تحقیق بررسی اهمیت ادبیات کودکان و نوجوانان

بر خلاف‌ آنچه‌ تصوّر می‌شود، روزگار ما دوران‌ کودک‌سالاری‌ نیست‌ و درواقع‌، تمدّن‌ امروز به‌ کودک‌ فرصت‌ کودکی‌ نمی‌دهد تا آنجا که‌ دوران‌ جدید را دوره‌ زوال‌ کودکی‌ نام‌ نهاده‌اند. سرعت‌ فزاینده‌ سوداگری‌ و تولیدْ بزرگ‌ترها را بر آن‌ داشته‌ است‌ که‌ کودک‌ را هر چه‌ زودتر وارد چرخه‌ تولید کنند. همچنین‌ بیم‌ آنان‌ از طغیان‌ نسل‌ نو باعث‌ می‌شود که‌ آزادی‌ و رشد خلاّقانه‌ دوره‌ کودکی‌ را برنتابند (اقلیدی‌، ص‌ ۵ـ۱۳). در چنین‌ حالتی‌ اهمّیّت‌ ادبیّات‌ کودک‌ و نوجوان‌، همچون‌ عاملی‌ برای‌ رشد فرهنگ‌ و استقلال‌، در شخصیّت‌ کودکان‌ آشکارتر می‌شود. اهمّیّت‌ ادبیّات‌ کودک‌، با توجّه‌ به‌ این‌ محورها، روشن‌تر خواهد شد: الف‌. بچّه‌ها آسیب‌پذیرند. اغلب‌ به‌ مقتضیّات‌ سنّی‌ خود، احساساتی‌، ظاهربین‌ و ساده‌اند. اصولاً ذهن‌ نقّادی‌ ندارند و قضاوتهایشان‌ بیشتر حسّی‌ است‌. از این‌رو میزان‌ آسیب‌پذیری‌ آنان‌ در برابر فراورده‌های‌ فرهنگی‌ بالاست‌.تحقیق بررسی اهمیت ادبیات کودکان و نوجوانان در قالب فایل ورد آماده ی ویرایش و پیرینت می باشد.

مقدمه ی تحقیق بررسی اهمیت ادبیات کودکان و نوجوانان:

اصولا نظام آموزش دانشگاهی درایران صورت گرا یا ظاهر بین است تا معنا گرا و درون بین. به همین دلیل است که پژوهش در نظام دانشگاهی ایران جای شایسته خود را ندارد. اصل گرفتن مدرک است و رسیدن به عنوان یا تیترهای دانشگاهی. در حالی که فلسفه دانشگاه در کشورهای پیشرفته، پرورش پژوهشگر است، نه پیشکش کردن تیترهای دانشگاهی. از همین نقطه روشن می‌شود که جامعه و دولت و حتی مردم ما به این دلخوش هستند که نزدیک دو میلیون دانشجو دارند، اما نتیجه آن چیست؟ کمتر دیده می‌شود که پژوهشگری از میان آن‌ها به جامعه معرفی شود. در ظاهر همه هم با روحی منفعل به این پدیده نگاه  می‌کنند و در بسیاری موارد هم رضایت دارند.

 

ادبیات کودک
ادبیات کودک

مطالعات دانشگاهی

ادبیات کودک ایران در مقایسه با ادبیات کودک کشورهای دیگر حتی کشورهای در حال توسعه، از فقدان مطالعات دانشکاهی رنج می برد . هنوز از رشته مستقل ادبیات کودک خبری نیست و در اغلب دانشگاه های کشور جز چند واحد در حاشیه برخی از رشته ها چیزی به نام ادبیات کودک وجود ندارد و اگر از یک استثنا در دانشگاه شیراز بگذریم ، می‌توانیم ادعا کنیم مطالعات دانشگاهی در حوزه ادبیات کودک وجود ندارد.قضاوت درباره این وضعیت در ظاهر ساده به نظر می رسد، اما میتوان رد پایی از برخی گرایش ها دید که چندان ،با دانشگاهی شدن ادبیات کودک و به تبع آن مطالعات دانشگاهی میانه‌ای ندارد و متقدند که ادبیات کودک امری غریزی است و باید از راه های دیگری در گسترش و تقویت ان کوشید و چه بسا دانشگاه ها به کیفیت ان نینجامد ، امّا از سوی دیگر اغلب با اشاره به تجربه های کشور های دیگر به اهمیت نقش دانشگاه و مطالعات دانشگاهی تاکیید می کنند. برای این افراد شاید نخستین پرسش این باشد که چرا در ایران مطالعات دانشگاهی در حوزه ادبیات کودک شکل نگرفته‌است وچه موانعی روی این پدیده قرار دارد.

انــــواع‌ ادبیات‌ کودک‌ و نـــــوجوان‌

این‌ ادبیّات‌ یا منثور است‌ و مشتمل‌ بر ادبیّات‌ داستانی‌ (قصّه‌ ، داستان‌ )؛ ادبیّات‌ نمایشی‌(نمایشنامه‌، فیلمنامه‌)؛ نثر ادبی‌ (قطعه‌ ادبی‌، انشا) و یا غیرمنثور است‌ و شامل‌ شعر، قصّه‌ منظوم‌، منظومه‌.
قصّه‌ را در مفهوم‌ کلّی‌اش‌ به‌ انواعی‌ تقسیم‌ کرده‌اند: افسانه‌ ، افسانه‌ تمثیلی‌، تمثیل‌ اخلاقی‌، قصّه‌، مثال‌، حکایت‌ لطیفه‌وار، افسانه‌ پریان‌، افسانه‌ پهلوانان‌، رُمانس‌ و اسطوره‌.  داستان‌ را از حیث‌ قالب‌، به‌ داستان‌ کوتاه‌ و داستان‌ بلند تقسیم‌ کرده‌اند. پیداست‌ که‌ این‌ انواع‌ در ادبیّات‌ کودک‌ و نوجوان‌ متناسب‌ با ظرفیّت‌ و حوصله‌ و ذوق‌ کودکان‌ شکلی‌ متفاوت‌ با حوزه‌ ادبیّات‌ بزرگسالان‌ به‌ خود می‌گیرد. در حوزه‌ کودک‌، به‌ علّت‌ علاقه‌ مخاطب‌ به‌ تصویر، شکل‌ داستانها نسبت‌ به‌ داستانهای‌ بزرگسالان‌، متفاوت‌ و اغلب‌ مصوّر است‌ .

 در دهـــــه‌ اوّل‌ پس‌ از انقلاب‌

نویسندگان‌ نسل‌ جدید، بیشتر با تکیه‌ بر تجربه ‌های‌ خود و نه‌ تجربه‌های‌ نسل‌ پیشین‌ و یا مطالعه‌ نظریّه‌های‌ ادبی‌، جسورانه‌ می‌نویسند و آثارشان‌ گاه‌ قوی‌ امّا اغلب‌ خام‌ است‌. در فضای‌ جامعه‌ انقلابی‌ و دینی‌ و در حال‌ جنگ‌، بیشتر به‌ موضوع‌ مبارزه‌، مذهب‌، استقلال‌ و وحدت‌ و دفاع‌ در برابر دشمن‌ پرداخته‌ می‌شود. امّا رفته‌رفته‌ توجّه‌ به‌ ساختار ادبی‌ و شکل‌ هنری‌ آثار جای‌ محتواگرایی‌ سالهای‌ اوّل‌ را می‌گیرد. هم‌ در مضامین‌ و هم‌ در شیوه‌های‌ ادبی‌ تنوّع‌ ایجاد می‌شود. بنابراین‌، ادبیّات‌ کودک‌ و نوجوان‌ همچون‌ شاخه‌ای‌ تخصّصی‌ در حوزه‌ ادبیّات‌ مورد توجّه‌ قرار می‌گیرد و بیشتر از چشم‌ کودک‌ به‌ جهان‌ نگریسته‌ می‌شود.

نهاد ادبیات کودکان ایران

نهاد ادبیات کودکان ایران پدیده‌اى مدرن است که فلسفه و سازه‌هاى آن از دوره مشروطه شکل گرفته و از آن پس با گذشت هر دهه پیشرفت‌هایى در حوزه‌هاى گوناگون داشته است. این نهاد از گونه نهادهاى فرهنگى Cultural institution است که خصلت ثانوى یا پسا بنیادین Secondary institution نیز دارد. توضیح این که این نهاد به سبب سازوکارهاى خود پدیده‌اى فرهنگى است و چون نسبت به نهادهاى اولیه یا بنیادین Primary Institutions خانواده و آموزش و پرورش در موقعیت پسینى قرار دارد،‌ بنابراین در دوره‌اى بلند از تاریخ چند هزار ساله خود که نهاد نبوده، تنها سازه‌اى از این نهادها به شمار مى‌رفته است.نهاد ادبیات کودکان ایران در این دوره صد و اندى ساله،‌ با کوشش‌هاى فردى و سازمانى گروه‌هاى شخصى یا دولتى فلسفه و جایگاه خود را پیدا کرده است.

نگرش انتقادی به ادبیات کودک

نگرش انتقادى به این موضوع مى‌تواند بیانگر این باشد که در دوره‌اى که این دو نقد در جامعه ایران سرازیر شد،‌ جامعه ایران در شور احساسات غرق و از تنگناهاى تفکر انتقادى در رنج بود. زبان صمد بهرنگى در پایین کشیدن یمینى شریف نشان دهنده کم مایگى عقلانیت انتقادى در جامعه‌اى بود که کم کم خود را در شور احساسات انقلابى غرق مى‌کرد. صمد بهرنگى این ادبیات را از جلال آل احمد آموخته بود. آل احمد نیز این نگاه را که آمیخته‌اى از فرهنگ چپ استالینیستی،‌ غرب ستیزى فردیدى و سنت‌هاى مذهبى خانوادگى بود، خود در سال‌هاى پرشور زندگى از جامعه برگرفته بود. این گونه نقد بیش از همه نشان مى‌داد که جامعه با پرچمداران تحول خود نامهربان بود.

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق بررسی اهمیت ادبیات کودکان و نوجوانان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 22
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *