تحقیق بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

منظور از عدالت سازمانی نمره ای است که نمونه پژوهش از پاسخ به سوالات پرسشنامه عدالت سازمانی دریافت می کنند.عملکرد کارکنان عبارت است از میزان  کارایی و اثر بخشی کارکنان در سازمان.منظور از عملکرد کارکنان نمره ای است که نمونه پژوهش از پاسخ به سوالات پرسشنامه ارزیابی عملکرد دریافت می کنند.تحقیق بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

اهداف تحقیق:

 1. بررسی و شناخت مفهوم عدالت سازمانی
 2. بررسی و شناخت مفهوم عملکرد
 3. بررسی و شناخت میزان تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان.

سوالات تحقیق:

 1. آیا بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان در یک سازمان رابطه معنادار وجود دارد؟.
 2. آیا عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد؟.

فرضیات تحقیق:

 1. بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه معنادار وجود دارد.
 2. عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
عدالت سازمانی
عدالت سازمانی

روش تحقیق:

الف- تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی است که با رویکرد توصیفی-همبستگی، انجام می شود.

ب- ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه های ۱٫ عدالت سازمانی و ۲٫ سنجش عملکرد کارکنان است.

ج- جامعه آماری جامعه ای است که قرار است تحقیق در آن انجام شود. در این تحقیق، جامعه آماری کارکنان کارخانه قند مرودشت هستند. که تعداد آنها بر اساس گزارشات این کارخانه ۶۴ نفر گزارش شده است.

د-  نمونه آماری قسمتی از جامعه آماری است و به گونه ای خلاصه ای از جامعه آماری پژوهش است که بسته به حجم جامعه بر اساس معیار ها و فرمول های نمونه گیری حجم آن انتخاب می شود. در این تحقیق با توجه به حجم نمونه و با توجه به جدول نمونه گیری مورگان از بین جامعه پژوهش ۵۲ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد.

ه-   به منظور سنجش فرضیات تحقیق از:

 1. ضریب همبستگی پیرسون( به منظور بررسی رابطه بین متغیرها)؛
 2. و رگرسیون خطی (به منظور بررسی میزان اثر یک متغیر بر متغیر دیگر) استفاده خواهد شد.

  بیان مسئله:

  بعضی از صاحب نظران، نظریه ی برابری را نظریه ی گسترش عدالت نام نهاده اند زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها، خدمات و… میان انسان برای سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد. نظریه ی برابری بر این نکته تاکید می کند که افراد احساس می کنند با آنها ناعادلانه برخورد شده است، بر انگیخته می شوند تا عدالت را در میان خود برقرار سازند. گسترش نظریه ی برابری در تشریح نگرشها و رفتارهای کارکنان در دهه ی ۱۹۷۰به قلمروی از پژوهش به نام عدالت در سازمان منجر شد. در ادبیات سازمانی، واژه ای عدالت در سازمان ابتدا توسط گرینبرگ (۱۹۸۷) به کار گرفته شده و از آن استفاده کرد. به نظر او سلامت سازمانی با ادراکات کارکنان از انصاف و عادلانه بودن کار در سازمان مرتبط است. عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارمندان از برخوردهای منصفانه در کار است که خود به شناسایی سه عدالت در سازمان، یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی منجر گردید. در تعریف دیگر می توان گفت، عدالت در سازمان متغیری است که به توصیف عدالت ،که به طور مستقیم با موقعیتهای شغلی ارتباط دارد، به کار می رود(اخوان، ۱۳۸۶، ص ۲۴۳).سازمان و سازمان‌یافتگی جزء جدانشدنی زندگی ماست. ما قبل از تولد و در رحم مادر توسط سازمانهایی مراقبت می شویم، در یک سازمان پزشکی چشم به جهان می گشاییم، در سازمانهای متعدد آموزش می بینیم و بموقع در یک سازمان مشغول کار می شویم و همزمان با سازمانهای متعدد رابطه و سر کار داریم و نهایتا در یک سازمان با مراسم خاص تشییع و تدفین صحنه نمایش جهانی را ترک می کنیم.(اسکات ،۱۳۷۵،ص۱۸) بنابراین افراد بیشتر عمرشان را در سازمانها یا در رابطه با سازمانها سپری می کنند و این موضوع نشاندهنده اهمیت جایگاه سازمانها در دنیای کنونی است. اما در مورد عدالت در سازمانها چه تحقیقات و مطالعاتی صورت پذیرفته است؟ عدالت سازمانی به طور گسترده ای در رشته های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. (پارکر و کلمیر، ۲۰۰۵، ص ۲۳) تحقیقات نشان داده اند که فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و چطور برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها می‌شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقامجویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت می کنند و چطور آنها به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می دهند، از مباحث اساسی خصوصا برای درک رفتار سازمانی است. (باس، ۲۰۰۱؛ به نقل از حسن زاده و ناصری، ۲۰۰۸).

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 15
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *