پایان نامه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی

در  پایان نامه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی از ميدان نيرويي بين اتمها و انرژي کرنش و پتانسيل موجود جهت شبيه سازي رفتار نيرو هاي بين اتمي استفاده شده و به بررسي و آناليز رفتار نانولوله هاي کربني از چند ديدگاه  مختلف مي پردازيم، و مدل هاي تدوين شده را به شرح […]