تحقیق بررسی پیمان ماستریخت

پیمان ماستریخت پیمانی که در دهم دسامبر سال ۱۹۹۱ درشهر ماستریخت هلند توسط سران ۱۲ کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا یعنی: آلمان، اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، ایرلند، بلژیک، پرتغال، دانمارک، فرانسه، لوگزامبورگ، هلند و یونان به امضاء رسید هدف عهدنامه ماستریخت، ایجاد وحدت سیاسی و اقتصادی اروپاست.  تاسیس پول واحد، به رسمیت شناختن شهروند اروپایی، همکاری نزدیک بین کشورهای عضو در زمینه سیاست خارجی و امنیت مشترک، دادگستری و امورداخلی از جمله مسائل پیش بینی شده در پیمان وحدت اروپا است. این پیمان از طریق مجلس قانونگذاری یا همه پرسی در کشورهای عضو به تصویب رسید. تحقیق بررسی پیمان ماستریخت در قالب فایل ورد همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

ازمردم اروپا به عنوان نمادی از همگرایی فرهنگی،تاریخی در میان اقوام اروپایی، یاد شده است برای یافتن یا ساختن یک مفهوم ایده آل و آرمانی در میان اقوام اروپایی (صلح و آزادی) به عنوان مفهوم مشترک در نظر گرفته شده است. انتخاب این دو مفهوم نیز ریشه در تاریخ اروپا دارد گرچه صلح و آزادی
می تواند  به عنوان دو مفهوم باارزش بشری در همه فرهنگها دیده شود، ولی تاکید و بازگویی آن در مقدمه پیمان اتحادیه اروپا، حکایت از رنجها و
مصیبت هایی دارد که ملت اروپا از فقدان این دو اصل به خود دیده است. (آزادی پاسخی به دوران خفقان آور قرون وسطایی است)که روح تعالی و پیشرفت را با برداشت یک سویه از دین و حاکمیت میرانده بود و برای اروپایی ها آزادی یه عنوان یک ارزش غیر قابل انکار در بیشتر اعلامیه و بیانیه های سیاسی دوران جدید دیده می شود، منافع عمومی، نیروی محرکه و پتانسیل لازم برای ادامه حیات معاهده است در همکاری های بین المللی اجراو رعایت منافع عمومی همه اعضا، رمز بقا و پایداری آن است و مفهوم استقلال برای اروپایی ها معنای خاص خود را داشته و در معادلات پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن دیوار برلین، اروپا تلاش کرد که به عنوان یک قطب سیاسی اقتصادی مستقل در معادلات جهانی نقش بازی کند.

روند شکل گیری و طرح اولیه پیمان:

این طرح به عنوان یک سنگر غیر نظامی در برابر تهدیدات و توسعه طلبی های اتحاد جماهیر شوری و متحدان کمونیست شرق اروپا بود.

پیمان ماستریخت بخشی از روند تکاملی اقتصادی است که پس از ویرانی های جنگ جهانی دوم در اروپا آغاز شد. تحت طرحی از ژرن مونت
(۱۹۷۹-۱۸۸۸) و رابرت شومان (۱۹۶۳-۱۸۸۶) از فرانسه و پل هانری (۱۸۹۹-۱۹۷۲) از بلژِک، بسیاری از رهبران اروپا به این نتیجه رسیدند که با ثبات رشد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ….. طرح رسمی برای همکاریهای سیاسی و اقتصادی بین کشورهای اروپایی غربی وجود داشته باشد.
چنانچه مردم دانمارک در همه پرسی ۱۸ مه ۱۹۹۳، انگلستان در دوم اوت
و آلمان با موافقت دادگاه قانون اساسی در اول نوامبر۱۹۹۳ پیمان ماستریخت
را مورد تصویب قرار دادند.

 ساختار و تشکیلات:

۱- مقرر شد تا سال ۱۹۹۹م- پول واحد اروپایی جایگزین واحدهای پولی کشورهای عضو شود ایجاد ارز واحد، تحت نظر یک بانک مرکزی مستقل اروپایی خواهد بود.

در این زمینه فقط انگلیس، حق دارد خارج از پول واحد، سیستم پولی جداگانه ای داشته باشد و هر زمانی که مایل بود، می توانند در این زمینه به دیگران بپیوندد.

۲- پارلمان اروپا از حق وتوی موثری بهره مند می شود و موثرتر و متنفذتر از گذشته عمل خواهد کرد. این پارلمان، اختیارات و قدرتهای جدیدی را تحت عنوان این پیمان، از جمله اختیار تصمیم گیری دسته جمعی را کسب کند. این پارلمان، حق وتوی اصلاح قانون را نیز دارد.

برخورادری از هویت شهروند اروپایی:

برخورداری از هویت شهروند اروپایی به اتباع کشورهای عضو جامعه اروپا اجازه می دهد تا بتوانند در انتخابات اروپایی و شهرداریها در هر کشور از کشورهای عضو که ساکن باشند شرکت کنند و حق انتخاب شدن در این انتخابات را هم داشته باشند.پیمان ماستریخت جامعه اقتصادی اروپا را به « اتحادیه اروپا» تغییر داد.بند ۱- هدف از تشکیل اتحادیه اروپا: از اهداف تشکیل این اتحادیه گسترش هر چه افزون تر همکاری های اقتصادی و مالی، اتحاد در سیاست های مشترک امور خارجی و داخلی و همکاری در امور قضایی و داخلی کشورهای عضو عنوان گردیده است.

پیمان ماستریخت
پیمان ماستریخت

برشماری هدفهای پیمان:

هدف پیمان آن است که این جامعه، به اولین قدرت اقتصادی جهانی و نیز اروپایی  تبدیل شود تا بتواند یک صدا در صحنه سیاسی جهان ظاهر گردد و با یک نیروی نظامی از تمامیت ارضی خود دفاع کندو البته اعضای جامعه نسبت به این قراردادها هم سویی کامل نداشتند و نسبت به مسائل مهمی که در اجلاس مطرح شد نظرات متفاوتی ارائه کردند، که تصویر «ب» بیانگر آن است.

نتیجه گیری:

حرکت گام به گام اروپا برای دستیابی به وحدت، بیانگر تمایل دائمی شورهای عضو اتحادیه اروپا در دستیابی به یک وحدت سیاسی، اقتصادی و پولی واقعی پایدار ومستحکم است در این راستا،  سیاست های اتخاذ شده طی دوره های متعدد نقل و ارزیابی شد و اعضا به بازسازی و تصحیح سیاست های اتحادیه می پردازند تا به این طریق فرآیند وحدت اروپا عملی شود. در حال حاضر اتحادیه اروپا با عضویت ۱۵ کشور: فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، لوگزامبورگ، ایتالیا، دانمارک، ایرلند، انگلستان، یونان، پرتغال، اسپانیا، اتریش، فنلاند و سوئد با جمعیتی برابر ۳۷۱٫۵ میلیون نفر بزرگترین حوزه اقتصادی در قاره اروپا و یکی از بزرگترین بازارهای واحد در جهان به شمار می رود. عملی شدن پیمان ماستریخت و تحقق اتحادیه اروپا همراه با هداف ۴ گانه ای که در پیمان آمستردام ۱۹۹۷ برای این اتحادیه در نظر گرفته شده اند، نشان دهنده عزم کشورهای اروپایی در تبدیل شدن به یک قدرت برتر اقتصادی و سیاسی در عرصه جهانی است.

فهرست مطالب تحقیق بررسی پیمان ماستریخت:

 • مقدمه………………………….. ۱
 • فصل اول- کلیات………………….. ۲
 • مبحث اول: پیمان مستریخت………….. ۲
 • گفتار اول: تاریخچه………………. ۲
 • گفتار دوم: روند شکل گیری و طرح اولیه پیمان   ۳
 • گفتار سوم- ساختار و تشکیلات ………. ۴
 • بند ۱- منابع تأمین هزینه های پیمان… ۷
 • مبحث دوم- مفّاد پیمان ماستریخت…….. ۸
 • گفتار اول- استفاده از ارز واحد……. ۸
 • گفتار دوم- برخورداری از هویت شهروند اروپایی  ۸
 • مبحث سوم- ابعاد حقوقی و مهمترین اصول پیمان   ۹
 • گفتار اول- مبنای حقوقی…………… ۹
 • گفتار دوم- مهمترین اصول پیمان ماستریخت ۹
 • فصل دوم- اهداف و سیاست های پولی پیمان ماستریخت   ۱۰
 • مبحث اول- اهداف…………………. ۱۰
 • گفتار اول-  بر شماری هدف های پیمان… ۱۰
 • گفتار دوم- حمایت گرایی از تجارت آزاد. ۱۲
 • مبحث دوم- معیار همگرایی کشور ها در تعیین پول مشترک  ۱۳
 • گفتار اول- برنامه کاری سیاست های پولی پیمان ماستریخت ۱۳
 • گفتار دوم- شکل گیری ارز واحد اروپا… ۱۳
 • بند ۱- یورو پول مشترک……………. ۱۵
 • گفتار سوم- معیار های اساسی پیمان….. ۱۶
 • مبحث سوم- انسجام اقتصادی و اجتماعی در پیمان ماستریخت ۱۷
 • گفتار اول- حمایت از شهروندان اروپایی. ۱۷
 • گفتار دوم- برنامه های آموزشی بازار مشترک در تسهیل و نیل به اهداف اجتماعی۱۷
 • گفتار سوم- جنبه های سیاسی اقتصادی ماستریخت   ۱۸
 • گفتار چهارم- پیمان ماستریخت زیر بنای اتحادیه اروپا  ۲۰
 • نتیجه گیری……………………… ۲۱
 • منابع………………………….. ۲۲

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق بررسی پیمان ماستریخت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 27
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *