پایان نامه تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه نقد

در این پژوهش به بررسی ارتباط میان تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه نقد پرداخته‌ایم. بدین منظور از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال‌های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ استفاده نموده‌ایم. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی این پژوهش، تبیین ارتباط میان تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها می‌باشد، و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار Eviews7 بهره برده‌ایم. نتایج نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رابطه‌ای معکوس بین تنوع‌بخشی شرکت و مازاد بازده شرکت وجود دارد. به عبارت دیگر تنوع‌بخشی شرکت، می‌تواند باعث کاهش بازده شرکت به نسبت بازار شود. از دیگر یافته‌های این پژوهش این است‌که در شرکت­های با محدودیت مالی، ارزش نگهداشت وجه نقد، بیشتر از ارزش نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های بدون محدودیت مالی است. همچنین نتایج حاکی از آن است‌که در شرکت­های با حاکمیت شرکتی قوی­تر، ارزش وجه نقد در شرکت­ها با تنوع­بخشی به نسبت شرکت‌های با حاکمیت ضعیف، افزایش داشته است. به بیان دیگر، تنوع‌بخشی در شرکت­های با حاکمیت شرکتی ضعیف، ارزش نگهداشت وجه نقد را کاهش داده است. می‌توان نتایج را اینگونه تفسیر نمود که در شرکت­ها در زمانی که تنوع‌بخشی صورت بگیرد، حاکمیت ضعیف باعث هدر دادن منابع و استفاده از اهرم مالی بالاتر می­گردد. پایان نامه تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه نقد در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

 مقدمه:

اپلر و همکاران(۱۹۹۹) تحقیقی را انجام دادند که نشان می­داد نگهداشت وجه نقد به طور مثبت با ضریب بازار به دفتری و سطوح جریان نقدی ارتباط دارد. این نتایج نشان می­دهد که شرکت­های با فرصت­های سرمایه­گذاری بهتر و جریان­های نقد بیشتر، که با ریسک­های جریان نقدی بالاتری روبرو می­شوند، تمایل به نگهداشت وجه نقد به عنوان کسور دارایی­ها می­کنند. روش غالب برای فهم این ارتباط ­ها، تئوری صرفه‌جویی پیشگیرانه، که به کیناس (۱۹۳۶) برمی­گردد، است. آلمیدا و همکاران (۲۰۰۴) یک تئوری را با توجه به اهمیت درماندگی مالی تشریح کردند. آن­ها نشان دادند که نگهداشت وجه نقد، در زمانی که شرکت­ها دارای درماندگی مالی هستند، تنها با جریان­های نقدی همراه می­شود. اگر شرکت­ها درمانده مالی نباشند و بتوانند سطوح سرمایه­گذاری خود را تامین مالی نمایند، نگهداشت وجه نقد یک موضوع کم اهمیت می­شود.  آچاریا و همکاران(۲۰۰۶) ارتباط بین جریان نقدی و فرصت­های سرمایه­گذاری را مورد بررسی قرار داند. آن­ها دریافتند، در زمانی که این ارتباط ضعیف است، شرکت­ها برای قادر بودن به تامین وجود سرمایه­گذاری در نقاطی از جهان با جریان نقدی پایین، وجود نقد را ذخیره می­کنند (دوچی۲۰۰۷).دوچین (۲۰۰۷) نشان داد که شرکت­هایی که با تنوع­بخشی بیشتری هستند، در نتیجه قادر به هموارسازی جریان نقدی برای فرصت­های سرمایه­گذاری خود هستند. آن­ها بیان داشتند که شرکت­های با تنوع­بخشی، وجه نقد کمتری را نگهداری می­کنند.

بیان مسئله:

در نیمه آخر قرن بیستم، به دلیل آسیب­پذیر شدن شرکت­های تخصصی در برار تغییرات سریع و غیرمنتظره محیط، “تنوع” به عنوان مبنایی ضروری برای رشد و بقای شرکت­ها تبدیل گردید(پن ر ۱۹۹۴). افزایش اهمیت تنوع در تشریح تغییرات ایجاد شده در شکل و نیمرخ سازمان­ها و صنایع، منجر به توسعه دامنه وسیعی از تحقیقات در زمینه­های مختلف علوم اجتماعی گردیده است(لوپز۲۰۰۱).بر اساس تعریف رامانیوجام تنوع عبارت است از: حدی که در آن موسسات به طور همزمان، در فعالیت­های کسب و کار مختلف مشغول به فعالیت می­باشند. تاثیر تنوع شرکت بر ارزش شرکت، در بین اقتصاددانان مورد توجه عمده­ای قرار گرفته است. لانگ و استولز۱۹۹۴) و برگر و افک۱۹۹۵) یک نزول را در  تنوع شرکت متوجه شدند و آن را به عنوان تخریب ارزش به وسیله شرکت­های متنوع تفسیر نمودند. به بیان دیگر آن­ها دریافتند که تنوع شرکت باعث تخریب ارزش شرکت می­شود. مشکلات نمایندگی به عنوان یکی از عواملی عنوان گردیده است که باعث کاهش ارزش در مورد شرکت­های متنوع شده است. دنیس و همکارا (۱۹۹) دریافت که مشکلات نمایندگی موجب کاهش ارزش در استراتژی تنوع می­شود. شین و استولز(۱۹۹۸) و راجان و همکاران(۲۰۰۰) نشان دادند که سرمایه داخلی در شرکت­های متنوع در یک کمک مالی دوطرفه به وسیله تخصیص میزان زیاد(کم) برای تقسیمات با فرصت­های سرمایه­گذاری کم(زیاد) وارد می­شود. این نتایج با مباحث مطرح شده توسط جنسن(۱۹۸۶) که بیان می­نمود که مدیران در شرکت­های متنوع به منافع شخصی خود می­پردازند. به هر حال، این نتایج به وسیله گروهی دیگر از تحقیقات به چالش کشیده شد. برای مثال، کامپا و کدیا(۲۰۰۲) و گراهام وهمکاران(۲۰۰۲) بحث کردند که نزول و پایین آمدن تنوع شرکت به وسیله مشکلات درونی به وجود می­آید، زیرا شرکت­های با عملکرد ضعیف به تنوع روی می­آورند.

وجه نقد
وجه نقد

پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق:

  • با توجه به تاثیر منفی تنوع­بخشی بر میزان بازده مازاد، پیشنهاد می­شود که سرمایه­گذاران در انتخاب سوژه­های سرمایه­گذاری، تنوع شرکت­ها را نیز در تصمیم­گیری­های خود لحاظ کنند.
  • با توجه به تاثیر منفی تنوع­بخشی بر میزان بازده مازاد، پیشنهاد می­گردد که مدیران شرکت، در بحث متنوع کردن فعالیت­های شرکت، دقت بیشتری را لحاظ دارند، تا از این طریق بتوانند به افزایش ارزش سهامداران خود کمک نمایند.
  • مدیران ارشد شرکت باید مکانیزم­های نظارتی قوی را در زمانی که شرکت متنوع است، برای کنترل رفتار مدیران شرکت در نظر بگیرند. انتظار می­رود، که مکانیزم حاکمیتی قوی­تر، منجر به افزایش بازده مازاد از یکسو و افزایش ارزش وجه نقد از سوی دیگر شود.
  • با توجه به اینکه صنایع مختلف در مورد تنوع­بخشی با یکدیگر تفاوت دارند، انتظار می­رود تحقیقی در زمینه تفاوت صنایع بتواند به سرمایه­گذاران کمک نماید تا انتخاب صحیحی داشته باشند.
  • در این تحقیق از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی، تنها درصد مالکیت سهام­داران نهادی در نظر گرفته شده است. اگر سایر مکانیزم­ها نیز در نظر گرفته شوند، انتشار می­رود نتایج بهتری گرفته شود.

فرضیه­ های تحقیق:

فرضیه اول: میان تنوع­بخشی شرکت و مازاد بازده بازار رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: تنوع بخشی شرکت، ارزش نگهداشت وجه نقد در شرکت­های با محدودیت مالی را افزایش می­دهد.

فرضیه سوم: تنوع بخشی شرکت، ارزش نگهداشت وجه نقد را، در شرکت­های با حاکمیت شرکتی ضعیف، کاهش می­دهد.

اهداف تحقیق:

  1. تبیین رابطه بین تنوع­بخشی شرکت و مازاد بازده بازار رابطه معناداری وجود دارد.
  2. تبیین رابطه بین تنوع بخشی شرکت، ارزش نگهداشت وجه نقد در شرکت­های با محدودیت مالی.
  3. تبیین رابطه بین تنوع بخشی شرکت و ارزش نگهداشت وجه نقد در شرکت­های با حاکمیت شرکتی ضعیف.

فهرست مطالب پایان نامه تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه نقد:

فصل اول: کلیات تحقیقفصل اول: کلیات تحقیق۱-۱٫مقدمه ۳ ۱-۲٫ بیان مسأله ۳۱-۳٫استفاده کنندگان از پژوهش ۵۱-۴٫ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۵۱-۵٫اهداف پژوهش ۵۱-۶٫فرضیه‌های تحقیق ۶۱-۷٫تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ۶۱-۸٫ خلاصه فصل ۸فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق۲-۱٫ پیشگفتار ۱۰۲-۲٫ مبانی نظری تحقیق ۱۰۲-۳٫ تئوری نمایندگی ۱۰     ۲-۳-۱٫فرض‌های مربوط به مالک (سهامدار) ۱۱     ۲-۳-۲٫ فرض‌های مربوط به نماینده (مدیر) ۱۱     ۲-۳-۳٫ مشکلات نمایندگی ۱۲     ۲-۳-۴٫ کاربرد تئوری نمایندگی در حسابداری ۱۴۲-۴٫ تئوری ذینغعان ۱۵       ۲-۴-۱٫ مفهوم ذینفعان ۱۵      ۲-۴-۲٫ تاریخچه و ماهیت تئوری ذینفعان ۱۷      ۲-۴-۳٫ مبنای حقانیت ذینفعان سازمان ۲۱      ۲-۴-۴٫ جنبه های اصلی تئوری ذینفعان ۲۲      ۲-۴-۵٫ جنبه‌های تحلیلی از تئوری ذینفعان ۲۴      ۲-۴-۶٫ دلیل توجه به ذینفعان ۲۶      ۲-۴-۷٫ نیازهای ذینفعان ۲۷      ۲-۴-۸٫ مدیران و اولویت بین ذینفعان ۲۷     ۲-۴-۹٫ اخلاق تجاری ۲۸     ۲-۴-۱۰٫ کاستی‌های تئوری ذینفعان ۲۹۲-۵٫ ساختار مالکیت ۳۲۲-۶٫ نقش سرمایه‌گذاران نهادی ۳۴       ۲-۶-۱٫ انواع سرمایه گذاران نهادی ۳۵۲-۷٫ سهامدار عمده ۳۶۲-۸٫ مالکیت دولت ۳۷۲-۹٫ مفهوم محافظه¬کاری ۳۷۲-۱۰٫ دیدگاه‌های مرتبط با محافظه‌کاری ۳۹      ۲-۱۰-۱٫ دیدگاه قراردادی ۳۹      ۲-۱۰-۲٫ دیدگاه دعاوی حقوقی ۴۰      ۲-۱۰-۳٫ دیدگاه تقاضای منظم محافظه‌کاری ۴۰      ۲-۱۰-۴٫ دیدگاه مالیاتی ۴۱      ۲-۱۰-۵٫ دیدگاه هزینه¬های سیاسی ۴۱      ۲-۱۰-۶٫ رقابت در بازار ۴۲۲-۱۱٫ محافظه کاری به عنوان معیاری برای کیفیت سود ۴۲۲-۱۲٫ انواع محافظه‌کاری ۴۳       ۲-۱۲-۱٫ محافظه‌کاری نامشروط ۴۳       ۲-۱۲-۲٫ محافظه‌کاری مشروط ۴۳۲-۱۳٫ اندازه¬گیری محافظه‌کاری ۴۵        ۲-۱۳-۱٫ معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان ۴۵        ۲-۱۳-۲٫ معیار محافظه¬کاری مبتنی بر ارزش¬های بازار ۴۶        ۲-۱۳-۳٫ معیارهای محافظه¬کاری مبتنی بر اقلام تعهدی ۴۶        ۲-۱۳-۴٫ معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی ۴۷۲-۱۴٫ عوامل موثر بر محافظه‌کاری ۴۸۲-۱۵٫ محافظه کاری و حاکمیت شرکتی ۴۸۲-۱۶٫ متغیرهای اثرگذار بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری ۵۰        ۲-۱۶-۱٫ اندازه (SIZE) 50        ۲-۱۶-۲٫ اهرم مالی(LEV) 50        ۲-۱۶-۳٫ رشد(GROWTH) 51         ۲-۱۶-۴٫ ارزش بازار به ارزش دفتری(MBV) 51         ۲-۱۶-۵٫ نرخ بازدهی دارایی‌ها(ROA) 51        ۲-۱۶-۶٫ صنعت (INDUSTRY) 512-17. مروری بر پژوهش‌های انجام شده داخلی ۵۱۲-۱۸٫ مروری بر پژوهش‌های انجام شده خارجی ۵۴۲-۱۹٫ خلاصه فصل ۵۷فصل سوم: روش تحقیق۳-۱٫ مقدمه ۵۹۳-۲٫ قلمرو پژوهش ۵۹      ۳-۲-۱٫ قلمرو زمانی ۵۹      ۳-۲-۲٫ قلمرو مکانی ۵۹       ۳-۲-۳٫  قلمرو موضوعی ۵۹۳-۳٫ روش‌شناسی تحقیق ۵۹۳-۴٫ جامعه آماری ۶۰۳-۵٫ نمونه آماری ۶۰۳-۶٫ روش نمونه گیری ۶۱۳-۷٫ داده‌های پانل ۶۱       ۳-۷-۱٫ مزایای داده‌های پانل ۶۱        ۳-۷-۲٫ روش‌های تخمین مدل ۶۲۳-۸٫ فرضیه¬ها و مبانی نظری آنها ۶۳۳-۹٫ نمودار مدل مفهومی تحقیق ۶۶۳-۱۰٫ متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها ۶۷۳-۱۱٫ خلاصه فصل ۶۹فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها۴-۱٫ مقدمه ۷۱۴-۲٫ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۷۱۴-۳٫ آزمون ساکن پذیری ۷۲۴-۴٫ نتایج آزمون F-لیمر ۷۴۴-۵٫ نتایج برآورد مدل باسو ۷۵۴-۶٫ نتایج برآورد مدل باسو – نفوذ مالکیت سهامداران عمده ۷۷۴-۷٫ نتایج برآورد مدل باسو – مالکیت دولت ۷۹۴-۸٫ نتایج برآورد مدل باسو – اندازه شرکت ۸۱۴-۹٫ خلاصه فصل ۸۳فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات۵-۱٫ مقدمه ۸۵۵-۲٫ نتیجه‌گیری ۸۵۵-۳٫ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ۸۷۵-۴٫ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۷۵-۵٫ محدودیت‌ها ۸۸۵-۶٫ خلاصه فصل ۸۹منابع و مآخذ فهرست منابع فارسی ۹۶فهرست منابع انگلیسی ۹

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تنوع بخشی و ارزش نگهداشت وجه نقد:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 74
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *