تحقیق بررسی اصول تغذیه ورزشی

تعدادی از عوامل فیزیولوژیک، زیست شیمیایی، روان شناختی و تغذیه ای که ممکن است محدود کننده عملکرد ورزشکار باشد تا کنون شناسایی شده است. ورزشکاران و مشاورین علمی و پزشکی آنان جهت نیل به موفقیت درصدد شناسایی این عوامل و راه های به حداقل رساندن اثرات بالقوه آنها هستند. این امر موجب به کارگیری گسترده راهبردهای تغذیه ای با توجه به درجات مختلف کارایی شده است . به غذاها و اجزای از آن ها که می توانند ظرفیت فرد را در اجرای کار بالا ببرند مواد نیروزا گفته می شود (ویلیامز، ۱۹۸۳). در یک سوی طیف مواد نیروزا، غذاهای طبیعی و در سوی دیگر داروها قرار دارند: با این همه، در این بین ترکیباتی نیز وجود دارد که دسته بندی آن ها مشکل تر است، این اصطلاح به شماری از غذاها، از جمله غذاهای پرکربوهیدرات (ویلیامز، ۱۹۹۸)، و نوشابه های ورزشی محتوی کربوهیدرات – الکترولیت (مون و ئیروفس، ۱۹۹۸) که تأثیرشان بر ظرفیت ورزشی قطعی است، اطلاق می شود.تحقیق بررسی اصول تغذیه ورزشی در قالب فایل ورد آماده ی ویرایش و پیرینت می باشد.

مقدمه ی تحقیق بررسی اصول تغذیه ورزشی:

معمولاً این واژه به مواد یا ترکیبات غذایی خاص اطلاق می شود تا به غذاهای کامل. ما در این بخش به این دسته از مکمل ها می پردازیم.ورزشکاری که مکمل های غذایی استفاده می کند غالباً مقادیر زیاد از حد آن را مصرف می کند و معمولاً نگرانی اصلی وی در مورد تاثیر مکمل های مصرفی است: دانستن مقدار و زمان بندی مصرف مکمل ها و شرایط خاص ورزشی برای به حداکثر رساندن اثرات این مکمل ها امری ضروری است. نگرانی دوم به قوانین ممنوع کننده مصرف این مواد از سوی مراجع حاکم بر ورزش مرتبط است که می تواند مانع از شرکت ورزشکار در مسابقات شود. سومین، و شاید مهمترین مسئله، موضوع ایمنی در مصرف مکمل هاست. اگر چه این موضوع شاید مهمترین مسئله باشد، اما مصرف داروهایی که عوارض جانبی زیانبار و شناخته شده ای دارند نشان می دهد که اهمیت این مسئله برای ورزشکاران کمتر است.

بررسی اصول تغذیه ورزشی
بررسی اصول تغذیه ورزشی

 

مکمل های موثر با اصول ورزش

یک اصل عمومی آن است که فرض کنیم اکثر مکمل های موثر با اصول ورزش مغایرت دارند؛ این دسته شامل داروها و هورمون هاست. اکثر موادی که ممنوع نیستند موثر هم نیستند؛ این دسته شامل اکثر ویتامین ها و مکمل های معدنی و فرآورده های گیاهی است که در فروشگاه های عرضه کننده مواد غذایی طبیعی فروخته می شود. با این همه، استثناهایی هم در مورد این قوانین وجود دارد؛ این دسته شامل کراتین، بیکربنات، و تعدادی از اسیدهای آمینه منفرد و مواد غذایی آنتی اکسیدان است. همچنین مواد بینابینی نیز وجود دارد که گاهی به آن ها “غذا داروها” گفته می شود و از جمله آن ها می توان به ترکیباتی چون کافئین اشاره کرد که در غذاهای معمولی وجود دارد اما از آن به منظور کسب اثرات دارویی استفاده می شود.

مصرف مکمل ها در ورزش

مصرف مکمل ها در ورزش امری رایج است. مطالعه ای جدید درباره مصرف مکمل ها در بین یکصد ورزشکار سطح ملی نروژ در رشته های مختلف ورزشی نشان داد که ۸۴ درصد آنان بعضی از مکمل های ریز مغذی را مصرف کرده اند (رانسن همکاران، ۱۹۹۹) اکثر ورزشکاران از مکمل های متعدد استفاده کرده بودند، هر چند بسیاری از آنان عادات غذایی داشتند که تحت عنوان “نارضایتمندانه” توصیف می شد و نشان می داد که توجه به رژیم غذایی طبیعی ممکن است رویکرد مفیدتری برای این ورزشکاران باشد. با مرور مقالات منتشر شده در می یابیم که مصرف مکمل ها در ورزشکاران (۴۶ درصد) شایع تر از جمعیت عادی (۳۵ – ۴۰ درصد) است، در حالی که ۵۱ درصد ورزشکاران نخبه از مکمل ها سود می جویند (سویال و مارکرت، ۱۹۹۴). تمام این تحقیقات نشان می دهد که شیوع کلی و انواع مکمل های مورد استفاده بر حسب نوع ورزش، جنسیت ورزشکار، و سطح مسابقات فرق می کند. در بعضی از تحقیقات، ۱۰۰ درصد وزنه برداران از بعضی از انواع مکمل های غذایی استفاده می کرده اند (بورک و رد، ۱۹۹۳).

پروتئین و اسیدهای آمینه

این ایده که ورزشکاران به رژیم پر پروتئین نیاز دارند فی نفسه جذاب است، و در حقیقت شواهدی هم در دست است مبنی بر این که در فعالیت های جسمانی نیاز به پروتئین افزایش می یابد (لمون، ۱۹۹۵) بخش اعظمی از عضلات را پروتئین تشکیل می دهد و در اجرای اکثر ورزش ها نقشی اساسی دارد. همچنین به خوبی مشخص است که تمرینات منظم ورزشی اثراتی مشخص و ویژه بر سوخت و ساز پروتئین بدن دارد. تمرینات قدرتی منجر به افزایش توده عضلانی می شود که نشان از افزایش ساخت اکتین و میوزین دارد و چنین فرضی وسوسه انگیز به نظر می رسد که این فرآیند به میزان پروتئین موجود بستگی دارد. تمرینات استقامتی اثر کمی بر توده عضلانی دارد، اما سبب افزایش پروتئین های میتوکندریابی عضله به ویژه پروتئین هایی می شود که در سوخت و ساز اکسیداتیو سهیم هستند. تمرینات سخت نیز موجب افزایش میزان آسیب های عضلانی، به ویژه در سطح میکروسکوپی، می شود و در ایفای نقش پروتئین در فرآیندهای ترمیم و تجدید قوا مشخصاً مهم است.تغییرات سازنده این پاسخ تطابقی جنبه انتخابی داشته  و نسبت به محرک تمرین حالتی اختصاصی دارند.

مکمل های پروتئین برای ورزشکاران ضروری نیست

همچنین این تغییرات به میزان پروتئین موجود در رژیم غذایی بستگی دارد. پس مسئله علاقه ورزشکاران به رژیم های پر پروتئین ظاهراً پایه و اساس خوبی دارد و اعتقاد گسترده به آن باید درست باشد. با این همه، شواهدی قانع کننده وجود دارد مبنی بر این که استفاده از مکمل های پروتئین برای ورزشکاران ضروری نیست. میزان نیاز روزانه افراد عادی به پروتئین موضوع تحقیقات گسترده ای بوده است. امروزه عموماً پذیرفته شده است که مصرف روزانه ۶/۰ گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر روز نیازهای اکثر افراد را برآورد می کند به شرط آن که از منابع گوناگون پروتئین استفاده شده و انرژی مورد نیاز فرد تأمین شود (لمون، ۱۹۹۱). با در نظر گرفتن تفاوت های فردی گوناگونی پروتئین های مصرفی، میزان توصیه شده روزانه در اکثر کشورها ۸/۰ گرم در هر کیلوگرم است.سهم اکسیداسیون پروتئین ها در تولید انرژی در حین ورزش به حدود ۵ درصد کل نیاز انرژی کاهش می یابد. در حال یکه در زمان استراحت به ۱۰ تا ۱۵ درصد (یعنی عملکرد طبیعی پروتئین های حاد رژیم غذایی) بالغ می شود، ولی سرعت مطلق سوخت و ساز پروتئین در حین ورزش افزایش می یابد چرا که میزان آمد و شد انرژی در این حالات بالاست (دوهم، ۱۹۸۶).

منابع :

  • مواد غذایی نیروزا و عملکرد ورزشی – پروفسور رونالد جی .مون  – ترجمه : دکتر شهرا م فرج زاده موالو
  • تغذیه کامل ورزشی – فردریک هاتفیلد – ترجمه : روبن شاهوردیان

فهرست:

عنوان :                                                                          صفحه :

مقدمه     …………………………………………………………………………………………………..    ۱

مکمل هایی که ممکن است توده عضلانی را کاهش دهند ………………………………….. ۳

پروتئین و اسید های امینه ………………………………………………………………………. ۳

پیکولینات کروم ……………………………………………………………………………………… ۷

بتاهیدروکسی  بتامتیل بوتیرات ………………………………………………………………… ۷

مکمل هایی که ممکن است سلامت عمونی را بهبود بخشد ………………………………… ۸

گلوتامین ………………………………………………………………………………………………… ۸

مواد غذایی آنتی اکسیدان …………………………………………………………………………. ۹

ترکیبات دیگر ………………………………………………………………………………………… ۱۲

چرا ورزشکاران غذا می خورند ؟ ……………………………………………………………………… ۱۳

نیاز های غذایی ورزشکاران ………………………………………………………………………..  ۱۵

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق بررسی اصول تغذیه ورزشی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 16
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *