مقاله ابزار برقی نیمه هادی رشته مهدسی برق

درايوهاي دستگاه الكتريكي كنترل كننده مبدل ها د ركاربردهاي صنعتي مدرن بسيار مهم هستند. بعضي نمونه ها در مقدار هاي بسيار بالا آسياب ها، ماشين ها، چرخ ها رول مانند فلزي، ماشين هعاي سخت و كمپرسورهاي خط گازي مي باشند. در مقدار متوسط توان ماشين هاي بافندگي ماشين هاي كاغذي و دستگاه هاي جلوبرنده و […]