تحقیق ميز هيدروليکی و كاربرد آن

هدف از طراحی ميز هيدروليکی ، فراهم کردن وسيله اي جهت انجام دادن تعدادی  آزمايش های ساده در مکانيک هیدرولیک و سیالات می باشد,يکي از روشهاي توليد کار مکانيکي ميز هيدروليکی از سيال تحت فشار اين است که فشار موجود در آن را با ايجاد جت به جرياني با سرعت زياد تبديل نمائيم.با قرار دادن چرخهاي توربين در مقابل […]