مقاله آموزش مجازی کشور در حال توسعه

دانشگاه های کشورهای در حال توسعه به طور روز افزون در حال اتخاذ و استفاده از آموزش مجازی برای فرآیند آموزشی به عنوان وسیله ای برای جهش در دنیایی که محرک آن دانش است می باشند. با این حال، با وجود استقبالی که از آموزش مجازی شده است، نتوانسته انتظارات، درباره ی ارائه و کیفیت آموزش را براورده کند که این امر نیاز به بهبود روش ها و یا روش های نوین را نشان می دهد. این مقاله روش آموزش الکترونیکی تعاملی را به عنوان یکی از راهبردها برای اتخاذ و استفاده ی موثر از آموزش مجازی بررسی می کند. با استفاده از اولین مرحله از تحقیق توسعه ای این مقاله یک مطالعه ی تجربی ارائه می دهد که قصد دارد شیوه های آموزش الکترونیکی تعاملی را در شرایط موجود در یک کشور در حال توسعه بررسی و درک کند. این مطالعه با همکاری دانشجویان دانشگاهی در اوگاندا انجام شد و بر ارزشی که از چالش های موجود در اتخاذ و استفاده از آموزش الکترونیکی تعاملی متمرکز بود. از منظر کلی ، معلوم بودکه شیوه های یادگیری و آموزش عمدتا سنتی هستند به علاوه ی تلفیق محدود یا ناموجودِ آموزش مجازی و تناقضاتی در فهم ادغام فن آوری در پروسه های یاددهی و یادگیری وجود داشت. یافته های به دست آمده نشان می داد که دانشجویان از طریق آموزش مجازی تعاملی می توانستند معلومات را به اشتراک گذاشته یا به دست آورند، مفاهیم دوره را بفهمند و به دیدگاه ها و منابع آموزشی دسترسی داشته باشند. عواملی مانند پهنای باند کم، دسترسی کم به اینترنت یا کامپیوتر، حل اختلافات، مهارتهای کافی فناوری اطلاعات و ارتباطات و برهم کنش رو در رو در سر راه اتخاذ و استفاده از آموزش گروهی مجازی در شرایط این محیط قرار داشت.مقاله آموزش مجازی اینترنتی در یک کشور در حال توسعه(یک بررسی موردی در کشور اوگاندا) در قالب فایل ورد به همراه منابع در پاورقی آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه و هدف:

شرایط کشورهای در حال توسعه عمدتا با سطح زندگی پایین، نرخ بالای رشد جمعیت، درآمد سرانه ی پایین و وابستگی های کلی اقتصادی و تکنولوژیکی به اقتصادهای توسعه یافته نشان داده می شود (باکاری ۲۰۰۵). شکی نیست که آموزش عالی به طور فزاینده ای دارد تبدیل به راهی برای جهش به سمت بازار رقابتی اقتصادی و بهبود زندگی افراد می باشد. انگیزه ی ملحق شدن به اقتصاد در حال رشد جهانی به دگرگونی سریع در بخش های مختلف شغلی نسبت داده می شود که نیازمند نیروی کار ماهر که موثرتر و رقابتی تر است. همچنین نیاز فزاینده به اتکا بر دسترسی سریع تر و قابل اطمینان به اطلاعات و معلومات تبدیل به جنبه های حیاتی شده اند. جای تعجب نیست که پیشرفت های اخیر در بخش آموزش تشخیص گسترده ای از  نیاز به قرار دادن آموزش مجازی در شرایطی وسیع تر در اقتصاد دانش بنیان در حال شکل گیری.با این وجود گاریسون و اندرسون (۲۰۰۷) خاطر نشان می کنند که هنوز کاملا تجربه نکرده ایم اثر دگرگونی آموزش مجازی را برای تقویت آموزش. برای مثال فرض ذاتی در شرایط کشورهای در حال توسعه این است که ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد دوره های آنلاین برابر است با آموزش مجازی و بنابراین منجر به تغییرات در پروسه آموزش می شود(کاهیگی و دیگران ۲۰۰۹). برخلاف این قضیه زوریتا و رایبرگ (۲۰۰۵) تاکید می کند که تغییرات در شیوه ی ارائه ی آموزش به معنای پیشرفت مثبت نیست و نه یک تغییر یا پیشرفت در سبک آموزش یا شیوه های آموزش روش های آموزشی. این را می توان به فهم محدود از تلفیق آموزش مجازی با پروسه آموزش و یادگیری در شرایط کشورهای در حال توسعه نسبت داد (وسیسناهو ۲۰۰۹).

چشم انداز نظریِ آموزش اشتراکی:

آموزش اشتراکی بر مبنای این تصور کلی است که ایجاد دانش یک رخداد اجتماعی است و تعامل به ویژه برای ادگیری و دستیابی به مهارت های شناختی رده بالاتر مهم است (لهتینن و سایرین ۱۹۹۹). این دیدگاه مبنی بر چارچوب های ویگوتسکی (۱۹۷۸) و چارچوب های ژان پیاژه) که بر تعامل اجتماعی به عنوان وسیله ی برای رشد شناختی و یادگیری فرد تاکید دارد. این بدان معنی است که از طریق تعاملات اجتماعی افرادی که دارای ادراکات مختلف هستند تمایل پیدا می کنند که درک شان درباره ی مفاهیم را بهبود ببخشند. لهتینن و سایرین (۱۹۹۹) تاکید بیشتری بر این قضیه می کند که درک عمیق ذهنی بوسیله ی توضیح مسئله به دیگران طی فرآیند پرس وجو پرورش داده می شود. نتیجه ی حاصله این است که سطح ادارک فرد از مفاهیم در محیط اشتراکی و تعاملی احتمالا چشمگیر خواهد شد.فراگیری تعاملی را می توان بر مبنای نظریه ی ساخت گرایی اجتماعی که به افرادی که دانش خود را طی فرایند بحث با  دیگران در مورد معانی در چارچوب اجتماع افراد پی ریزی می کنند، توضیح داد (سو و براش ۲۰۰۸). دیدگاه ساخت گرایانه نسبت به یادگیری به منطقه ی رشد نزدیکِ ویگوتسکی (۱۹۷۸) مرتبط است که سطح ادراک و رشد شناختی آموزش گیرنده را به تعامل اجتماعی و یاری از راهنمایی های متخصصان و هم سن و سالان مستعد ربط می دهد. این دلالت دارد بر این که یادگیری تعاملی این امکان را برای یادگیرنده ها فراهم می کند که ادراکی را پرورش دهند و در جنبه های مختلف در یک دوره مهارت پیدا کنند بهتر از زمانی که به تنهایی فعالیت می کنند.

آموزش مجازی
آموزش مجازی

یادگیری مجازی مشارکتی به عنوان یک روش یادگیری جایگزین:

مقبولیت و در دسترس بودن گسترده ی اینترنت بدان معناست که آموزش مجازی تعاملی به اشتراک گذاری و ایجاد دانش، برهم کنش و رشد شناختیِ اجتماعی را تسهیل می کند صرفنظر از مرزهای جغرافیایی، زمان و وضعیت اجتماعی و اقتصادی. در نتیجه آموزش مجازی تعاملی به طور روز افزون برای دانشجویان و موسسات آموزشی به عنوان یک روش آموزشی جایگزین جذاب شده است. آموزش مجازی تعاملی به منحنی یادگیری سرعت می بخشد، چون دانشجویان می توانند به طور برهم کنشی(اینترکتیو) یادگیریشان را شفارشی کنند و کنترل بیشتری بر فرایند یادگیریشان داشته باشند (کانتونی و دیگران ۲۰۰۴). این باور وجود دارد که ادارک مشترک به وسیله ی برهم کنش راهی طبیعی برای یادگیری دانشجویان است (کریجنز و سایرین ۲۰۰۳). این قضیه به طور غیر مستقیم این را می رساند که تعامل و برهم کنش اجتماعی با هم وجود دارند و در هر محیط آموزشی به یکدیگر وابسته هستند.پیشرفت فن آوری هایی که از آموزش تعاملی پشتیبانی می کنند نقش مهمی در تسهیل و انتقال فرایند برهم کنشی داشته است (سو و بونک ۲۰۱۰). دانشجویان قادرند که شبکه های پشتیبانی  اجتماعی و دانشگاهی آنلاینی ایجاد کنند در همان حالی که به طور سازنده در فعالیت های آموزشی شان مشارکت کنند. به علاوه داشجویان در معرض منابع آموزشی آنلاین مختلف قرار دارند و به شرایطی برای برهم کنش های با کیفیت (با همتایان خود، معلمان و محتوا) دسترسی دارند برای دستیابی به اهداف آموزشی ارزشمند و سطوح پرمحتوای فهم (گاریسون ۲۰۰۷). در واقع مطالعات (کاهیگی و سایرین ۲۰۰۹، کامبا ۲۰۰۹) به اثبات رسانده اند که دانشجویان به برهم کنش با همتایان خود می پردازند برای دستیابی به اهداف تحصیلی شان. پروسر و تریگول (۱۹۹۹) برای یک رویکرد کل گرا استدلال می کنند که به تجربه ی آموزشی دانشجو، شرایط یادگیری و نتایج آموزشی توجه می کند به عنوان متغیرها و فرایندهای وابسته که برای آموزش مجازی تعاملی حیاتی هستند. تامسون مک دونالد (۲۰۰۵) بر این نکته تاکید بیشتری می کنند که اگرچه ایجاد ارتباطات موثر و توسعه ی پیوند های اجتماعی مهم است، به ایجاد یک محیط امن که ارتباطات باز را برای حفظ و ادامه ی اجتماع نیاز داریم. این قضیه به طور ضمنی می گوید که دوره های آنلاین باید طوری طراحی شوند که آشنایی و اعتماد بین دانشجویان را تسهیل کنند (اوستلوند ۲۰۰۸). به علاوه مطالعات نشان دهنده ی این است که جنبه هایی مانند انگیزش، انضباط شخصی و یادگیری شخص محور، تجربه دربه کار گیری و شیوه های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات عوامل تسهیل کننده ی آموزش مجازی تعاملی هستند (کاهیگی و سایرین ۲۰۰۹، فاهی و آلی ۲۰۰۵).

مطالعه ی موارد خاص:

اطلاعاتی که در این مقاله ارائه می شود از دو مورد از دانشجویان سال سوم دوره ی لیسانسِ فناوری اطلاعات و لیسانس پزشکی و جراحی در دانشگاه ماکرر در اوگاندا ایجاد شده اند. پژوهش میدانی از ماه سپتامبر ۲۰۱۰ تا ژانویه ی ۲۰۱۱ انجام شد. موارد استفاده شده در این تحقیق از طریق نمونه گیری هدفمند برای به دست آوردن نمونه های پر از اطلاعات برای این تحقیق استفاده شد(پاتن ۱۹۹۰). ویژگی مد نظر در انتخاب بر این اساس بود: الف) استفاده ی دانشجویان از آموزش الکترونیکی در فعالیت های یادگیری خودشان ب) و اراده ی استاد به شرکت و تشویق دانشجویان به مشارکت در تحقیق. چندین تحقیق گواه آنند که درک دانشجویان از سیستم های آموزش الکترونیکی یکی از عناصر حیاتی ای هستند که  برای ارائه ی درک بهتر از چیزهای لازم برای توسعه و استفاده ی موثر از آموزش الکترونیکی به مدیران می باشد. در نتیجه نیاز به فهم اینکه درک و واکنش داشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی تعاملی وجود داشت به این دلیل که درک و دیدگاه های آن ها برای تشویق آن ها به یادگیری و همچنین تقویت یادگیری آن ها بسیار مهم است.اولین گروه دانشجویان یعنی ۷۰۰ دانشجوی دوری لیسانس فناوری اطلاعات که در حال تحصیل مدیریت راهبردی بودند به عنوان بخشی از برنامه ی درسی شان مرتبا در معرض فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) که جزوی از فعالیت آموزشی شان بود، بودند. گروه دوم متشکل از ۱۲۰ دانشجوی دوره ی لیسانس پزشکی و جراحی که در حال شرکت در کلاس منطقه سر و گردن بودند در معرض یک روش مسئله محور بودند در کانون فعالیت های یادگیری شان. برای دستیابی به اهداف دوره از هر دو گروه دانشجویی انتظار می رفت که به کلاس های حضوری و جلسات آموزشی مشارکت کنند و به علاوه در بحث در مورد مسائل مختلف دوره عمدتا از طریق محیط آنلاین مشارکت کنند.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله آموزش مجازی کشور در حال توسعه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 43
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *