تحقیق ایجاد انگیزه در دانش آموزان درس ریاضی

زمینه و بررسی ها نشاندهنده این است که دانش آموزان درس ریاضی مدت کمی از ساعت درسی را با توجه کامل به درس سپری می‌کنند واز انجا که توانایی گوش دادن و دقت دانش‌آموزان محدود است پس از آن بدلیل بی حوصلگی به کارهای دیگری در کلاس می‌پردازند. تحقیق ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت پیشرفت تحصیلی در دروس  ریاضی در قالب فایل ورد به همراه فهرست و منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباسد.

ایجاد انگیزه در دانش آموزان درس ریاضی

بدلیل ناهمگن بودن دانش‌آموزان از نظر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و…. هرکدام مشکلات و درگیریهای فکری خاص خود را دارندکه انگیزه پیشرفت تحصیلی را در آنها کاهش می‌دهد و باعث بروز رفتارهای متفاوتی در آنها می‌شود که جو کلاس را برای آموزش موثر نا ممکن می‍سازد.دانش‌آموزان در یادگیری و حفظ  مفاهیم کلیدی مباحث ریاضی اکثرا دچار مشکل هستند.همچنین ساختار ذهنی و روحی افراد بنا بر مقتضیات درس  متغیر می‌باشد. بر همین اساس همه آنهایی که به مدرسه می‌روند به یک اندازه توفیق پیشرفت ندارند و به یک درجه ازرش نمی رسند. عده ای پیشرفت بارز و بسیار خوب وتعدادی از این شاخصه محروم می‌باشند و در نهایت دچار افت تحصیلی که ناشی از عوامل متعدد می باشد، می‌شوند. لذا علت این مشکل برای والدین و مربیان قابل تامل و تاثر برانگیز است.

مقدمه

میل به تلاش کردن برای یادگیری ، حاصل چندین عامل است که از شخصیت و تواناییهای دانش‌آموز تا خصوصیات تکالیف خاص یادگیری، مشوقها برای یادگیری، موقعیتها و رفتارهای معلم را میتوان نام برد.تکلیف مهم معلمان این است که چگونه برای حمایت کردن از انگیزش دانش‌آموزان برنامه ریزی کند.با توجه به بی علاقگی ، عدم توجه به درس و نمرات پایین بعضی از دانش‌آموزان در این درس که موجب اتلاف وقت و افت نمرات آنها نسبت به سایر دانش‌آموزان می‌شد مصمم شدم راهی برای رهایی از این مشکل بیابم.هرچند سالهای قبل هم با این معضل دست به گریبان بودم و روشهایی را هم بکار برده بودم اما تا کنون در رفع آن موفق نبودم.لذا این سوال ذهن مرا به خود مشغول داشت که باید تدابیر خاصی اندیشید تا این معضل مرتفع یا حداقل محدود گردد.

بیان مسئله

هدف من این بود که بتوانم در دانش آموزانم انگیزه ای برای یادگیری ایجاد کنم. دارای کلاسی با دانش آموزان   پر شور و نشاط به جای افرادی با کسالت و بی حوصله باشم. می خواستم راهکاری بیابم که دانش آموزان   بتوانند در امر تدریس و یادگیری مشارکت فعال داشته باشند. نهایتا با ایجاد چنین فضای آموزشی بتوانم باعث افزایش میزان یادگیری در دانش آموزانم بشوم.

اهداف تحقیق عبارتند از :

۱-مطالعه جهت موضع(مثبت یا منفی)دانش آموزان   نسبت به درس

۲-سنجش شدت موضع دانش آموزان   در سه بعد شناختی،عاطفی،و امادگی برای عمل.

۳-تبیین علل نوع و شدت موضع دانش آموزان   نسبت به درس.

از آنجایی که دانش آموزان   علت موفقیت و شکست خود را شناسایی می کنند در بررسی علت و معلولی این موفقیتها وشکستها نه تنها به استعداد ، کوشش ، دشواری تکلیف وشانس استناد می کنند همین طور در استنباطهای خود از ابعاد اسنادی از قبیل درونی بودن ، قابلیت کنترل و ثبات نیز استفاده می کنند .از طرفی اسنادها پیشرفت تحصیلی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.متخصصان تعلیم و ترتیب با آگاهی از جوانب مختلف اسناد و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی می توانند به دانش آموزان   کمک کنند تابه نتایج مفیدی از نظر تحصیلی دست یابند وبه دانش آموزان   یاری دهند تابه کشف علل موفقیت وشکست بپردازند واز این طریق عملکرد خود را بهبود بخشند.

همچنین معلمان می توانند شاگردان را تشویق کنند تا شکست خود را به عواملی ربط دهند که می توان آنها را کنترل کرد. در آن صورت می توان از نتایج زیان آور شکست در دانش آموزان   تا حدی پیشگیری کرد(بریج ریاضی،۲۰۰۱).

ریاضی
ایجاد انگیزه در درس ریاضی

تعیین وضعیت موجود واحد در شروع دوره ارزشیابی:

. با توجه به مشکلات موجود تصمیم گرفتم به منظور بهبود افزایش توجه و یادگیری دانش‌آموزان کلاس، و همچنین علاقمند کردن دانش آموزانم به درس با ایجاد انگیزش در روحیه آنها، اقدام به پژوهش کرده و با یاری همکاران علاقه مند خود و اتخاذ شیوه‌های مناسب تغییرات مثبتی در زمینه مشکل مورد نظر ایجاد نمایم.

کلاسهای غیر جذاب برای کارایی معلم زیان بخش است . علاوه بر این صرف وقت اضافی برای سازماندهی و مدیریت کلاس ریاضی ، برای یادگیری دانش‌آموزان زیان بخش است. پس پذیرفتنی است که تا معلمان نتوانند به طور مطلوب کلاسهای خود را سازمان دهند و دانش‌آموزان را اداره کنند، قادر نخواهند بود توجه و کوشش خود را بر فرایند یاددهی – یادگیری متمرکز سازند.

چگونگی موفقیت در آموزش : بیان دقیق هدف‌های آموزشی ، استفاده از تشویق‌های کلامی، بهره گیری از آزمون‌ها و نمرات در ایجاد انگیزه، ارائه محرک های جالب و تازه ، ارائه مطالب از آسان به مشکل، پرهیز از ایجاد رقابت های نامناسب، استفاده از روشهای متنوع تدریس در ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان و افزایش سطح یادگیری میتواند کمک کند.

افراد کمک کننده در پژوهش : تجارب و همفکری‌های همکاران ، همکاری مدیریت و معاونین در مهیا ساختن امکانات و تجهیزات و امنیت عاطفی دانش‌آموزان ، همراهی دانش‌آموزان در اجرای برنامه‌های جدید آموزشی

بیان اهمیت و اهداف در شروع برنامه:

تدریس امر دشواری است که معلم در این فرایند با متغیرهای گوناگونی سروکار دارد. لذا برای معلم لازم است تا از طریق دستکاری، کنترل و یا مطالعه متغیرهای مختلف، شرایط یادگیری مطلوب را ایجاد کند. اگر به بیشتر کلاس های درس کشورهای گوناگون توجه کنیدخواهید دید فعالیتی با عنوان گفتگو در آن چشمگیر است و تمام فعالیتهای کلاسی با ارتباط متقابل کلامی میان دانش‌آموزان و معلمان ممکن است سخنگوی اصلی در کلاسها معلمان هستند

گفتگوی معلمان بطور مداوم موجب فعالیتهای تکراری و کلیشه‌ای می‌شود. طبق تحقیقات انجام شده ۷۵% یادگیری اعم از دانشها و مهارتها از طریق دیدن(بصری)، ۱۳% آن از طریق شنیدن (سمعی ریاضی )، ۶% از طریق لمس کردن، ۳% از طریق چشیدن و سرانجام ۳% از طریق بوئیدن بدست می‌آید. بطور خلاصه مشاهده می‌شود که بیشترین تلاش باید معطوف به زمینه‌های بصری و سمعی گردد تا به کارایی و بهره دهی فرایند یادگیری افزوده شود.(قورچیان، ریاضی۱۳۷۹)

فهرست مطالب تحقیق ایجاد انگیزه در دانش آموزان درس ریاضی

  • زمینه و بیان مسئله. ۶
  • تعیین وضعیت موجود واحد در شروع دوره ارزشیابی: ۸
  • سؤالات  تحقیق: ۱۱
  • بیان اهمیت و اهداف در شروع برنامه: ۱۱
  • مراحل انجام کار و نتایج آن همراه با مستندات و آمار: ۱۲
  • عوامل تاثیرگذار و نقاط قوت: ۱۶
  • موانع و نقاط ضعف: ۱۸
  • راهکارها و پیشنهادات جهت بهبود عملکرد در آینده: ۲۲
  • ایجاد علاقه به درس ۲۲
  • منابع. ۲۶
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق ایجاد انگیزه در دانش آموزان درس ریاضی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 19
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *