تحقیق بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

مدیریت عملکرد فرآیندی است که در یک چهار چوب کلی و فراگیر کلیهء امکانات‌ سازمان را ترکیب نموده و به کار می‌گیرد.بنابراین اول بایستی امکاناتی وجود داشته‌ باشد تا بتوان آن را به کار گرفت.یکی از عناصر و مؤلفه‌های مدیریت عملکرد تعیین‌ قابلیت‌های سازمانی است.هر سازمانی دارای دو دسته قابلیت می‌باشد:یک دسته‌ قابلیت‌های بالفعل است که مدیریت عملکرد از آنها به صورت بهینه استفاده می‌نماید و یک‌ دسته قابلیت‌های بالقوه است که در سازمان وجود دارد ولی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. بخش اعظم کار مدیریت عملکرد شناسائی و تعیین قابلیت‌های بالقوه سازمان است .تحقیق بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش , پرینت  و تکمیل انواع مقاله و پایان نامه میباشد.

حاکم نمودن نظام آموزش جامع کیفیت:

استقرار مدیریت عملکرد و تولید و توسعه کیفیت نیازمند آموزش جامع کیفی می‌باشد. کیفیت و توجه به کیفیت امری اکتسابی است.در تعریف مفهوم کیفیت می‌توان مجموعه‌ ویژگی‌هائی از قبیل استاندارد بودن،بی‌عیب و نقص بودن،ترکیب مناسب و با قواره‌ بودن،دوام و پایداری مطلوب را نام برد که رضایت مشتری را تأمین می‌نماید.افراد سازمان بایستی یاد بگیرند که چگونه ویژگی‌های ذکر شده را در کالا و خدمات ایجاد نمایند.بنابراین لازم است نظام آموزش جامع کیفیت در سازمان استقرار پیدا کند.منظور از نظام آموزش جامع کیفیت این است که کارکنان در هر مقوله‌ای که به کیفیت وابسته‌ است،آموزش بینند.

حاکم کردن سازوکار ارزیابی عملکرد کیفی:

برای تولید و توسعه کیفیت در سازمان بایستی سازوکارها و بسترهای متناسب با آن فراهم شود.یکی از راههای استقرار مدیریت عملکرد برای کیفی کردن فعالیت‌ها این‌ است که سطح عملکرد کیفی کارکنان اندازه‌گیری و در جهت بهبود آن راهنمائی‌های لازم‌ ارائه شود.عملکرد کیفی عبارت است از مجموعه افکار و خدمات فنی و حرفه‌ای که هر کدام از کارکنان در راستای تقویت کیفیت کار ارائه می‌نمایند.عملکرد کیفی کارکنان را مجموعه شرایط اجتماعی،سیاسی و فرهنگی و فیزیکی احاطه نموده است.مدیریت‌ عملکرد برای اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد کیفی به مجموعه عوامل مؤثر در عملکرد کیفی‌ توجه دارد و برای عملیاتی نمودن این توجه دست به طراحی سازوکارهای لازم می‌زند.

روش تحقیق:

«روش تحقیق» در سازماندهی و اجرای هر پژوهشی حائز اهمیت است. در واقع روش تحقیق نحوه رسیدن محقق به هدفهای تحقیق را نشان می‌دهد. و به عنوان چراغ راهنما فرا راه محقق قرار می‌گیرد. هر یک از موضوعات پژوهشی بنا به هدف و ماهیت آن، روش تحقیق خاصی را می‌طلبد. در واقع هر واحد انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید به شیوه و روش انتخاب کند، او را هرچه دقیقتر، آسانتر و سریعتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر کمک کند.انتخاب روش تحقیق تا حد زیادی بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد و یکی از مهمترین مراحل انجام تحقیق است. بنابراین محقق باید تلاش کند، از بهترین ابزار و روش برای تحقیق خود استفاده کند تا به دور از هرگونه سوگیری و نگرش شخصی بتواند فرضیه‌های خود را بررسی کند. در این فصل تلاش می شود، به صورت خلاصه روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش بیان گردد. در زیر اطلاعات مربوط به شیوه تحقیق بیان می گردد.

عدالت سازمانی
عدالت سازمانی

روش تحقیق بر حسب هدف:

تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد، زیرا تحقیقات علمی را بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می کنند:تحقیقات بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که به نظریه ها، قانون مندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرند،روش تحقیق بر حسب نحوه گرد آوری داده ها:تحقیق حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد. زیرا تحقیقات علمی بر حسب گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم
می شوند: ۱) تحقیقات آزمایشی ۲) تحقیقات توصیفی.

نمونه و شیوه نمونه گیری:

نمونه آماری قسمتی از جامعه آماری است و به گونه ای خلاصه ای از جامعه آماری پژوهش است که بسته به حجم جامعه بر اساس معیار ها و فرمول های نمونه گیری حجم آن انتخاب می شود. در این تحقیق با توجه به حجم نمونه و با توجه به جدول نمونه گیری مورگان از بین جامعه پژوهش ۵۲ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد.

ابزار اندازه گیری:

ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه های ۱٫ عدالت سازمانی و ۲٫ سنجش عملکرد کارکنان است. (توضیحات بیشتر در پیوست آمده است) پایایی ابزار در این تحقیق برای پرسشنامه عدالت سازمانی ۷۰٫۲%  و برای پرسشنامه عملکرد کارکنان ۶۹٫۵% بدست آمد.برای بخش آماری تحقیق و آزمون های آماری از شاخص های آماری زیر برا قسمت توصیفی استفاده شده است.به منظور سنجش فرضیات تحقیق از:

  1. ضریب همبستگی پیرسون( به منظور بررسی رابطه بین متغیرها)؛
  2. و رگرسیون خطی (به منظور بررسی میزان اثر یک متغیر بر متغیر دیگر) استفاده خواهد شد.

نتیجه گیری:

با توجه به تحقیق حاضر چهار فرضیه در نظر گرفته شد و به آنها پاسخ داده شد. نتیجه نهایی به این قرار است:

  • در فرضیه اول به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد یا خیر . نتیجه تحلیل ها نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه ای وجود دارد.
  • در فرضیه دوم به دنبال ان بودیم که ببینیم آیا عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد یا خیر. با توجه به تحلیل های فصل چهار عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد و به ازای هر واحد تغییر در متغیر عدالت سازمانی به میزان ۰٫۳۳۰ در متغیر عملکرد کارکنان تغییرات حاصل می شود.
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 69
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *