مقاله استخراج و نشت

تحقیق جامع استخراج و نشت برای کلیه دانشجویان و محصلین الخصوص رشته های شیمی و نفت قابل استفاده میباشد فایل اصلی با فرمت ورد و قابل ویرایش و پرینت است در متن زیر خلاصه ای از عناوین مهم و قسمتی از متنون درج شده در پژوهش اصلی را بیان میکنیم

چکیده هایی از عناوین اصلی مقاله استخراج و نشت:

استخراج و نشت چیست؟:

استخراج فرآیندی است که ترکیبی از چندین مواد مایع که دست کم قسمتی از جدا شده مزید بر مایع حل شده در جایی که مواد اصلی با حلال های مختلف جایگزین شده اند. وقتی که بعضی از آطن مواد اصلی جامد می شوند فرآیند تحت نام نشت تلمیده می شود. نقش حلال در استخراج در قیاس با آنتالپی در تقطیر می باشد این نوع حلال قوی در این فاز استخراج تامیده می شود. حلال رقیق در این مرحله حلال تصفیه شده نام دارد. درجه بالای جداسازی ممکن است گرفته شود با سطوح استخراجی در سری های مخصوصاً در جریان برگشت مرحله جداسازی توسط استخراج ، تقطیر ، ابلور ، جذب بعضی اوقات به طور برابر امکان پذیر است,اختلاف دردرجه حلالیت و به جای جداسازی توسط استخراج با استفاده از ترکیب شیمیایی جایی که تحت فشار بخار مختلف به وسیله تقطیر انجام می شود…

موازنه شدن مواد:

(A/K)Yf + Xk-1 = AXk + Xn

وقتی که ساختارها مرحله به مرحله موازنه می شوند قسمت های ثابت در سرتاسر حذف می شوند و نتیجه در ساختار های نهایی شرح داده می شوند و شماره ی مرحله برای دسته بندی بدست آمده ظاهر می شوند.

Ф=(Xf – Xn)/(XF –( Ys/K))= (An+1- A)/(An+1 – ۱)

راه حل برای شماره طبقه :

n= 1+(ln (A-Ф)/(۱-Ф))/ln A

وقتی فقط A مجهول باشد می توانیم به وسیله ی راه حل و آزمایش معادله یا جداکردن جدول آن را به دست آورد …

حداقل حلال نسبت تغذیه در استخراج و نشت :

هر دو در بیشترین حد و کمترین حد بوجود آمدن نسبت حلال را محدود می کنند . حداکثر ارزشی که نقطه مخلوط M روی منحنی نزدیک حلال دارد مانند نقطه X در شکل ۱۴٫۷ واقــع می شود . وقتی که یک خط عملیاتی با یک خط مساوی ، بر هم منطبق میشوند ، تعداد مراحل بی پایان خواهد بود و به حداقل نسبت حلال تطبیق خواهد کرد . نقطه جانشین توسط تقاطع مقداری از خطوط مساوی با خط RNS تعیین شده است . بسته به اینکه اگر شیب های خطوط مساوی منفی باشد یا مثبت ، تقاطع آن نزدیکترین است یا دورترین از حلال ، نقطه عملیاتی برای حلال بصورت کمترین واقع می شود . تصویر ۱۴٫۹ دو نمونه از این موارد را نشان می دهد .

استخراج و نشت
استخراج و نشت

 استخراج برگشتی :

به طور طبیعی تمرکز محلول در استخراج نهائی محدود است به ارزش در تعادل با تغذیه اما یک جریان غنی تر از تغذیه در دسترس برای تقویت استخراج است . این در اصل استخراج حلال آزاد به عنوان پس مانده است .  اکنون دو نقطه عملیاتی وجود دارد یکی برای نقطه بالای تغذیه و یکی برای نقطه زیرین . این نقاط توسط روش ذیل نشان داده شده اند .

حداقل پس مانده :

برای یک ترکیب استخراج شده نقطه E توسعه می یابد وقتی که یک خط عملیاتی توسط P یا Q با یک خط مساوی بر هم منطبق شوند ، بطور مکرر خطوط مساوی که توسط نقطه F می گذرد تعیین می نماید نسبت پس مانده را ، خطوط مساوی که خط FSE نزدیک ترین خط به نقطه SE را قطع می کند واقع می شود در نقطه عملیاتی QM برای حداقل پس مانده .

 تصفیه جامدات در استخراج و نشت:

تصفیه حرکت جسم حل شده از مخلوط کننده‌ها با یک جامد بوسیله مخلوط آن با یک حلال در استخراج و نشت میباشد. بعضی اوقات مرحله راه‌حل سر ریز نامیده می شود ، اما در اینجا عصاره نامیده می‌شود.روش درون ریز برای حل جامدات بکار گرفته می شود معمولا ارتباطات تعادل در تصفیه ساده‌تر درمایع از مایع هستند یا شاید تنها ظاهر شوند به دلیل اندازه‌گیری خیلی کم ومرحله راه‌حل بطور عادی شامل جامدات نمی شود داده‌ها برای مرحله را فینت شاید چنانچه تاخیر راه‌حل توسط جامد پوند ‌k نتیجه ib خشک ib ، بعنوان عمل از تمرکز راه‌حل پوند y  اندزه گرفته باشد…

محاسبه عددی از استخراج چند عنصری:

نقطه عملیاتی Pدر تقاطع FE , SRN ساخت نمودار مثلثی نشان می‌دهد که در نشت و استخراج شش مرحله احتیاج داشته‌اند خط تعادل نمودار مستطیلی با جدول بندی پیش ساخته شده است نقاط روی خط موازنه مواد واقع شده اند به عنوان تقاطع هائی از خط های تصادفی که توسط P این نتایج بدست آمده اند اعداد ذیل نشان می دهند شش مرحله ائی که نیاز می باشند ونقطه P در تقاطع خطوط EIF و SRN است و ترکیب های تعادل روی خطوط توسط منشأ نقطه A بهم ربط داشته اند.

ترکیب های موازنه مواد روی خطوط توسط نقطه عملیاتی P بهم ربط داشته اند و خطوط FEوSRN بطور مشابه ترکیب های تعادلی RK و EK روی یک خط در منشأ هستند در نمونه الزامات مرحله با هر دو نمودار مثلثی و ساختارهای مکبی ارزیابی می شود ,شیوه ساختار نمودار مک بی در آنجا توصیف شده است این محاسبات از مراحل تعادلی هستند و درفرضی بوجود آمده که نگه داشته شود بوسیله جامدات تنها چنانچه راه حل بدست آمده از همان ترکیب توده مانند مرحله مایع ظاهر شود.

در برخی حالت ها محلول جذب شده نگه داشته می شود در مدت سختی از جامدات به عنوان راه حل تمرکزهای متفاوت بوده   اینچنین انحرافها از نوع تعادل در کارآئی مرحله کمتر از ۱۰۰ % نتیجه خواهند داشت و بطور آزمایشی بایستی پیدا شده باشد,محاسبه استخراج شامل بیش از ۳ جزء می شود که نمی تواند به طور مشروح انجام شود اما باید بوسیله راه حل عددی از معادلات انجام شود و مواد را در تمام مراحل متعادل نگه دارد از زمانیکه استخراج گیری پیش میرود معمولاً بدون انتقال است و تقریباً هم دما ، موازنه های حرارت فعال لازم نیست ساخته شود. راه حل نتیجه این مجموع معادلات و تعیین عامل های قبلی به همبستگی های ضریب فعالیت اجرای رایانه نیاز دارد….

عناوین دیگر مقاله استخراج و نشت:

  • استخراج یک جزئی
  • جریان برگشتی
  • حداقل مراحل
  • ارزیابی های اولیه
  • ابزار برای استخراج گیری
  • مراحل پراکنده کردن در استخراج و نشت
  • مخلوط کننده های جدید در استخراج و نشت
  • برج های آب پاش
  • کاربرد ظروف الکی و قیطر تاور در استخراج
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله استخراج و نشت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 66
قالب: فایل ورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *