پایان نامه بررسی انواع سیستم فرمان و کنترل در خودرو

سیستم فرمان را می توان شامل اهرم بندی های فرمان و جعبه فرمان دانست . اهرم بندی فرمان از لحاظ تئوری از اصل آکرمان پیروی می کند ولی در حالت واقعی برای پایداری جهتی خودرو از اصل آکرمان مقداری انحراف دارد . نمونه ای از اصل آکرمان در کالسگه های قدیم دیده می شود که دو چرخ جلو حول یک مرکز لولا شده می چرخند . در  سرعت های  پایین خودرو  در مسیر فرمان  داده  شده می پیچد . پایان نامه بررسی و تحلیل انواع سیستم فرمان و کنترل در خودرو در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

سیستم های کنترل کششی ترمز

شرایط و موقعیت های بحرانی رانندگی ، فقط محدود به شرایط ترمزگیری ناگهانی و یا لغزندگی جاده نیست و در موقعیت های دیگری مانند استارت و شتاب گیری خودرو ( خصوصاً در سطوح لغزنده ) و دور زدن خودرو نیز رخ می دهد . در نتیجه با وجود این شرایط ، رانندگی و کنترل پذیری خودرو بسیار مشکل خواهد بود . سیستم جهت از بین بردن مشکلات فوق طراحی گردیده است . اولین وظیفه سیستم ، حفظ پایداری و فرمان پذیری مناسب و بهینه خودرو در حین شتاب گیری است . این سیستم با مقایسه دادن گشتاور موتور با شرایط موجود در سطح جاده ، قبل از وقوع شرایط بحرانی ، این کارها را انجام می دهد . با استفاده از این به همراه سیستم ، امکان بهره گیری از شرایط رانندگی با ایمنی بالا مهیا می گردد .
اجزای این سیستم نیز مانند سیستم می باشند .

عملکرد سیستم :

هنگامی که راننده پدال گاز را فشار می دهد ، گشتاور و گشتاور محرک حاصل از آن ، هر دو افزایش می یابند . اگر سطح جاده قادر به نگهداری این افزایش گشتاور باشد ، خودرو بدون هیچ گونه محدودیتی شروع به شتاب گیری خواهد کرد . در غیر این صورت ، نیروی موثر کششی سطح جاده کاهش یافته و در نتیجه با کاهش نیروی موجب ناپایداری خودرو خواهد شد . سیستم با تنظیم لغزش چرخ متحرک به سطح بهینه کارکرد آن ، موجب پایداری خودرو می شود .

سیستم های کنترل پایداری

در شرایط بحرانی رانندگی ، پایداری جانبی خودرو را هنگام ترمزهای ناگهانی و حتی کوچک حفظ کرده و خودرو را در مسیر عادی خود نگه می دارد . مسیر مورد نظر راننده را با حرکت واقعی خودرو مقایسه می کند و هنگامی که ناپایداری را تشخیص دهد به طور اتوماتیک در چرخی که نیروی جانبی در آن کاهش یافته نیروی ترمزی اعمال می کند . همچنین می تواند در صورت نیاز گشتاور موتور را کاهش دهد تا خودرو را در مسیر خود نگه دارد .
میزان خطر در پیچ ها را کاهش می دهد و در اداره موقعیت های بحرانی به راننده کمک می کند . هنگام رانندگی پیوسته رفتار خودرو را با موقعیت اسمی آن مقایسه می کند . اگر خودرو از مسیر فرمان داده شده توسط راننده منحرف شود ، سیستم بر اساس یک منطق پیشرفته در کنترل خودرو دخالت می کند و خودرو را در مسیر خود نگه می دارد .

سنسورهای سیستم

علاوه بر سنسورهای و سنسورهای زیر را نیز دارد :
سنسور سرعت چرخ : از طریق پالس های الکتریکی که این سنسور ارسال می کند سرعت چرخ ها را اندازه گیری می کند . سرعت حرکت خودرو با توجه به سرعت همه چرخ ها با یک الگوریتم خاص انجام می گیرد . این سنسور همچنین توانایی چرخ ها را به از دست دادن چسبندگی با سطح جاده را اندازه می گیرد .
سنسور زاویه فرمان : زاویه غربیلک فرمان و سرعت فرمان گیری را اندازه می گیرد و از این طریق مسیر مورد نظر راننده را مشخص می کند .
سنسور نرخ چرخش حول محور عمودی : میزان چرخش خودرو حول محور عمودی را اندازه گیری می کند . خارج شدن اطلاعات این سنسور از حالت ایده آل نشان دهنده انحراف احتمالی است .(۴)
سنسور شتاب جانبی : شتاب خودرو را در جهت محور جانبی اندازه گیری می کند .
سنسور فشار سیلندر اصلی : میزان فشار ترمزی اعمال شده توسط راننده را مشخص می کند .

سیستم فرمان
سیستم فرمان خودرو

عملکرد سیستم :

هنگام کم فرمانی

هنگامی خودرو با سرعت بالا می خواهد دور بزند جلوی خودرو به بیرون می لغزد و کنترل از دست راننده خارج می شود . در چنین مواقعی سیستم به صورت لحظه ای در چرخ عقب داخل پیچ ترمز اعمال می کند و در صورت نیاز گشتاور موتور ار کاهش می دهد و از این طریق مسیر خودرو را کنترل می کند .

هنگام بیش فرمانی

در هنگام بیش فرمانی چرخ های عقب دچار لغزش می شود و خودرو شروع به چرخیدن بدون کنترل می کند . در این هنگام به طور اتوماتیک روی چرخ جلو و بیرون پیچ ترمز اعمال می کند تا خودرو را در مسیر نگه دارد .
نتیجه آنکه با به کارگیری مکانیزم های اضافی در خودرو یا سیستم های کنترلی می توان پایداری جهتی خودرو را افزایش داد .

سیستم ترمز ضد قفل

در شرایط و موقعیت های بحرانی رانندگی ، در سطوح لغزنده و یا مرطوب و یا در مواقعی که راننده به طور ناگهانی پا را بر روی پدال ترمز فشار وارد می آورد ( به علت وجود مانع در جاده ) ، در خودروهایی که مجهز به سیستم ترمز  نمی باشند ، چرخ های خودرو در حین ترمزگیری قفل شده و امکان هدایت و فرمان پذیری خودرو از بین می رود و در نهایت دچار لغزش خواهد شد . در این حالت حتی خودرو از جاده نیز خارج خواهد شد . سیستم ترمز از قفل شدن چرخ ها جلوگیری کرده و قابلیت فرمان پذیری خودرو حفظ می گردد و احتمال خطر لغزش و سر خوردن خودرو به مقدار زیادی کاهش می یابد . در مواقع ترمزگیری شدید یا ترمزگیری همراه با ترس ، سیستم ترمز  امکان برخورد را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد .

فهرست مطالب پایان نامه بررسی انواع سیستم فرمان و کنترل در خودرو

فصل اول: کلیات
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-اصل آکرمان ۳
۱-۳-معادلات دور زدن ۹
۱-۴-سرعت مشخصه ۱۴
۱-۵-سرعت بحرانی ۱۴
۱-۶-اثر نیروهای رانش بر روی دور زدن ۱۵
۱-۷-نیروها وگشتاورهای سیستم فرمان ۱۷
۱-۸-نیروی عمودی ۱۹
۱-۹-نیروی جانبی ۲۲
۱-۱۰-نیروی رانشی ۲۳
۱-۱۱- گشتاور تنظیم ۲۴
۱-۱۲-اثر جلو محرک ۲۴
۱-۱۳-گشتاور انتقال قدرت حول محور فرمان ۲۴
۱-۱۴-اثرات نیروی رانشی بر سختی جانبی تایر ۲۶
۱-۱۵-اثرات نیروی رانشی بر گشتاور تنظیم ۲۶
۱-۱۶-خلاصه اثرات کم فرمانی ۲۶
فصل دوم: ساخت و عملکرد
۲-۱-سیستم فرمان ۲۹
۲-۲-جعبه فرمان ساچمه ای ۲۹
۲-۳-جعبه فرمان رک و پینیون ۳۱
۲-۴-نحوه عملکرد ۳۲
۲-۵-ساخت و توضیح ۳۴
۲-۶-ویژگی های طراحی ۳۶
۲-۷-تنظیم پیش بار یاتاقان پینیون ۳۷
۲-۸-تنظیم حلقه نگه دارنده یاتاقان رک ۳۸
۲-۹- نسبت فرمان سینماتیکی ۳۸
۲-۱۰-نسبت فرمان متغیر ۳۹
۲-۱۱-نسبت فرمان دینامیکی ۴۰
۲-۱۲-فرمان قدرتی ۴۲
۲-۱۳-انواع فرمان های قدرتی ۴۳
۲-۱۴-وضعیت خلاص فرمان ۴۳
۲-۱۵-هنگام پیچیدن ۴۴
۲-۱۶- سوپاپ کنترل برگشتی خطی ۴۴
۲-۱۷-عملکرد سوپاپ کنترل برگشتی خطی (حالت خلاص سیستم فرمان) ۴۵
۲-۱۸-چرخش پاد ساعتگرد غربیلک فرمان ۴۵
۲-۱۹-چرخش ساعتگرد غربیلک فرمان ۴۶
۲-۲۰-فرمان قدرتی رک و پینیون با سوپاپ کنترل برگشتی چرخشی ۴۷
۲-۲۱- سوپاپ کنترل برگشتی چرخشی ۴۸
۲-۲۲-عملکرد سوپاپ کنترل چرخشی ( حالت خلاص  سیستم فرمان ) ۴۹
۲-۲۳-پیچیدن به راست ـ چرخش ساعتگرد غربیلک فرمان ۴۹
۲-۲۴-پیچیدن به چپ ـ چرخش پاد ساعتگرد غربیلک فرمان ۵۰
۲-۲۵-محدودیت قدرت کمکی ۵۱
فصل سوم: خودرو نوع چهار چرخ فرمان
۳-۱-خودرو نوع چهار چرخ فرمان ۵۳
۳-۲-سیستم ترمز ضد قفل ۵۳
۳-۳-عملکرد سیستم فرمان : ۵۴
۳-۴-سیستم های کنترل کششی ترمز ( ) ۵۴
۳-۵-عملکرد سیستم : ۵۵
۳-۶-سیستم های کنترل پایداری ۵۶
۳-۷-سنسورهای سیستم ۵۶
۳-۸-عملکرد سیستم فرمان : ۵۷
۳-۸-۱-هنگام کم فرمانی ۵۷
۳-۸-۲-هنگام بیش فرمانی ۵۷
لغات و اصطلاحات ۵۸
منابع : ۶۰

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی انواع سیستم فرمان و کنترل در خودرو:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 66
قالب: فایل word