تحقیق تجزیه و تحلیل سازمان رشته مدیریت

تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گامه ایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخهایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید( سکاران، ترجمه صائبی – شیرازی، ۱۳۸۶، ص۶).تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ی محقق است.هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق می‌پردازیم آن را تحقیق کاربردی می‌نامیم. اما وقتی اساساً برای بهبود درک خود مسائل بخصوصی که به طور معمول در محیط‌های سازمانی روی می‌دهند و نیز چگونگی حل آنها تحقیق می‌کنیم آن را تحقیق بنیادی یا پایه‌ای۲ می‌خوانیم که تحقیق محض نیز نامیده می شود. یافته‌های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه‌های مختلف مدیریت کمک می‌کند(همان منبع، ص۸).در این فصل کلیه مراحل روش شناسی تحقیق شامل : روش تحقیق، جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات، اعتبار یابی ابزار پژوهش، روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمونهای آماری استفاده شده، مورد بررسی قرار گرفته است.تحقیق تجزیه و تحلیل سازمان رشته مدیریت در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت می باشد.

تحقیق تجزیه و تحلیل سازمان رشته مدیریت را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

روش تحقیق:

روشهای تحقیق مختلفی وجود دارد که استفاده از هریک از روشها ی تحقیق بسته به ماهیت کار و متغیر های مورد بررسی، توصیه میشود. با توجه به اینکه در این تحقیق بدنبال بررسی تاثیر برنامه ریزی نیروی انسانی بر کارایی کارکنان پرسنل نیروی دریایی منطقه ۲ بوشهرمی باشیم، از این رو تحقیق حاضر از نوع توصیفی – زمینه یابی است.  از این جهت یک تحقیق توصیفی است که به توصیف جزء به جزء یک موقعیت و یا یک رشته از شرایط پرداخته است.تحقیقات زمینه یابی متداول ترین شیوه جمع آوری داده های اولیه است. زمینه یابی ها می توانند داد ه هایی را در مورد نگرش، احساسات، باورها، رفتارهای گذشته، رفتارهای نیت شده، شناخت، تملک، خصوصیات شخصی و دیگر موضوعات توصیفی فرآهم آورند. زمینه یابی ها همچنین می توانند دلایل بستگیرا ارائه دهند از طرفی دیگر، زمینه یابی ها به ندرت می توانند علت را معلوم نمایند. تحقیق زمینه یابی راجع به اجراء پرسشنامه ها (مصاحبه) می باشد(تولز و هوکینز، ۱۳۸۸).تحقیق زمینه یابی جمع آوری نظام مند اطلاعات از پاسخ دهندگان به منظور فهم و یا پیش بینی برخی جوانب رفتاری جامعه مورد نظر می باشد. همان گونه که معمولا از این واژه استفاده می گردد دلالت بر اطلاعاتی که با برخی تفسیرها از یک پرسشنامه جمع آوری شده اند.محقق زمینه یابی باید به نمونه گیری، طرح پرسشنامه، اجراء پرسشنامه و تحلیل داده ها بپردازد. بخشی از این فصل به اجراء پرسنشامه می پردازد. نمونه گیری، طرح پرسشنامه و تحلیل داده ها در بخش های مجزا مورد بررسی قرار می گیرند.

  روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :

روش گرد آوری اطلاعات:

برای جمع آوری اطلاعات از روشهای زیر استفاده گردید :

مطالعات کتابخانه‌ای:

جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات  استفاده شده است.

تحقیقات میدانی:

به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده خواهد شد.

 ابزار گرد آوری اطلاعات:

در این تحقیق از دو ابزار برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است:

بررسی اسناد و مدارک:

جهت اخذ اطلاعات کلی در مورد سازمان شامل تاریخچه، تعداد پرسنل، وضعیت تحصیلی، آیین نامه ها و. . . از روش بررسی اسناد و مدارک استفاده گردیده است. همچنین سایر اطلاعات در زمینه ادبیات موضوع، تعیین چارچوب نظری و شاخص ها از منابع موجود در کتابخانه که حاوی کتب، مجلات وپایان نامه ها و گزارشات علمی است، استفاده شده است.

تجزیه و تحلیل سازمان
تجزیه و تحلیل سازمان

پرسشنامه:

این ابزار یکی از ابزار های رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سوالهاست که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد که این پاسخ ها داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. از طریق سوالات پرسشنامه می توان دانش، علاقه، نگرش فکری فرد را مورد بررسی قرار داد. ( بازرگان، ۱۳۸۶ ).در این مرحله از ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. بعد از مطالعه کتابخانه ای، متناسب با مبانی نظری از دو پرسشنامه استفاده خواهد شد. پرسشنامه اول مربوط به پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی است، این پرسشنامه محقق-ساخته دارای چهار بعد ۱٫ کارمندیابی(استخدام) ۲٫ نگهداشت نیرو ۳٫ بهسازی نیرو۴٫ روابط کار این پرسشنامه، دارای ۲۸ سوال است که ۹ سوال مربوط به بعد کارمندیابی(استخدام) (۱-۹)، ۷ سوال مربوط به بعد نگهداشت نیرو(۱۰-۱۶)، ۶ سوال مربوط به بعد بهسازی نیرو (۱۷-۲۲) و ۶ سوال مربوط به بعد روابط کار (۲۳-۲۸) می باشد. پرسشنامه دوم پرسشنامه کارایی کارکنان می باشد که توسط عابدی(۱۳۷۹) طراحی شده است(گنجی، ۱۳۸۵) این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال می باشد که  برای پاسخ به سوالات پرسشنامه از مقیاس لیکرت استفاده شده است، بدین صورت که برای هر سوال از ۵ گزینه استفاده شده است.

جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری:

پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله یکی از تصمیمیات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است. نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق خود به آن جامعه را دارد. اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماری خواهد بود یعنی محقق باید تمامی افراد جامعه را تک تک مورد برسی و آزمون قرار دهد. اما چون اکثر پژوهشگران توان و زمان اجرای پژوهش بر کل جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچکی می سازند. “جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشد و تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد”. نمونه گیری عبارت است از “انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیا ء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه “. اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است و هدف نوعی نمونه گیری است که تمام افراد جامعه جهت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند(مقیمی دهکردی، ۱۳۹۰).جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان پرسنل نیروی دریایی منطقه دو بوشهر می باشد که تعداد آنها ۲۴۸ نفر است. حجم نمونه به صورت تصادفی از بین این فراد انتخاب می شود، حجم مورد مطالعه به کمک جدول مورگان ۱۴۸ نفر در نظر گرفته شد که مبنای تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق تجزیه و تحلیل سازمان رشته مدیریت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداختword
تعداد صفحه: 22
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *