تحقیق کوره ها رشته متالوژی

سوختهای هيدرو كربني عمده ترين بخش تامين انرژي سيستم هاي صنعتي را تشكيل مي دهند با افزايش هزينه اينگونه سوخت ها، توجه روز افزوني به كاهش مصرف انرژي معطوف شدو در طراحي دستگاه هاي مصرف كننده انرژي،اصلاحاتي صورت گرفته است.در صنايع شيميايي وپالايش  نفت حدود75%انرژي به صورت هيدرو كربني در كورهها وبويلرها به مصرف مي […]