تحقیق ترانس ژن رشته پزشکی

برای اولین بار، اولین لاین سلولی از سلول های توده داخلی (ICM)  بلاستوسیست های موش در بیش از دو دهه قبل انجام گرفت ( ) .  این سلول ها می توانند به صورت کلونی تکثیر پیدا کنند و به طور نامحدود در محیط کشت نگهداری شوند. این ویژگی ها آن ها را ابزارهای ارزشمندی برای مهندسی ژنتیک برای مطالعات عملی ژنتیکی پستانداران ، بیولوژی تکاملی پستانداران، و برای تولید مدل های حیوانی برای بیماری های انسانی ساخته است ( ). تولید لاین های سلولی ترانس ژن می باشد. با این حال، انواع سلول های دیگر، از جمله سلول های گرانولوزا و سلول های فیبروبلاست پوستی بدست آمده از حیوانات بالغ استفاده شده است Arat et al. , 2002 , Arat et al , 2001 , Cibelli et al ., 1998 , Park et al. , 2001 , schnieke et al , 1997) در این پژوهش ، جداسازی، کشت، انجماد و بررسی سیتوژنتیک سلول های فیبروبلاستی  جنینی هامستر انجام گرفت و در این پژوهش هدف کلی، کشت فیبروبلاست جنین هامستر ایرانی برای بررسی مدل رشد و عملکرد فیبروبلاست در محیط کشت بود. تحقیق ترانس ژن در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

روش تعیین سن جنین:

سن جنین بر پایه ی استخوانی شدن اسکلت، طول دیافیز یا اندازه تاج تا دم CRL تخمین زده می شود. مطالعات مختلفی بین CRL و سن رابطه ای بدست آورده اند که این روابط در جدول زیر بیان شده است .انواع سلولهای دیگر از جمله  سلولهای گرانولوزا و سلولهای فیبروبلاست پوستس آمده از حیوانات بالغ استفاده شده است. در این پژوهش جداسازی، کشت، انجماد و بررسی سیتوژنتیک سلولهای فیبروبلاستی جنینی هامستر انجام گرفت و در این پژوهش هدف کلی کشت فیبروبلاست جنین هامستر ایرانی برای بررسی مدل رشد وعملکرد فیبروبلاست در محیط کشت بود و اهداف اختصاصی عبارت بود از:شده است که از آن تمامی بافت های پیوندی و بافت های سخت منشا می گیرد. فیبروبلاست سلولی مشتق از مرودرم بافت همبند می باشد که در حفظ تمامیت ساختاری بدن نقش مهمی برعهده دارند.مرحله جنینی: با رشد دستگاه های گوناگون رویان بدون تمایز بافتی بیشتر و تکامل جفت مشخص می شود.

 روش نمونه گیری:

جنین را از رحم خارج کرده و آن را در پتری دیش حاوی PBS قرار دادیم و بافت اضافی را جدا کردیم و آن را با استفاده از Bufferee saline (PBS)phosphataحاوی یک درصد پنی سیلین و استریتوساسین شست و شو دادیم و آن را خورد که در زیر هود در شرایط استریل منتقل کردیم.

ترانس ژن
ترانس ژن

کشت بافت:

۱- نمونه های فیبروبلاست جنینی به قطعات کوچکی)  ۱m )خرد شد و در پلت های کشت سلولی ۶۰mm قرار داده شد.

۲- ml4 محیط مغذی رشد فیبروبلاست  Dulbeccos M odified Eagles Medium DMEM)) شرکت Gibo  محتوی ۱۰% سرم جنینی گاو FBS شرکت TED و ۱% پنی سیلین و استریتوماسیون در پلت ها ریخته شد در ۳۷ درجه سانتی گراد و در حضور ۵% CO2 و در رطوبت حداکثر در انکوباتور memmert)) انکوپیت شد.

سه روز پس از الکوبیت کردن قطعات فیبروبلاست جنینی پلیت ها با میکروسکوپ بررسی شدند و مقدار رشد سلول ها مشاهده گردید سپس در زیر هود محیط کشت تخلیه و باFBS حاوی پنی سیلین و استرپتومایسین شسشتشو داده اما قطعات بافتی به طور کامل حذف نشد و دوباره به هرکدام ۱۰CC محیط کشت کامل اضافه شد و پلت ها در ۳۷ درجه سانتی گراد و در حضور ۵%CO2  و در رطوبت حداکثر در طبقه اول انکوباتور انکوبیت شد.

پاساژ اول نمونه بعد از یک هفته انجام شد به این صورت که:فلاسک را از انکوباتور خارج کردهمحیط کشت روی آن رادور ریخته شد.با PBSحاوی پنی سیلین و استوپتومایسین شست و شو داده شد ۵ml تیریپسین.(Bio idea Group)  به آن افزوده شد و به مدت ۳ دقیقه در انکوباتور قرار داده و بعد از خارج کردن از انکوباتور ضربه های ملایم به کنار و اطراف فلاسک برای جداکردن سلول زده شد.سپسml   ۱۰ محیط کشت حاوی FBS برای توقف عمل آنزیم به آن اضافه شد.به مدت ۵ دقیقه در سانترفیوژ (SLGMA 2-16 PK) rpm1500 و دمای ۴ درجه سانتی گراد قرار داده شد.محیط روی آن دور ریخته شد. فلاسک رسوب کرده را با ۵ ccمحیط کشت جدید مخلوط کرده و به فلاسکcc 25 انتقال داده شد هر فلاسک را با محیط کشت جدید به حجم ۵ cc رسانده و در ۳۷ درجه سانتی گراد در حضور ۵% co2 و رطوبت حداکثر انکوبیت شد.

وسایل مورد نیاز:

روپوش، دستکش، ماسک، پتری دیش، ست جراحی شامل قیچی پنس، دسته اسکاپیل، تیغ جراحی ، لیوان حاوی پودر یخ، فالکون ۱۵ میل، فالکون ۵۰ میل، الکل، کیسه فریزر، کیسه زباله، سرنگ ۵ میل، سرسوزن ۱۵g، فلاسک ۱۵۰ و ۲۵

موارد مورد نیاز:

الکل ۷۰%، pbs فاقد/    محیط کشت سلولهای تغذیه کننده، تریپسین / EDTA، محیط سلول های تغذیه کننده هامستر. محیط کشت سلولهای بنیادی جنین.

در این مطالعه از فیبروبلاست جنین  هامستر استفاده شد که در مرکز ترانسژنیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد برای نمونه گیری در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۱ دو هامستر ماده در کنار یک هامستر نر در قفس قرار دادیم و در روز بعد پلاک واژنی رادر هامتسر ماده بررسی کردیم و سپس هامستر ماده را جدا کرده و در قفس دیگری قرار دادیم و در روز هشتم آبستنی هامتسر را به روش قطع نخاعی کشتیم بعد آن را الکل پاشی کرده و حفره شکمی را باز کردیم. و جنین ها را از رحم خارج کرده و به پتری دیش حاوی PBS 1 درصد پنی سیلین و استرپتومایسین منتقل کرده و شستو دادیم و بافت های اضافی که شامل کیسه زرده ، آمینیون و جفت بود را از جنین جدا کردیم و سپس دست و پا و سر جنین را به کمک نوسپس قطع کردیم و کبد را خارج کرده و جنین را به پتری دیش فاقد محلول BPS منتقل کردیم و در زیر هود در شرایط استریل و ۱۵میلی متر تریپسین به آن افزوده و از طریق هم زدن به کمک هم زن مغناطیسی برای مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه به هم زدیم. سپس آن را سانترفیوژ کردیم  در دور rpm 1200 در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد به صورت ۵ دقیقه و بعدمایع بالایی فالکون را خارج کرده و ۲۰ میلی لیتر محیط کشت سلولهای تغذیه کننده به سلول کف لوله فالکون افزوده و آن را پپتاژ کرده و سپس محتویات لوله فالکون را به فلاسک ۱۵۰ سانتی متر مربع  منتقل کردیم و فلاسک را در انکوباتور CO2 قرار دادیم و سپس تعویض محیط روزانه تا حذف ضایعات سلول و چسبیدن سلولهای فیبروبلاستی هامستر به کف فلاسک صورت گرفت بعد از سه روز کف فلاسک کاملا پوشیده از سلول شد که به دو فالسک منتقل کردیم یک فلاسک پاساژ داده شد و یک فلاسک را فریز کریدم که در بانک سلولی مرکز، در تانک ازت نگهداری شد که این مراحل تا پاساژ ۸ ادامه پیدا کرد برای بررسی نمودار رشد پاساژ ۸ در ۲ پلیت ۱۲ چاهکی انجام شد که سلولهای رشد کرده ۹ روز متوالی شمارش شد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق ترانس ژن رشته پزشکی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 33
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *