تحقیق بررسی اقتصادی تولید و بازاریابی مرکبات در استان فارس

بازاریابی و صادرات پرتقال، لیمو و لیموترش، نارنگی و گریپ فروت شناخته شده ترین اقلام مرکبات هستند که درسطح وسیعی تولید و داد و ستد می شوند. محصول لیمو شیرین در جهان چندان شناخته شده نیست. بر اساس آمار فائو تولید مرکبات در جهان از متوسط ۸/۸۱ میلیون تن در سال ۱۹۹۱ با میانگین رشد سالانه ۲/۲ درصد به ۵/۱۰۸ میلیون تن در سال ۲۰۰۴ افزایش یافته است. ایران نیز با تولید ۵/۳ درصد مرکبات دنیا در مقام هفتم تولید این محصول در جهان قرار گرفته است.کشورهای اسپانیا، آفریقای جنوبی ، آمریکا، مراکش ، ترکیه ،یونان، هلند و چین عمده ترین صادرکنندگان مرکبات تازه در جهان محسوب می شوند. باتوجه به ماهیت شدید رقابتی بازاریابی جهانی این محصول، تلاش مستمر در جهت بهبود کیفیت و تنوع در عرضه واریته  های آسان پوست گیر ایجادتشکلهای صنفی صادراتی بین تولیدکنندگان، تبلیغات وسیع و دامنه دار شرکتهای صادراتی، تجهیز واحدهای مکانیزه شستشو، واکس زنی، درجه بندی، برچسب زنی و ایجاد سیستمهای مجهز انبارداری و حمل و نقل از جمله عواملی است که سبب حضور و تداوم صادرات این کشورها در جهان شده است. تحقیق بررسی اقتصادی تولید و بازاریابی مرکبات در استان فارس در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مطالعه میدانی:

در این مطالعه، ضمن تنظیم پرسش نامه، اطلاعاتی در زمینه انواع بسته بندی، درجه بندی محصول، هزینه های تولید، بسته بندی، حمل ونقل، انبار داری، ضایعات و قیمت عمده فروشی و خرده فروشی مرکبات از ۴۷ نفر  باغدار از شهرستانهای کازرون و جهرم جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات استخراج شده از این پرسشنامه ها که مربوط به محصولات پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، لیمو ترش و لیموخارگی است در جداول زیر آمده است. اطلاعات مربوط به مساحت باغ (هکتار)، میزان تولید، عملکرد، فاصله باغ تا مرکز شهر شهرستان جهرم در جداول ۱-۵ تا ۴-۵ و همچنین اطلاعات مربوط به مساحت باغ (هکتار)، میزان تولید، عملکرد، فاصله باغ تا مرکز شهر شهرستان کازرون در جداول ۵-۵ تا ۸-۵ آورده شده است. چنانچه ملاحظه می شود در شهرستان جهرم بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب مربوط به محصولات نارنگی و پرتقال می باشد. در شهرستان کازرون بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب مربوط به محصولات نارنگی و لیمو ترش می باشد.

ماخذ یافته های تحقیق:

نتایج مربوط به محاسبات ضریب هزینه بازایابی در جدول زیر نشان داده شده است. این ضریب درصدی از قیمت خرده فروشی که به هزینه های بازاریابی مربوط می شود را نشان می دهد. چنانچه ملاحظه می شود میانگین این ضریب در طول سالهای ۸۴ تا ۸۷ برای عمده مرکبات به طور نسبی در حال کاهش می باشد. این هزینه در سال ۸۷ برای پرتقال والنسیا، نارنگی محلی و نارنج مقدار بیشتر و برای لیمو ترش خارگی و پرتقال ناول مقدار کمتری را نشان می دهد.

بازاریابی
بازاریابی

یافته های وضعیت تولید مرکبات و بازراریابی آن:

در مجموع براساس آمارهای زمانی در دسترس ؛تولید انواع مرکبات در سطح کشور با روند افزایشی اندک و نوعی ثبات روبرو می باشد علیرغم اهمیت آمار در برنامه ریزی تولید آمارهای ارائه شده با مشکلات جدی به شرح زیر روبرو می باشد:

  1. وقفه ۴ ساله در انتشار آمار تولید :

نبود اطلاعات پایه تولید مرکبات به مدت چهارسال بواسطه عدم انتشار آمارهای رسمی تولید از دیگر مشکلات بررسی وضعیت تولید مرکبات می باشد.

  1. عدم انتشار اطلاعات بهنگام از وضعیت تولید انواع مرکبات:

یک بازرگان در امر بازاریابی نیاز به اطلاعات دقیق و بروز دارد این درحالی است که اطلاعات در مقاطع یکساله و با چند ماه تاخیر پس از برداشت محصول تهیه می گردند .

  1. عدم وجود آمار تولید به تفکیک ارقام هر محصول:

ارقام مختلف انواع علاوه برآنکه از نظر ظاهری و بازار پسندی باهم تفاوت دارند بلکه از نظر طعم ومزه، خاصیت بازاریابی و انبارداری و زمان برداشت نیز با هم تفاوت دارند و  بنابراین  تهیه اطلاعات تولید به تفکیک ارقام امری ضروری می باشد.

  1. عدم وجود آمار در خصوص کیفیت و درجه بندی محصولات تولیدی:

از جمله دیگر مشکلات موجود در آمار واطلاعات عدم دسترسی به کیفیت  بازاریابی ودرجه بندی محصولات تولیدی می باشد بطور مثال یک صادرکننده برای برنامه ریزی صادرات به کشورهای اروپایی نیازمند کسب اطلاعات دقیق از وضعیت تولید انواع مرکبات درجه ۱ می باشد اما در صنایع تبدیلی میزان محصول درجه ۳ از اهمیت برخوردار می باشد.

  1. عدم وجود اطلاعات در خصوص رعایت استانداردهای سلامت در تولید محصولات کشاورزی

در همین رابطه بایستی متذکر علاوه بر ضرورت رعایت حقوق مصرف کننده داخلی در زمینه اطمینان از سلامت محصولات مورد استفاده از نظر اقتصادی وجود گواهی نامه  تولید محصولات ارگانیک می تواند موجب ایجاد یک بازار مصرف جدید در داخل شده و زمینه گسترش صادرات مرکبات به کشورهای توسعه یافته نظیر اتحادیه اروپا راپدید آورد اگر چه بطور کلی صادرات انواع مرکبات بسیار ناچیز بوده و قابل اعتنا نیست.

  1. توجه به پایداری تولید مرکبات

با توجه به کمبود منابع آبی و بیلان منفی آبهای زیرزمینی در استان توجه به بهبود کیفیت تولید در مقابل افزایش تولید ، افزایش بهره وری عوامل تولید بویژه آب به منظور پایداری تولید ضروری است.

حاشیه بازاریابی:

حاشیه بازاریابی تفاوت قیمت سرباغ و قیمت خرده فروشی را نشان می دهد و امکان تحلیل بازار را پدید می آورد. پس از محاسبه حاشیه بازاریابی بایستی نقش این حاشیه را در قیمت مصرف کننده نهایی را محاسبه کرده و این که هزینه خدمات بازاریابی به ازاء دریافت مبلغ حاشیه بازاریابی توسط عوامل بازاریابی چقدر است.  نتایج بررسی حاکی از آن می باشد که تفاوت حاشیه  بازاریابی به تفکیک ارقام مختلف در پرتقال وجود دارد به طوری که یک کیلوگرم پرتقال والنسیا در سال ۱۳۸۷ حاشیه بازاریابی  ۶۵۵۶ ریالی به ازاء هرکیلوگرم داشته است و در مقابل پرتقال محلی حاشیه بازاریابی کمتر از نصف این میزان یعنی ۳۰۸۴ به ازاء هر کیلوگرم را دارد.حاشیه بازاریابی یک کیلوگرم نارنگی بین۴۱۳۵  تا ۴۴۷۴ ریال در نوسان می باشد. به عبارت دیگر قیمت یک کیلوگرم نارنگی محلی در سطح خرده فروشی درجه یک  ۴۴۷۴ ریال بیش از قیمت فروش همین محصول توسط تولید کننده می باشد.

فهرست مطالب تحقیق بررسی اقتصادی تولید و بازاریابی مرکبات در استان فارس:

فصل اول:

مروری بر مطالعات انجام شده ۶۱-۱ مطالعات انجام شده درایران ۶۲-۱ مطالعات انجام شده در سایر کشورها ۸

 فصل دوم:

روش تحقیق (متدولوژی) : ۱۱۱-۲:  توصیف داده ها ۱۱۲-۲  شاخصهای بازار یابی ۱۲

فصل سوم:

تولید مرکبات ۱۴۱-۳تولید جهانی مرکبات ۱۵۲-۳تولید مرکبات در ایران ۱۵۳-۳ تولید مرکبات در استان فارس ۲۰۱-۳-۳ وضعیت تولید پرتقال در استان فارس ۲۰۲-۳-۳ وضعیت تولید نارنگی در استان فارس ۲۱۳-۳-۳ وضعیت تولید نارنج در استان فارس ۲۲۴-۳-۳ وضعیت تولید لیموترش در استان فارس ۲۳۴-۳ تولید مرکبات استان فارس به تفکیک شهرستان ۲۵۱-۴-۳تولید پرتقال استان فارس به تفکیک شهرستان ۲۵۲-۴-۳تولید نارنگی استان فارس به تفکیک شهرستان ۲۵۳-۴-۳تولید لیمو ترش استان فارس به تفکیک شهرستان ۲۶۴-۴-۳تولید لیمو شیرین استان فارس به تفکیک شهرستان ۲۶۵-۴-۳تولید نارنج  استان فارس به تفکیک شهرستان ۲۷۵-۳یافته های وضعیت تولید مرکبات ۲۷

فصل چهارم:

بررسی حواشی بازار مرکبات در استان فارس ۲۹۱-۴ حاشیه بازاریابی ۳۰۲-۴حاشیه عمده فروشی ۳۱۳-۴حاشیه خرده فروشی ۳۲  ۴-۴ تنوع و تخصص در تولید.۳۴فصل پنجم: تنگناها و راهکارها ۴۴ فهرست منابع : ۴۷منابع فارسی : ۴۷منابع انگلیسی : ۴۸

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق بررسی اقتصادی تولید و بازاریابی مرکبات در استان فارس:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 56
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *