مقاله استخراج و نشت

تحقیق جامع استخراج و نشت برای کلیه دانشجویان و محصلین الخصوص رشته های شیمی و نفت قابل استفاده میباشد فایل اصلی با فرمت ورد و قابل ویرایش و پرینت است در متن زیر خلاصه ای از عناوین مهم و قسمتی از متنون درج شده در پژوهش اصلی را بیان میکنیم

چکیده هایی از عناوین اصلی مقاله استخراج و نشت:

استخراج و نشت چیست؟:

استخراج فرآيندی است که ترکيبی از چندين مواد مايع که دست کم قسمتی از جدا شده مزيد بر مايع حل شده در جايي که مواد اصلی با حلال های مختلف جايگزين شده اند. وقتی که بعضی از آطن مواد اصلی جامد می شوند فرآيند تحت نام نشت تلميده می شود. نقش حلال در استخراج در قياس با آنتالپی در تقطير می باشد اين نوع حلال قوی در اين فاز استخراج تاميده می شود. حلال رقيق در اين مرحله حلال تصفيه شده نام دارد. درجه بالای جداسازی ممکن است گرفته شود با سطوح استخراجی در سری های مخصوصاً در جريان برگشت مرحله جداسازی توسط استخراج ، تقطير ، ابلور ، جذب بعضی اوقات به طور برابر امکان پذير است,اختلاف دردرجه حلاليت و به جای جداسازی توسط استخراج با استفاده از ترکيب شيميايي جايي که تحت فشار بخار مختلف به وسيله تقطير انجام می شود…

موازنه شدن مواد:

(A/K)Yf + Xk-1 = AXk + Xn

وقتي که ساختارها مرحله به مرحله موازنه مي شوند قسمت هاي ثابت در سرتاسر حذف مي شوند و نتيجه در ساختار هاي نهايي شرح داده مي شوند و شماره ي مرحله براي دسته بندي بدست آمده ظاهر مي شوند.

Ф=(Xf – Xn)/(XF –( Ys/K))= (An+1- A)/(An+1 – 1)

راه حل براي شماره طبقه :

n= 1+(ln (A-Ф)/(1-Ф))/ln A

وقتي فقط A مجهول باشد مي توانيم به وسيله ي راه حل و آزمايش معادله يا جداکردن جدول آن را به دست آورد …

حداقل حلال نسبت تغذيه در استخراج و نشت :

هر دو در بيشترين حد و کمترين حد بوجود آمدن نسبت حلال را محدود مي کنند . حداکثر ارزشي که نقطه مخلوط M روي منحني نزديک حلال دارد مانند نقطه X در شکل 14.7 واقــع مي شود . وقتي که يک خط عملياتي با يک خط مساوي ، بر هم منطبق ميشوند ، تعداد مراحل بي پايان خواهد بود و به حداقل نسبت حلال تطبيق خواهد کرد . نقطه جانشين توسط تقاطع مقداري از خطوط مساوي با خط RNS تعيين شده است . بسته به اينکه اگر شيب هاي خطوط مساوي منفي باشد يا مثبت ، تقاطع آن نزديکترين است يا دورترين از حلال ، نقطه عملياتي براي حلال بصورت کمترين واقع مي شود . تصوير 14.9 دو نمونه از اين موارد را نشان مي دهد .

استخراج و نشت
استخراج و نشت

 استخراج برگشتي :

به طور طبيعي تمرکز محلول در استخراج نهائي محدود است به ارزش در تعادل با تغذيه اما يک جريان غني تر از تغذيه در دسترس براي تقويت استخراج است . اين در اصل استخراج حلال آزاد به عنوان پس مانده است .  اکنون دو نقطه عملياتي وجود دارد يکي براي نقطه بالاي تغذيه و يکي براي نقطه زيرين . اين نقاط توسط روش ذيل نشان داده شده اند .

حداقل پس مانده :

براي يک ترکيب استخراج شده نقطه E توسعه مي يابد وقتي که يک خط عملياتي توسط P يا Q با يک خط مساوي بر هم منطبق شوند ، بطور مکرر خطوط مساوي که توسط نقطه F مي گذرد تعيين مي نمايد نسبت پس مانده را ، خطوط مساوي که خط FSE نزديک ترين خط به نقطه SE را قطع مي کند واقع مي شود در نقطه عملياتي QM براي حداقل پس مانده .

 تصفيه جامدات در استخراج و نشت:

تصفيه حرکت جسم حل شده از مخلوط کننده‌ها با يک جامد بوسيله مخلوط آن با يک حلال در استخراج و نشت میباشد. بعضي اوقات مرحله راه‌حل سر ريز ناميده مي شود ، اما در اينجا عصاره ناميده مي‌شود.روش درون ريز براي حل جامدات بکار گرفته مي شود معمولا ارتباطات تعادل در تصفيه ساده‌تر درمايع از مايع هستند يا شايد تنها ظاهر شوند به دليل اندازه‌گيري خيلي کم ومرحله راه‌حل بطور عادي شامل جامدات نمي شود داده‌ها براي مرحله را فينت شايد چنانچه تاخير راه‌حل توسط جامد پوند ‌k نتيجه ib خشک ib ، بعنوان عمل از تمرکز راه‌حل پوند y  اندزه گرفته باشد…

محاسبه عددي از استخراج چند عنصري:

نقطه عملياتي Pدر تقاطع FE , SRN ساخت نمودار مثلثي نشان مي‌دهد که در نشت و استخراج شش مرحله احتياج داشته‌اند خط تعادل نمودار مستطيلي با جدول بندي پيش ساخته شده است نقاط روي خط موازنه مواد واقع شده اند به عنوان تقاطع هائي از خط هاي تصادفي که توسط P اين نتايج بدست آمده اند اعداد ذيل نشان مي دهند شش مرحله ائي که نياز مي باشند ونقطه P در تقاطع خطوط EIF و SRN است و ترکيب هاي تعادل روي خطوط توسط منشأ نقطه A بهم ربط داشته اند.

ترکيب هاي موازنه مواد روي خطوط توسط نقطه عملياتي P بهم ربط داشته اند و خطوط FEوSRN بطور مشابه ترکيب هاي تعادلي RK و EK روي يک خط در منشأ هستند در نمونه الزامات مرحله با هر دو نمودار مثلثي و ساختارهاي مکبي ارزيابي مي شود ,شيوه ساختار نمودار مک بي در آنجا توصيف شده است اين محاسبات از مراحل تعادلي هستند و درفرضي بوجود آمده که نگه داشته شود بوسيله جامدات تنها چنانچه راه حل بدست آمده از همان ترکيب توده مانند مرحله مايع ظاهر شود.

در برخي حالت ها محلول جذب شده نگه داشته مي شود در مدت سختي از جامدات به عنوان راه حل تمرکزهاي متفاوت بوده   اينچنين انحرافها از نوع تعادل در کارآئي مرحله کمتر از 100 % نتيجه خواهند داشت و بطور آزمايشي بايستي پيدا شده باشد,محاسبه استخراج شامل بيش از 3 جزء مي شود که نمي تواند به طور مشروح انجام شود اما بايد بوسيله راه حل عددي از معادلات انجام شود و مواد را در تمام مراحل متعادل نگه دارد از زمانيکه استخراج گيري پيش ميرود معمولاً بدون انتقال است و تقريباً هم دما ، موازنه هاي حرارت فعال لازم نيست ساخته شود. راه حل نتيجه اين مجموع معادلات و تعيين عامل هاي قبلي به همبستگي هاي ضريب فعاليت اجراي رايانه نياز دارد….

عناوین دیگر مقاله استخراج و نشت:

  • استخراج يک جزئي
  • جريان برگشتی
  • حداقل مراحل
  • ارزیابی های اولیه
  • ابزار برای استخراج گیری
  • مراحل پراکنده کردن در استخراج و نشت
  • مخلوط کننده های جدید در استخراج و نشت
  • برج های آب پاش
  • کاربرد ظروف الکی و قیطر تاور در استخراج
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله استخراج و نشت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 66
قالب: فایل ورد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *