مقاله بازنگری موشکافانه ی روش سکوت

روش سکوت که توسط کالب گاتنگو طرح ریزی شده است براساس وعده ی معلم باید تا حد امکان آرام باشد اما شخص فراگیر باید تشویق به این شود که تا حد امکان زبان بیشتر را ارائه دهد. گاتنگو (۱۹۷۲) موسس روش سکوت است. وی براین اعتقاد است که هر روشی که براساس اصول فراگیری زبان اول است مناسب یادگیری زبان دوم در دوران بزرگسالی نیست. وی در این مورد بحث می کند که محیط زبان کودک، یادگیری زبان اولش خیلی متفاوت از یادگیری زبان دوم در دوران بزرگسالی اش است در نتیجه وی از یک روش حل کردن مساله جهت یادگیری و انتخاب روندهای یادگیری اکتشافی استفاده می کند. فرضیه های یادگیری ای که اصل کار گاتنگو هستند می توانند به صورت زیر بیان شوند.مقاله بازنگری موشکافانه ی روش سکوت در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

اهداف:

هدف از روش سکوت دادن تسهیلات شفاهی و سمعی ارکان پایه ی زبان مقصد به دانش آموازن سطح مقدماتی یا ابتدایی است بر روانی تقریبا بومی زبان مقصد و تلفظ صحیح آن تاکید می شود.برنامه درسی: روش سکوت برنامه درسی ساختاری را انتخاب می کند بدین صورت که درس ها از لحاظ آیتم های گرامری و واژگان مرتبط با آنها طرح ریزی می شوند. آیتم های زبانی براساس پیچیدگی گرامی شان رابطه ی آنها با آنچه که قبلا تدریس شده است ارائه می شوند و سهولت آیتم ها را می توان به صورت بصری نشان داد.انواع فعالیت های یادگیری و تدریس یادگیری شامل انتقال آن چیزی می باشد که شخص در متن های جدید می داند وظایف یا کارهای یادگیری دارای کارکردهای تشویق و شکل دادن به پاسخ شواهی دانش آموزان هستند نمودارها میله ها و وسایل کمکی دیگر ممکن است جهت بدست آوردن پاسخ های شخص فراگیر به کار برده شوند. مدل سازی معلم خیلی کم است اگرچه که اکثر این فعالیت ممکن است توسط معلم هدایت شده باشد یادگیری باید تابع یادگیری باشد در نتیجه آموزگار باید به نیازهای یادگیری فوری پاسخ بدهد انتظار می رود که فراگیران روش سکوت از طریق صدهای آن شروع به یادگیری زبان مقصد کنند. هدایت جلسات فیدبک ساختاربندی شده وظیفه ی آموزگار است. وی با استفاده از ۱ ماه اشخاص فراگیر را دعوت به این می کند که مشاهداتی را در مورد درس ارائه دهند و به او بگویند که چه چیزی را یادگرفته اند. این بحث ها به او کمکم می کنند که بر روی نقاط تدریس خاص تمرکز کند. نقاط تدریس خاصی که فراگیران حس خاصی در مورد آنها ندارند. آنها نیز اطلاعاتی را در مورد استفاده از استراتژی های خاصی به دانش آموزان می دهند استراتژی خاصی که آنها را مسئول تر و مستقل تر می کنند.

نقش های فراگیران:

انتظار می رود که فراگیران استقلال آنوتومی و مسئولیت خود را توسعه دهند نبود مدل سازی تکراری و تصحیح معلم نیاز به این دارد که دانش آموزان معیارهای باطنی خود را توسعه دهند و خودشان را اطلاع کنند نبود توضیح و تفسیر نیاز به این دارد که شخص فراگیر شخص فراگیر نتیجه گیری های کمی ای را ارائه دهد نتایج خود آنها دست پیدا کند و آن قوانینی را فرمول بندی کند که خودشان احساس می کنند که به آنها نیاز دارند. در ابتدا فراگیران متوجه می شوند که آموزگار به صداها اشاره می کند صداهایی که L1 و L2 مشابه هم هستند و از لحاظ نمودارهای رنگی صدا، رنگ یکسانی را دارند این به آنها کمک می کند که یک رابطه ی ذهنی ای را در بین رنگها و صداها به وجود آورند. این همچنین آنها را قادر به این می کند که با چیزی شروع کنند که هم اکنون می دانند و به تدریج به سمت ناشناخته حرکت کنند. صداها برای فراگیرانی که آنها را تولید می کند ناآشنا هستند بعد از اینکه آموزگار آنها را یکبار تلفظ می کند وقتی که صداها یادگرفته می شوند ترکیبات صداها از لحاظ هجاء توسط چوب اشاره ی معلم مشخص میشوند.فراگیران خود را تنها به عنوان افراد در نظر می گیرند وگروهی هستند که می توان بر روی آن تکیه کرد و آنها نیز یاد بگیرند که به طور هماهنگی کار با یکدیگر کار کنند.اگر شخص فراگیر کشف کند خلق کند تا اینکه آنچه را که یادگرفته می شود را به خاطر بسپارد و تکرار کند یادگیری آسان می شود روش سکوت به یادگیری به عنوان یک فعالیت مساله حل کردن خلاقانه و اکتشافی نگاه می کند.

برونر که در سال ۱۹۶۶ در ریچاردز و راجرز نقل شده است در مورد منافع یادگیری اکتشافی بحث می کند:

A: افزایش استعداد و قدرت هوشمندانه

B: انتقال از پاداش های غیرواقعی به ذاتی یا واقعی

C: یادگیری آموزش های اکتشافی توسط کشف و اکتشاف

D: کمک به حفظ حافظه

یادگیری توسط به کار بردن توام با اشیاء فیزیکی (مدیتیشن) ساده می شودمیله ها و نمودارهای تلفظ دارای کد رنگی (نمودارهای فیدل) مرکز یا کانون فیزیکی را جهت یادگیری دانش آموز به وجود می آورند و همچنین تصاویر خاطره انگیزی را برای تسهیل یادآوری دانش آموز ارائه می دهند. از لحاظ روان شناسی این ابزار بصری به عنوان میانجی ها یا واسطه های مرتبط با یادگیری و یادآوری عمل می کنند.روش سکوت نیز به یک سوی از وعده هایی ارتباط دارد که ما آنها را روش های حل کردن مساله یادگیری می نامیم. این وعده ها از طریق حرفهای بنجامین فرانکلین ارائه می شوند: به من بگو و من فراموش می کنم به من درس بده و من به یاد می آورم مرا درگیر آن کن و من یاد می گیرم.روش تئوری زبان و یادگیری روش سکوت یک روش ساختاری سازمانی است که تدریس می شود جمله واحدهایی تدریس است و معلم بر روی معنای گزاره ای تمرکز می کند تا ارزش ارتباطی. دانش آموزان از طریق روندهای استقرایی قوانین گرامر را یاد میگیرند. گاتنگو به واژه به عنوان یک بعد مرکزی یادگیری زبان نگاه می کند و انتخاب واژه حساس است تنگو میگوید که روندهای یادگیری یک زبان دوم از لحاظ ریشه ای متفاوت از روندهای یادگیری یک زبان اول هستند روش طبیعی و مستقیم فراگیری یک زبان دوم در نتیجه غلط تصور می شوند و یک روش موفق زبان دوم جایگزین روش طبیعی ای می شود که خیلی مصنوعی است و جهت رسیدن به چندین هدف شدیدا تحت کنترل قرار گرفته شده است. کاتکنوس بر روی اولویت یادگیری بر روی تدریس تاکید دارد بر روی شخص فراگیر تمرکز دارد. بر روی اولویتهای و تعهدات شخص فراگیر تمرکز دارد. سکوت یک ابزار است. روش سکوت دانش آموز در سکوت بر روی کاری که انجام شود تمرکز می کند و از لحاظ پتانسیل به معنای انجام آن است. تکرار در مقابل با سکوت زمان صرف می کند و فکر پراکنده شده را تشویق به آن می کند که همچنان پراکنده باقی بماند.فراگیران روش سکوت به معیارهای باطنی ای دست پیدا می کنند که در طی زندگی افراد نقش اصلی ای را در آموزش شخص بازی می کنند این معیارهای باطنی به فراگیران اجازه می دهند که به برنامه ی خود نظارت داشته باشند و خود آن را تصحیح کنند.

سکوت
سکوت

نقش های آموزگار :

استویک وظایف آموزگاران روش سکوت را به شکل A) تدریس  B) تست  C) خارج شدن از این روش تعریف می کند. تنها شخص فراگیر می تواند یاد بگیرد. اما آموزگاری که بر روی دانش اولیه دانش آموزان خود تکیه دارد کمک لازم را می تواند بکند بر روی ادراک دانش آموز تمرکز کند بر روی آن آگاهی آنها تمرکز کند و تمرینهایی را ارائه دهد تا از راحتی آنها با این زبان اطمینان پیدا کند. خطاهای دانش آموزان به صورت بخش ضروری و حتمی و طبیعی روند یادگیری دیده می شوند . آموزگار از ژستها و حرکات نمودارها و کاردستی استفاده می کند تا پاسخ های دانش آموز را بدست آورد آورد و شکل دهد و وی همچنین باید به عنوان یک بازیگر پانتومیم و عروسک گردان ، راحت و خلاق باشد. انتظار می رود که آموزگاران کلاس سکوت تنها وقتی که به نظر لازم می آید کمک کنند فرض میشود که فراگیران هرچه که کمک بیشتری را کسب کند کار کمتری را برای خودشان انجام دهند. وی جهت بدست آوردن زبان صحیح و دقیق، از ژستها و حرکات استفاده می کند و گاهی اوقات به زبان مادری شخص فراگیر مراجعه می کند اما به فراگیران اجازه نمی دهد که اما خود را ترجمه کنند عوض کنند چون هدف وی بدست آوردن معنا و مفهوم واضح و روشن از طریق فعال سازی درک آنها است.وی با کمک از سکوت ، وچوب اشاره، حرکات ، میله ها و نمودارها اشخاص فراگیر را تشویق به این می کند که صدها واژگان و ایراد زبان را کشف کنند و آنها را از لحاظ کاربردی تست کند.پیروی تدریس از یادگیری اصلی است که معلم روش سکوت باید پیگیری کند و وی در زمان انجام چنین کاری بر روی تولید خلاقیت و پیشرفت شخص فراگیر نظارت دارد و تعیین می کند که شخص فراگیر نیاز به چه راهنمایی ای دارد.وی مسئول ایجاد یک اتمسفر کلاس درس است که در آن هیچ رقابتی وجود ندارد اما مشارکت گروهی و حمایت متقابل وجود دارد. در این اتمسفر اشخاص فراگیر یاد می گیرند که قطعات زبان را کشف کنند تا بدین طریق آیتم های زبان را به کار ببرند و صحبت ها و گفته های معنادار زیادی را از خودشان ارائه دهند و آنها را به اشیاء موجود در کلاس درس ارتباط دهند.وی براین اعتقاد است که نیازی به تکلیف و زیادی تکلیف و تمرین به صورت خواب دانش آموزان خود را جلوه می کند. آموزگار از یک برنامه درسی ساختار به خوبی درجه بندی شده استفاده می کند که در آن آیتم های جدید براساس آنچه که قبلا در راس بوده است در نظر گرفته می شوند این برنامه ی درسی حلقوی یا مارپیچی است نه خطی از این لحاظ که آیتم های تدریس بیشتر از یک بار تحت پوشش قرار می گیرند و هرم چرخه ای باعث تجدید نظر و همگرایی نقاط متفاوت تر می شود.

نقش مواد آموزشی :

مواد روش سکوت اساسا از یک مجموعه ی از میله های رنگی تلفظ دارای کد رنگی و نمودارهای دیواری واژگان یک چوب اشاره و تمرینهای خواندنی/ نوشتاری تشکیل می شوند که همگی آن ها از ۶۰ آیتم استفاده می کنند که رابطه ی بین صدا و معنی را در زبان مقصد را نشان می دهند. این مواد توسط اشتراک مستقیم جهت استفاده ی درست طراحی می شوند.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بازنگری موشکافانه ی روش سکوت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 15
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *