تحقیق بررسی تغییرات نقش زن در تاریخ

نقش زن در تاریخ از مناظر گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. گاه بیش از حد بدان پرداخته اند و در بیان جایگاه او در تاریخ و نقش او به بیراهه رفته اند. گاه نقش او را بسیار کمرنگ و در پناه حمایت مرد ترسیم نموده اند لکن از هر دو منظر نتوانسته اند او را آنچنان که بوده است معرفی نمایند.تاریخ خود معرف نقش زن بوده است و با مطالعه تاریخ در هر عصری می توان به خوبی دریافت که زنان توانمند با وجود مشکلات پیرامونی خویش در هر برهه از تاریخ توانسته اند پیام رسان رسالت خویش باشند و گرچه بعضا این نقش مورد بی مهری مورخان قرار داشته است لکن اثری از تلاش و قابلیت های اجتماعی و فرهنگی اقتصادی و زنان به  جا مانده است.تحقیق بررسی تغییرات نقش زن در تاریخ در قالب فایل ورد آماده ی ویرایش و پیرینت می باشد.

مقدمه ی تحقیق بررسی تغییرات نقش زن در تاریخ:

از آغاز پیدایش انسان در روی زمین نزدیک به هزاران سال می گذرد. انسانهای اولیه در ابتدای حیات خود در عصر کهن سنگی دیرین در نهایت سختی روزگار می گذرانیدند. آلات و ابزار بسیار ساده و ابتدایی به انسانهای اولیه امکان تهیه آذوقه مازاد بر نیاز نمی داد. بنابراین شرکت تمامی اعضای گروه انسانی برای بقاء و ادامه حیات ضروری و واجب می نمود. آنان دوش به دوش هم مانند کالبدی واحد تلاش می کردند تا زنده بمانند. تا این مرحله از زندگی زن و مرد نسبت به هم امتیازی نداشتند بلکه با هم برابر بودند. از مطالب فوق چنین برمی آید که تا این زمان جنس و جنسیت بر نحوه ی تقسیم کار نداشته است. با انتقال به دوران کهن سنگی نوین فنون و اقتصاد جامعه انسانی تکامل می یابد. انسان اولیه ابزار و آلاتی پیشرفته تر از قبل می سازد و شکار حیوانات بزرگ و پیشرفت در امر تولید به انسان این امکان را می دهد که شیوه ی یکجا نشینی را در پیش گیرد و اجتماع طایفه ای به وجود می آید.در پایان دوران کهن سنگی دیرین در نتیجه تکامل تدریجی ابزارهای جدید تولید این امکان به وجود می آید که ضرورت شرکت تمام اعضای طایفه در همه ی امور تولیدی، شکار و گردآوری میوه و ساختن اشیاء گوناگون از بین برود.

 

تغییرات نقش زن
تغییرات نقش زن

 

 

مطالعه سیر تکامل زندگی بشر

مطالعه سیر تکامل زندگی بشر حاکی از این است که نقطه عطفی در زندگی زنان و مردان بدوی وجود داشته است و آن تقسیم بندی امور در پایان دوران کهن سنگی دیرین بر مبنای ظرفیت فیزیولوژیکی و با توجه به تفاوتهای بین دو جنس و طبیعت وجودی آنها می باشد.مردم شناسان کشف کشاورزی را به وسیله زنان به اثبات رسانده اند. کشاورزی اساس اهلی کردن حیوانات و دامداری را نیز پی ریزی کرد. کشف کشاورزی توسط زن انقلاب بزرگی را به وجود آورد و در زندگی اجتماعی و اقتصادی آن زمان تاثیر عمیقی به جای گذاشت. مهمترین اثر آن یکجانشینی افراد به واسطه پای بندی به زمین بود. از اینجا نهال هنر جوانه می زند پرداختن به عمران و آبادانی سبب پیشرفت هنر و صنعت می شود. معابد سر به فلک می کشند نقاشی و پیکره ها ساخته می شود خط پدید می آید و در یک کلمه چیزی به نام “تمدن” به وجود می آید.شاید  ادعای وجود نظام مادرسالاری در دوران باستان در ارتباط با جایگاه زن در پیدایش و رشد کشاورزی و در نتیجه نقش کلیدی و مهم در او پیدایش تمدنهای باستان باشد.زنان با ساختن سفال با علم شیمی هنگام رشتن و نخ ریسی با علم فیزیک و از راه نساجی با مکانیک آشنا شدند و کشت کتان و پنبه راه گیاه شناسی را بر روی آنها گشود.

برابری زنان و مردان

در قرن ۱۶ در فرانسه زنان بورژوا که در پاسخ به پیام “رنسانس” که بشارت دهنده ی حقوق فردی بود حساس بودند به شدت تمام علیه هنجارهای نوین محصور و محدود کردن زنان به اعتراض برخاستند و ماری دو گورنه (۱۶۴۵-۱۵۶۶) دختر خوانده ی مونتتنی رساله ای در باب “برابری زنان و مردان” و شکوه ی زنان منتشر کرد که در آن طغیان او علیه شرایط زنان هم عصرش به اوج می رسد کسانی که همه ی چیزهای خوب برایشان ممنوع است کسانی که آزادی از آنها سلب  شده و کسانی که تمام فضیلت ها از ایشان دریغ شده است”(مایر، ۱۳۷۴)بدین سان ندای حق طلبی زنان با پیدایش رنسانس نضج می گیرد و فریاد اعتراض آنان نسبت به ستم و تعدی که در طول تاریخ نسبت به آنها اعمال شده رساتر می گردد.رنسانی نماینده عصر جدیدی د رتمدن بشری بود و موجد نظریه های بدیعی بود در این دوران مقام بشر تغییر یاف. کمال بشری مورد تحسین قرار گرفت. شوون انسانی مورد توجه واقع شد و در یک کلام بشر محور عالم قرارذ گرفت.در حالی که در قرون میانه از ریاضت جسمی طرفداری می رکدند دانشمندان رنسانس با صراحت تمام می گفتند: از زندگانی باید کاملا برخوردار شد. (موسسه فرهنگی طه، ۱۳۷۷)

 

علم و معرفت‌شناسی فمینیستی

همان‌طور‌که گذشت[۱] ماجرای انتقاد فمینیست‌ها از علوم و دانش‌های موجود، به فمینیسم رادیکال و طرح آموزه نظام مردسالاری باز‌می‌گردد. رادیکال‌ها مدعی شدند: همه عناصر نظام مردسالار اعم از سیاست، مذهب، فرهنگ، علوم و دانش‌ها و‌ مانند آنها، به دست مردان و در جهت منافع آنان و به سلطه کشاندن زنان طراحی شده است.موضوع تأثیر مردسالاری در علوم، در فمینیسم پسامدرن محوریت بیشتری یافت؛ چرا‌که آموزه‌های مبنایی این گرایش فمینیستی، یعنی پساساختارگرایی و پسا‌مدرنیته، بستر نظری مناسبی برای پرورش این موضوع فراهم آورد.نقد فرافکنی، مطلق‌انگاری و ادعای حقیقت و عینیتِ عقلانیت مدرن در مکتب پسا‌ساختارگرایی و پسا‌مدرنیته، فمینیست‌ها را در نقد علوم به‌اصطلاح مردانه یاری رساند.نقد علوم زمانه برای فمینیست‌ها از آن جهت اهمیت دارد که به اعتقاد آنها رابطه مستقیمی میان جایگاه زنان در نظریات علمی و جایگاه آنان در اجتماع وجود دارد. ایریگاری، فیلسوف فمینیست موج سوم، این اهمیت را چنین ترسیم می‌نماید: «آنچه زنان را از فلسفه محروم می‌کند و آنچه زنان را از سیاست محروم می‌کند، یک چیز واحد و همسان است و میان وضعیت زنان در اندیشه غربی و وضعیت زنان در جامعه غربی رابطه‌ای وجود دارد».

منابع و ماخذ:

  • ۱- امام خمینی، صحیفه نور، ج ۱۵، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۵
  • ۲- زیبایی نژاد، محمد رضا، و محمد تقی،  سبحانی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، ج ۱، قم، درالثقلین، ۱۳۷۹٫
  • ۳- ریتزر، جورج، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۷۴٫
  • ۴- حسینی طهرانی، سید محمد حسین، رساله بدیعه، تهران: انتشارات علامه طباطبایی ۱۴۱۸٫
  • ۵- رساله نکاحیه، کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین، تهران، انتشارات حکمت، ۱۴۱۵٫
  • ۶- سازمان فرهنگ و  ارتباطات، فمینیسم مجموعه مقالات، تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات، ۱۳۷۸٫
  • ۷- کار، مهرانگیز، فرشته عدالت و پاره های دوزخ، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۷۰٫

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق بررسی تغییرات نقش زن در تاریخ:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 75
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *