مقاله ورق كاری و برشكاری رشته متالوژی و مکانیک

خلاصه روش تهيه ورق  فلز به این شکل است كه شمش های فلز را بعد از گرم کردن و عبور دادن از زير غلط ها به ضخامت هاي مختلف به صورت ورق تبديل مي شوند . اگر ضخامت بالاتر از 4 ميلمی متر باشد به آن صفحه می گويند و اگر كمتر از 4 ميلي متر باشد ورق گفته […]