پایان نامه بررسی رابطه جهت گيری ارزشی با مهارت سه گانه مدیران

صلاحیت های محوری مدیریتی، شایستگی های مورد نیاز برای ساخت یک فرهنگ مشترک فدرال را تعریف می کند که منتج به نتایج، خدمت به مشتریان و ایجاد تیم ها و ائتلافات موفق در درون و بیرون سازمان می گردد. این صلاحیت های محوری مدیریتی برای ورود به خدمات مدیریتی ارشد ضروری و مورد نیاز بوده و […]

پایان نامه اثر تمرین شنا بر واسپین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی

هدف از این پایان نامه بررسی اثر هشت هفته تمرین شنا بر واسپینو مقاومت به انسولین موش های صحرایی بود. بدین منظور 24 راس موش صحرایی نر نژاد اسپراگودوالی به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پس از یک هفته سازگاری با محیط آزمایشگاه موش های صحرایی به طور تصادفی به دو گروه […]

پایان نامه درمان شناختی رفتاری بر بیماران سرطانی

هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و سبک های مقابله ای بیمارن سرطانی شهر اهواز بود به منظور انجام پژوهش نمونه آماری با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شد، که شامل 30 نفر از بیماران به صورت در دسترس بود  و پرسشنامه کیفیت زندگی و […]

پایان نامه پست مدرنیسم و هنر های تجسمی

اين پايان نامه از سه فصل با عنوان های همچون :فصل اول: پست مدرنيسم,فصل دوم: پست مدرنيسم و هنرهاي تجسمي ,فصل سوم: آشنايي با چهار نقاش معاصر جهان تشكيل شده است. توضيحات مورد اسفاده در مباحث در صفحات این پایان نامه ذكر شده است.پایان نامه پست مدرنیسم و هنر های تجسمی در قالب فایل ورد […]

پایان نامه رابطه اخلاق اسلامی کار و عدالت سازمانی با رضایت شغلی

بین عدالت سازمانی و اخلاق اسلامی کار با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین  بعد عدالت رویه ای در تبیین رضایت شغلی نقش معناداری داشته است. این بدین معناست که با رعایت عدالت رویه ای از ابعاد عدالت سازمانی و نیز افزایش اخلاق اسلامی کار، رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش می­یابد. درواقع، توسعه […]

پایان نامه مولتیپل اسکلروزیس

بیماری پایان نامه مولتیپل اسکلروزیس نوعی بیمار ی پیشرونده و تحلیل برنده غلاف میلین سلول های عصبی در سیستم عصبی مر كزی است علت بیمار ی مشخص نیست اما عوامل متعددی از جمله سابقه ابتلا به بیما ری های عفو نی، نقص سیستم ایمنی، استرس و تنید گی و عوامل محیط ی متعدد می تواند […]

پایان نامه تعیین تاثیر روش تدریس حل مسئله بر خلاقیت

این پایان نامه با عنوان تاثیر روشهای تدریس اکتشافی هدایت شده و حل مسئله بر خلاقیت دانش آموزان دختر اول دبیرستان در مدارس ناحیه یک اراک در سال تحصیلی 1389-1388 مورد بررسی قرار گرفت. نمراتی بدست آمد که شامل نمرات روانی،، انعطاف پذیری، اصا لت وبسط بود. تمام موارد ذکر شده مورد تحلیل آماری قرار […]

پایان نامه مقایسه کلسیم توتال و آلبومین سرم در زنان باردار مبتلا به پراکلامپسی

سولفات منیزیوم به طور وسیعی به منظور پیشگیری از تشنج در زنان باردار مبتلا به پراکلامپسی کاربرد دارد. منیزیوم در تنظیم کلسیم اثر دارد همچنین نتایج ضدو نقیضی درمورد کاهش کلسیم سرم حین تزریق سولفات منیزیوم گزارش شده است که ممکن است با عوارضی همراه باشد.لذا هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی سطح کلسیم و نیز […]

پایان نامه نمایشنامه بن بست رشته نمایش کارگردانی

رئالیسم در تئاتر مکتبی نو ظهوریست که درحدود یکصد سال پیش و با تلاش‌های برخی نمایشنامه نویسان برای ایجاد «پندار واقعیت» آغاز شد. اینان می‌کوشیدند حقایق آلایش نشده را به نمایش بگذارند، یعنی بدون هیچگونه فن و فنون کلیشه‌ای یا سبک و تفسیری خاص. آرایش صحنه، اشیاء لباس، بازنگران و نیز گفتار و حرکات آنان […]

پایان نامه معماری رشته معماری و هنر

با توجه به لزوم ارتباط محیط مجموعه با محیط مصنوع (شهر) و همچنین ارتباط مناسب با جامعه، استمرار فرمها یکی از عوامل مهم تحقق این امر می باشد. مداومت لبه یا نمای عوامل شهر، تکرار عواملی از سیمای شهر در مجموعه به نحوی که ریتمی مناسب به وجود آورد، مشابهت عوامل باعث استمرار فرم ها […]