مقاله بانکداری نوین رشته حسابداری

بحث هاي مربوط به قوانين جديد مربوط به حفاظت از شبكه هاي اطلاعاتي به نوبه ي خود، دست كم در آمريكا، باعث رونق داد و ستد شركتهايي شده است كه خدمات حفاظت از شبكه ها را ارائه مي دهند . در اين زمينه ، اين موضوع نيز به عنوان يك چالش، پيش روي شركتهاي بزرگ […]

کارآموزی بررسی سيستم حسابداری شركتهای تعاونی

اگر چه سيستم حسابداري مكانيزه مشكلاتي براي حسابداران و حسابرسان بوجود آورده  اما در عوض سرعت كار و كيفيت سيستم حسابداري و حسابرسي را بهبود بخشيده و به استفاده كنندگان اين امكان را مي دهد كه اطلاعاتي در كمترين زمان و با كيفيت بهتر دسترسي داشته باشند. در اين سيستم در شركتهاي تعاوني رواج بيشتري […]

کارآموزی بررسی سيستم حسابداری اداره تامين اجتماعی

امروزه یکی از موضوع های مورد توجه کشورها ، تحقیق عدالت اجتماعی ، برابری و دستیابی به امکانات اجتماعی و اقتصادی است عدالت و برابری اجتماعی موضوعی نیست که فقط کشورهای سوسیالیستی مطرح شده باشد ، بلکه تعامل های سرمایه گذاری در این خصوص مصمم ترند و این امر پایدار تحقق یافته است . کارآموزی بررسی سيستم حسابداری اداره […]

کارآموزی بررسی سيستم حسابداری بانک مهر

هر نوع واريز نقد به حساب جاري اشخاص حقيقی يا حقوقي با تنظيم نمونه (فيش نقدي دو نسخه اي)و يا نمونه 339(فيش نقدي سه نسخه اي)انجام می پذیرد (نمونه هاي پيوست…)استفاده از فيشهاي نقدي بمنظور ثبت عمليات انتقالي مانند وصول چك بمنظور صدور حواله،چك بانكي ،چك رمزدار بين بانكي و…مجاز نبوده و اينگونه اسناد الزاماً ميبايست […]

تحقیق حسابداری صنعتی رشته حسابداری

حسابداری صنعتی بخشی از حسابداري است . كه با هزينه يابی  محصولات سر كار دارد ، هزينه يابی محصولات اطلاعات موردنياز را براي جمع آوری صورتهای مالي در مورد قيمت تمام شده موجودي ها و قيمت تمام شده كالاي مورد فروش رفته فراهم می آورد . حسابداری صنعتي در بعضی موارد  حسابداری مديريتی ناميده می شود و […]

کارآموزی بررسی سيستم حسابداری اداره امور عشاير

بعد از انجام بررسيهاي اداره امور عشاير ايذه به اين نتيجه رسيديم كه اگر حسابداری اداره با سيستم كامپيوتر انجام مي شد ، كارها با سهولت و بدون اشتباه انجام مي شد ، و يكي ديگر از معايب اداره فوق كمبود نيروي متخصص و آشنا با اين فن است.  اگر اداره يك بايگاني مرتب داشته […]

روش تحقیق بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته

با توجه به نتايج به دست آمده از دو نمونه مشخص مي گردد كه نمي توان اين فرضيه را كه رابطه مستقيم و يا معكوسي بين درصد افزايش سود انباشته و درصد افزايش EBIT  سال بعد به كل شركت هاي موجود در بورس تعميم داد و در صنايع مختلف با توجه به شرايط مختلف نتايج […]

کار آموزی سيستم حسابداری شبكه بهداشت

حسابداری شبكه بهداشت و درمان زير مجموعه اي از دانشگاه علوم پزشكي اهواز مي باشد كه مهمترين اهدافش موارد زير مي باشد  بهداشت مادر و كودك از طريق ارائه خدمات بهداشتي رايگان مانند توزين مرتب كودكان زير 6 سال، آموزش تغذيه تكميلي و مراقبت از مادران باردار وتنظيم خانواده و كنترل رشد بي رويه جمعيت […]

کار آموزی حسابداری آموزش و پرورش رشته حسابداری

در فرآيند آموزش و پرورش حسابداری، سياستگذاري و انتخاب رويه هاي حسابداري، بررسي تاريخچه حسابداري از اهميت زيادي برخوردار است. اين تاريخچه باعث مي شود تا بتوان « زمان حال را درك كرد، به شيوه بهتري، پيش بيني نمود و آينده را مهار كرد» تاريخچه حسابداری را مي توان از طريق مرتبط ساختن بخش هاي […]

پروژه حسابداری بیمارستان رشته حسابداری

تخصيص هزينه ها در حسابداری در سيستمهاي هزينه يابي بیمارستان يكي از مهمترين مراحل پروژه مي باشد  و تاثر بسيار زيادي بر صحت محاسبه بهاي تمام شده خدمات خواهد داشت در اين قسمت بطور مختصر روشهاي تخصيص هزينه معرفي مي گردند. در اين روش هزينه‌هاي كليه مراكز فعاليت با توجه به ميزان خدماتي كه به مراكز فعاليت […]