مقاله فلزات سنگین رشته متالوژی

فلزات سنگین كبالت به سهولت از طريق روده جذب مي‌شود، و بيشتر در كبد و كليه متمركز مي‌گردد. تقريباً  كبالت غذايي از راه ادرار و بقيه آن از طريق مدفوع دفع مي‌شود.كبالت در مواد غذايي مثل جگر، قلوه، گوشت و ماهي همراه ويتامين B12 به مقدار  زيادي وجود دارد. بايد توجه داشت كه با توجه […]