پروژه طراحی ميكسر های هيبريدی رشته مکانیک

در اين پروژه مطالب در قالب چهار فصل بيان مي‌شود كه هدف فصل اول آشنائي با اين گروه سيستم‌هاست و در فصل دوم سيستم هيبدريدي را شرح داده‌ايم و نحوه استفاده از دو نيروي مكانيك و مغناطيس و ساخت آن و شرح توسط نقشه‌هاي سه بعدي و در فصل سوم بيشتر به نحوه اجرا و […]