مقاله اثر ابزارهای بازاریابی سبز بر روی رفتار خرید مصرف کننده

مجمع بازاریان  برند را به عنوان یک “نام. نشانه. سمبل یا طرح یا ترکیبی از آنها به قصد تشخیص کالاها یا خدمات از یک خریدار یا گروهی از خریداران و تمایزآنها از رقبا “تعریف می نمایند این تعریف می تواند در مورد نام زیستی برند سبز نیز عمومیت داشته باشد. نام زیستی یک نام نشان یا شرح محصول است که برا ی محیط مضر نیستبر طبق مطالعاتی که توسط الهام رهبر و عبدل وحید (۲۰۱۰) انجام گرفته از دیگاه مصرف کنندگان مواد پایه، شیشه، ابزار تمیز نگه داشتن منزل و پلاستیک ها تحت عنوان طبقه کالاهای غیر سبز هستند که بیشترین اثر را در محیط زیست دارند از این رو پیش بینی می شود که مصرف کنندگان به محصولات یا شکل محیط زیستی که تحت عنوان محصولاتی با نام تجاری زیست محیطی شناخته می شوند واکنش خوبی نشان می دهندفهم اثر برندها بر تصمیم گیری  خرید مصرف کنندگان برای بازاریابان و محققان بازار بسیار مهم است این اثربخشی به عنوان عدالت برند شناختهمی شود عدالت برند از نقطه نظر مصرف کننده می تواند به عنوان اثر متفاوتی که اطلاعات برند بر روی پاسخ مصرف کننده در بازاریابی دارد تعریف گردد. برندهای سبز باید در تاکید موقعیت محصولات سبز مورد استفاده قرار گیرند که همان کار محصولات غیر سبز را انجام می دهند. مقاله اثر ابزارهای بازاریابی سبز بر روی رفتار خرید مصرف کننده در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

تبلیغات زیست محیطی:

در پی افزایش نگرانی های مصرف کنندگان در مورد محیط زیست در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ فعالیت های مربوط به بازاریابی سبز پیشرفت کرد به خصوص در زمینه تبلیغات زیست محیطیبه موازات بهبود حرکت های سبز در دنیا و با افزایش توجه عموم به مشکلات زیست محیطی دیگر سازمانها از تبلیغات زیست محیطی در رسانه یا روزنامه ها به عنوان تکنیک های سبز برای معرفی محصولات خود به مشتریان حساس نسبت به محیط زیست انتخاب می نمایند. هدف تبلیغات سبز تحت تاثیر قراردادن رفتار خرید مشتریان و تشویق آنها به خرید محصولاتی است که برای محیط زیست مضر نباشد و آنها را به سمت توجه به نتایج مثبت رفتار خرید سوق دهد که هم نتایج مثبت عاید آنها و هم به سود محیط باشد.بر طبق نظر بالد وین (۱۹۹۳) تبلیغات زیست محیطی جهت شکل دهی ارزشهای مشتری و انتقال این ارزشها به خرید محصولات سبز کمک می کند براساس بیانیه اسمیت (۱۹۹۲) پیامهای زیست محیطی در تبلیغات و لینک محصولات ثبت شده گاهی بر تصمیم گیری ۷۰دردص از پاسخگویان اثرگذار است

رفتار خرید مصرف کننده:

طبق تعریف رفتار خرید مصرف کننده رفتار مصرف کنندگان نهایی در هنگام خرید است همان افراد و خانواده ها که کالاها و خدمات را برای مصرف شخصی خریداری می نمایند.چهار نوع رفتار خرید وجود دارد. رفتار خرید پیچیده رفتار خریدی که به دنبال تنوع است رفتار خریدی که به دنبال کاهش تنش پس از خرید است رفتار خرید عادی (کاتلر. ترجمه فروزنده. ۱۳۸۹)درک رفتار مصرف کننده و “شناخت مشتریان” کارچندان ساده ای نیست مشتریان ممکن  است نیازها و خواسته های خود را به گونه ای بیان نمایند اما طور دیگری عمل کنند آنها ممکن است از انگیزش های میق تر درونی خود خبر نداشته باشند یا نسبت به عوامل موثری که در آخرین لحظه عقیده شان را عوض می کند عکس العمل نشان دهند با این وجود بازاریان باید خواسته های مشتریان خود دریافت های ذهنی آنها و خرید و رفتار خرید آنها را بررسی کنند (کاتلر. ترجمه فروزنده . ۱۳۸۵)تحقیقات اخیر  دو نکته بسیار مهم در رابطه با بازاریابی سبز را مشخص می کند نخست اینکه بسیاری از مردم با مفهوم “پایداری محیط” چندان آشنا نیستند. اما اگر آشنا شوند از آن استقبال خواهند کرد دوم اینکه تردیدهای جدی نسبت به نیت پاک دولتها و شرکت ها در این زمینه وجود دارد.ایجاد و طراحی استراتژی های سبز مساله ی بسیار مهمی شده است در عین حال بسیاری از مردم هنوز هم مفهوم پایداری را به درستی درک نکرده اند باید توجه داشت پیروی در نبردهای رقابتی سبز هم اکنون آغاز شده است که یکی از چالشهای کلیدی بازاریاب ها در هزاره ی جدید است و نتایج این نبرد تاثیرات بسیار عمیقی که یکی از چالشهای زندگی و مصرف نسل آینده دارد (سعادت و همکاران. ۱۳۸۶)

بازاریابی
بازاریابی

این بررسی یک خط فرضی برای خط مشی دولتی آنها فراهم می آورد تا خط مشی سبز را فرموله کند به طور مثال محرکهای اقتصادی برای تولید کنندگام محصولات سبز وجود دارند یعنی آنهایی که صادقانه در پروسه های تولید. سبز عمل می کنند و عموم مردم را برای خرید محصولات با برچسب زیستی تشویق می کنند. در ثانی دولت می تواند مبارزه هایی جهت بالا بردن آگاهی عموم از اکوبرند بپردازند و نیز بحث اعتماد سازی بر اکولیبل می تواند تاثیر مهمی بر رفتار خرید سبز در مشتری داشته باشد.افزایش آگاهی از اکولیبل این امر می تواند در ارتقای مصرف سبز بین مصرف کنندگان کمک کننده باشد هرچند دولت باید بر قابل باور بودن و ارزشمند بودن طرحهایی که اکوبرند منتقل می کند را نظارت نماید به علاوه دولت باید بکوشد به شهروندان درباره مفهوم و دسترسی به محصولات سبز اطلاعات بدهد.شرکت ها در پی نتایج کوتاه مدت هسند و ممکن است تعهد کمتری نسبت به لزوم فرایندهای سازمانی در راستای تغییرات اساسی داشته باشند بنابراین ممکن است تمایل کمتری نسبت به استقبال از رویکرد استراتژیک بازاریابی سبز داشته باشند. پس می توان گفت در بازاریابی سبزقبل از آنکه نتایج مهمی حاصل شود لازمه آن صرف زمان تعهد و منابع است (دعایی و همکاران ۱۳۸۵)می توان گفت که راه برگشتی به سمت تولید محصولات مخرب برای محیط زیست وجود ندارد و رفته رفته فشارهای دولتی رقابت و تغییر نگرش مشتریان شرکتها را ملزم به پیروی و به کارگیری  رویکرد بازاریابی سبز می کند شرکتها باید مهندسی مجدد در فرایندهای تولیدی و طراحی کالا و خدمات جایگاه خود را در موقعیت رقابتی تحکیم بخشند در غیر این صورت از قطار سبز باز خواهند ماند می توان گفت رویکرد بازاریابی سبز فقط بر ارضا کردن نیازهای مشتری تمرکز نمی کند بلکه طبق این رویکرد نیازهای مشتریان باید به شیوه ای برآورده شود که برای جامعه به عنوان یک کل نیز سودمند باشد (دعایی و هکاران ۱۳۸۵)تحقیقات انجام گرفته رابطه ای بین ابزارهای بازاریابی سبز و رفتار خرید مصرف کننده را بررسی می کند و نشان می دهد که تبلیغات زیست محیطی بیشترین و نام تجاری زیستی کمترین اثر را بر روی رفتار خرید مصرف کننده دارد پیشنهاداتی که در این زمینه ارائه می گردد بدین شرح است که باید اطلاع رسانی بیشتر به عموم مردم در این زمینه محیط زیست و چگونگی سالم نگه داشتن آن و آگاهی از محصولاتی که آسیب کمتری به محیط زیست می رسانند در ضمن در کشور ما این امر پدیده ای نوین است که نیاز به آموزش اطلاع رسانی. فرهنگ سازی و ایجاد تکنولوژی های جدید می باشد و این امر با کمک مسئولین و یاری مردم و همت تولیدکنندگان میسر می شود پس با یاری یکدیگر پیش به سوی تولیدات سالم و آینده ای پاک  برویم در ضمن محصولات زیست محیطی باید با تبلیغات بیشتر تنوع و قیمت پایین تر همراه باشند تا مورد استقبال واقع شوند.تحقیقات انجام گرفته فرضیه ی فرعی می باشد رابطه بین برچسب های زیستی را بر روی رفتار خرید مصرف کننده دارد. اثربرچسب ها در مرتبه ی دوم بعد از تبلیغات قرار دارد لذا باید در این مورد اطلاع رسانی شود و متخصصانی تربیت گردد از قدرت خلاقیت هنرمندان و گرافیست ها برای طراحی هرچه بهتر برچسب زیستی مدد گرفت.تحقیقات انجام گرفته رابطه ی بین نام تجاری زیست محیطی و رفتار خرید مصرف کننده مورد بررسی قرار گرفته است لازم به ذکر است نام تجاری زیست محیطی مبحث جدیدی می باشد و تاثیر آن بر روی رفتار  خرید مصرف کننده در مرتبه ی سوم قرار دارد. در مودر نام تجاری زیست محیطی تحقیق و تفحص بیشتری مورد نیاز است.در تحقیقات انجام گرفته رابطه ی بین تبلیغات زیست محیطی و رفتار خرید مصرف کننده مورد بررسی قرار گرفته است امروزه ثابت شده است که تبلیغات بیشترین اثر را بر روی رفتار خرید مصرف کنندگان دارد لذا می توان از این فرصت بهره جست و مردم را با محصولات زیست محیطی از این دریچه آشنا کرد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله اثر ابزارهای بازاریابی سبز بر روی رفتار خرید مصرف کننده:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 10
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *