تحقیق تأثیر آموزش مهارت های زندگی

در این تحقیق ابزار ما پرسشنامه به صورت ۹۰Scl – است که این پرسشنامه دارای ۹۰ سؤال بوده و ۹ بعد که شامل شکایات جسمانی ، وسواس  ،حساسیت در روابط متقابل، افسردگی ، ترس، پرخاشگری ، پارانویا ، فوبیا و روان پریشی است که به صورت دو گروهی بر روی اشخاصی که مهارت را آموزش دیده اند ( نمونه ) که ۷۰ نفر می باشند و افرادی که مهارت ها را آموزش ندیده اند ( نمونه مهارت های زندگی ) که ۱۴۰ نفر می باشد اجرا شده است .

تحقیق تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد در قالب فایل ورد به همراه فهرست و منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

روش آماری تحقیق تأثیر آموزش مهارت های زندگی

روش آماری مورد نظر در این تحقیق آزمون t برای مقایسه گروه های مستقل است. چرا که در گروه های مستقل تحت عنوان افرادی که مهارت های زندگی را آموزش دیده اند ( گروه های آزمایش ) و آنهایی که مهارت زندگی را آموزش ندیده اند (گروه گواه) وجود دارد .

اهداف تحقیق

هدف کلی

بررسی و شناخت تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان افراد.

اهداف جزئی

 1. شناخت رابطه بین افسردگی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند .
 2. شناخت رابطه بین شکایات جسمانی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند.
 3. شناخت رابطه بین وسواس ـ اجبار کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند.
 4. شناخت رابطه بین حساسیت در روابط بین فردی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند .
 5. شناخت رابطه بین اضطراب کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند.
 6. شناخت رابطه بین پرخاشگری کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند.
 7. شناخت رابطه بین خوبی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند.
 8. شناخت تفاوت بین بیم افکار پارانوئیدی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند.
 9. شناخت تفاوت بین روان پریشی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند.
 10. شناخت تفاوت بین سلامت روانی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند .

فرضیـه هـا

 1. بین افسردگی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .بین شکایات جسمانی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .
 2. بین وسواس ـ اجبار کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .
 3. بین حساسیت در روابط بین فردی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .
 4. بین اضطراب کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .
 5. بین پرخاشگری کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .
مهارت های زندگی
مهارت های زندگی

فهرست مطالب تحقیق تأثیر آموزش مهارت های زندگی 

 • مقدمه. ۳
 • بیـان مسئله. ۴
 • اهمیـت و ضـرورت پـژوهش… ۸
 • اهداف تحقیق.. ۱۱
 • هدف کلی.. ۱۱
 • اهداف جزئی.. ۱۱
 • فرضیـه هـا ۱۲
 • تعـاریف علمی و عملیـاتی متغیرهـای پـژوهش… ۱۳
 • تعریف علمی و عملیاتی مهارتهای زندگی.. ۱۳
 • تعریف علمی و عملیاتی سلامت روان. ۱۴
 • مروری بر متون. ۱۴
 • تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی.. ۱۷
 • روش تحقیق.. ۱۸
 • جامعه آماری.. ۱۸
 • نمونه و روش نمونه گیری.. ۱۹
 • ابزار تحقیق و شیوه اجرای آن. ۱۹
 • روش آماری.. ۲۰
 • فهرست منابع فارسی.. ۲۰
 • فهرست منابع انگلیسی.. ۲۱
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق تأثیر آموزش مهارت های زندگی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 22
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *