مقاله رآکتور های انرژی هسته ای

اقتصاد طرح مهندسي در رآکتور هسته ای: با توجه به تمامي اطلاعات بندهاي پيشين، رآکتور بايد به گونه‌اي طراحي شود كه واحد صنعتي بيشترين سوددهي را ضمن حفظ كيفيت مطلوب محصول داشته باشد. بنابراين كاملاً واضح است كه طراحي راكتورهاي يك واحد صنعتي مستقل از ساير بخشهاي عملياتي كارخانه نخواهد بود. به عبارت ديگر در […]