاصله جابجایی دستگاه: ۱۸ متر
 • شدت بارش آبپاش : ۱۰ میلیمتر در ساعت
 • ساعات آبیاری در شبانه روز : ۲۱ ساعت
آبیاری
آبیاری

اجرای سیستم های آبیاری  تحت فشار:

 • یک سیستم آبیاری به روش کلاسیک نیمه متحرک که قبلا اجرا گردیده است  ، بالهای آن از جنس آلومینیومی و ۳ اینچ می باشد . فاصله آبپاشها برروی بال  ۱۲ متر بوده و اولین آبپاش در فاصله ۶ متری از خط  آبرسان قرار دارد . خط آبرسان لوله پلی اتیلن و به صورت زیرزمینی  اجرا گردیده و آبگیری  بالها از  هیدرانت ها که در فواصل ۵۴ متری  بر روی خط  آبرسان قرار دارند انجام می گیرد . اگر بخواهید سفارش خرید  یک بال ابیاری  دیگر مشابه بال قبلی  و به طول ۷۸ متر برای این سیستم آبیاری  بدهید  لیست لوازم مورد نیاز آن را بنویسید (۶نمره)
 • عملیات اجرای یک سیستم آبیاری قطره ای با آرایش لوپ به یک شرکت مجری واگذار گردیده است  . لوله های مانیفلد ( رابط) طرح شامل لوله های پلی اتیلن ۵۰ و ۹۰ میلیمتر است . نحوه اتصال لاترالها ( لوله های ۱۶ میلیمتر) به لوله های  مانیفلد را توضیح داده و لوازم مورد نیاز را بنویسید ( ۳ نمره)
 • در نقطه A چگونه می توان دو لوله با مشخصات داده شده زیر را به همدیگر وصل کرد ؟ (۳نمره)

D=110 mm (PE . 6 A t) —————– A —————– D=100mm ( A.C.C)

سئوال برق سیستم ها و ایستگاه پمپاژ۱۸/۱۰/۸۸:

 • در ایستگاه پمپاژ سیستم آبیاری بارانی لینیر ازیک دستگاه الکتروپمپ گریزاز مرکز مدل ۳۱۵-۱۰۰ کوپله شده با الکتروموتور به قدرت ۳۰ اسب بخار استفاده شده است .
قدرت الکتروپمپولتاژکاریضریب قدرت
۳۰ اسب بخار۳۸۰ ولت۸/۰

الف- چنانچه دستگاه آبیاری لینیر شامل ۷ اسپن باشد مطلوب است محاسبه شدت جریان الکتروپمپ ، دستگاه آبیاری لینیز و شدت جریان کل .( ۲ نمره )

ب- چنانچه فاصله محل تامین برق تا تابلوی توزیع داخل ایستگاه پمپاژ ۴۰۰ متر و فاصله تابلو توزیع تا الکتروپمپ ۵۰ متر باشد مطلوب است  محاسبه سطح مقطع کابل مورد نیاز تا تابلو توزیع و تا الکتروپمپ . (۳نمره)

ج- چنانچه فاصله تابلوی  توزیع داخل ایستگاه پمپاژ تا دستگاه آبیاری لینیز ۵۰۰ متر باشد مطلوب است محاسبه سطح مقطع کابل مورد نیاز جهت تامین برق مورد نیاز دستگاه یاد شده .( ۲ نمره)

د- چنانچه بخواهیم ضریب قدرت ایستگاه پمپاژ را به ۹۵/۰ افزایش دهیم مطلوب است  محاسبه قدرت بانک خازن  مورد نیاز . ( ۲ نمره)

هـ – انتخاب کلید راه انداز جهت راه اندازی الکتروپمپ . ( ۱نمره)

 • مشخصات فنی پمپ گریز از مرکز مدل  ۳۱۵-۱۰۰ به شرح جدول زیر می باشد .
۱۸۰۱۵۰۲۰۹۰۶۰M3/h دبی
۲۶۳۱۳۴۳۵/۵۳۶M فشار
۶۹۷۵۷۶۷۱۶۰% راندمان
۲/۲۸۵/۱۷/۱۵/۱۴/۱NPSHr(m)

الف- نقطه کارمناسب برای بکارگیری از این پمپ را توضیح دهید . (۱نمره)

ب- چنانچه قطرپروانه پمپ به ۲۹۰ میلیتمر کاهش داده شود جدول تغغیرات فشار و دبی پمپ را ارائه نمایید . (۲نمره)

ج- چنانچه پمپ فوق درارتفاع ۱۶۵۰ متری از سطح دریا نصب شده باشد ومیزان افت فشاردرلوله مکش و ضمائم مربوطه معادل ۳/۱  مترو درجه حرارت آب ۵/۱۵ درجه سانتیگراد و پمپ بالاتر از سطح آب نصب شده باشد مطلوب است  محاسبه حداکثر عمش مکش مجاز پمپ فوق الذکر (۷۷/۰=es ) . ( 4 نمره)

د- شرایط انتخاب پمپ برای  تامین فشار و دبی در پروژه های آبیاری تحت فشاررا شرح دهید . ( ۳ نمره)

 

فهرست مطالب پایان نامه طراحی سیستم های آبیاری:

 • فصل یکم. ۱
 • طراحی سیستمهای آبیاری بارانی.. ۲
 • موضعی.. ۵
 • ایستگاه پمپاژ و برق سیستمها ۸
 • اجرای سیستم های آبیاری  تحت فشار. ۱۳
 • مواد شناسی و کنترل کیفیت لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشار. ۱۳
 • مدیریت پیمان. ۱۴
 • فصل دوم. ۱۶
 • بارانی.. ۱۷
 • موضعی.. ۲۰
 • سئوال ایستگاه پمپاژ و برق سیستمها ۲۹/۰۳/۸۸٫ ۲۴
 • آزمون کیفیت آب آبیاری ۲۹/۰۳/۸۸٫ ۲۸
 • سئوالات اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار ۲۹/۰۳/۸۸٫ ۲۹
 • سئوالات آزمون درس مواد شناسی و کنترل کیفیت لوازم و تجهیزات آبیاری ۲۹/۰۳/۸۸٫ ۳۰
 • سئوالات درس مدیریت پیمان ۲۹/۰۳/۸۸٫ ۳۱
 • فصل سوم. ۳۲
 • طراحی آبیاری بارانی ۱۸/۱۰/۸۸٫ ۳۳
 • طراحی آبیاری موضعی ۱۸/۱۰/۸۸٫ ۳۷
 • سئوال برق سیستم ها و ایستگاه پمپاژ۱۸/۱۰/۸۸٫ ۴۵
 • آزمون کیفیت آب  آبیاری ۱۸/۱۰/۸۸٫ ۴۷
 • سئوالات اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار ۱۸/۱۰/۸۸٫ ۴۸
 • آزمون کنترل کیفیت تجهیزات ۱۸/۱۰/۸۸٫ ۵۰
 • سئوالات درس مدیریت پیمان ۱۸/۱۰/۸۸٫ ۵۱
 • فصل چهارم. ۵۲
 • اصول طراحی آبیاری بارانی ۲۵/۶/۸۹٫ ۵۳
 • آبیاری موضعی  شهریورماه ۲۵/۶/۸۹٫ ۵۶
 • آزمون کیفیت آب آبیاری ۲۵/۰۶/۸۹٫ ۷۲
 • اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار ۲۶/۰۶/۸۹٫ ۷۴
 • آزمون مواد شناسی و کنترل کیفیت لوازم و تجهیزات آبیاری ۲۶/۰۶/۸۹٫ ۷۵
 • سئوالات آزمون مدیریت پیمان ۲۶/۰۶/۸۹٫ ۷۶
 • فصل پنجم. ۷۷
 • آبیاری بارانی ۵/۰۳/۹۰٫ ۷۸
 • برق سیستم های آبیاری تخت فشار و ایستگاه پمپاژ ۰۵/۰۳/۱۳۹۰٫ ۸۷
 • آزمون کیفیت آب آبیاری ۰۵/۰۳/۱۳۹۰٫ ۹۰
 • آزمون درس مواد شناسی و کنترل کیفیت لوازم و تجهیزات آبیاری ۰۶/۰۳/۱۳۹۰٫ ۹۳
 • سئوالات آزمون درس مدیریت پیمان ۰۶/۰۳/۱۳۹۰٫ ۹۴
 • فصل ششم. ۹۶
 • اصول طراحی آبیاری بارانی۱۳۹۰/۱۰/۱۵٫ ۹۷
 • آزمون کیفیت آب آبیاری ۱۳۹۰/۱۰/۱۵٫ ۱۰۴
 • سوالات اجرای روشهای آبیاری ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۰٫ ۱۰۶
 • آزمون مواد شناسی و کنترل لوازم و تجهیزات آبیاری ۱۶/۱۰/۱۳۹۰٫ ۱۱۰
 • آزمون مدیریت پیمان ۱۶/۱۰/۹۰٫ ۱۱۱
 • فصل هفتم. ۱۱۲
 • بارانی ۲۹/۰۲/۱۳۹۰٫ ۱۱۳
 • فصل هشتم. ۱۱۹
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق طراحی سیستم های آبیاری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 131
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *