پایان نامه محاسبه خواص الکترون کوانتومی

نقطه های کوانتومی با پتانسیل دیواره ی یکنواخت، به دلیل یکنواختی پتانسیل به حالت های واقعی نزدیک تر هستند. همچنین می توان با مقایسه ی این حالت با حالت های غیر یکنواخت اثر یکنواختی دیواره بر خواص الکترونی مختلف را مورد بررسی قرار داد.در این پایان نامه ابتدا خواص الکترونی بررسی شده است. ویژه مقدارها […]

پایان نامه اطمينان بخشی سيستم توزيع رشته برق

شركت های برق جهت حفظ خدمات رسانی و اطمينان بخشی مشترکین خود، بايد دارای انرژی های ذخيرة شده كافی در سيستم  های خود باشند تا در زمان خارج شدن مؤلفه ای از سيستم ها، كل سيستم امكان خدمات رسانی به مشتركین خود را  داشته باشد تا به مصرف كننده حداقل خسارت وارد نگردد و در صورت امكان […]

گزارش کار ترانس جريان خشک(سطوح ولتاژ 36-12كيلو وات)

اصولاً كاربرد ترانس ها برای جدا کردن مدارهای حفاظتی و اندازه گيری از قسمت فشار قوي و تبديل مقادير جريان به ميزان مورد نياز دستگاههاي اندازه گيري و حفاظتي استفاده مي شود .گزارش کار ترانس جريان خشک سطوح ولتاژ 36-12 كيلو وات قابل استفاده برای تکمیل گزارش کارآموزی و پایان نامه یا مقاله میباشد. مدار […]

مقاله میکروگرید (ریزشبکه ) رشته مهندسی برق

در این مقاله، توپولوژی جدیدی برای مطلوبساز جامع کیفیت توان پیشنهاد گردیده است که منجر به حذف تمام هارمونیک ها و اعوجاجات جریان ناشی از بار غیرخطی در میکروگرید متصل به سیستم قدرت میشود. در این توپولوژی از الگوریتمهای کنترلی بهبود یافته در فیلتر اکتیو سری و موازی به منظور حذف اغتشاشات و نامتقارنی ولتاژ […]

کارآموزی شركت هپكو اراک رشته مهندسی برق و الکترونیک

در این کارآموزی گروه سرويس و تعميراز دو گروه سرويس و تعمير يك گروه به نام A و يك گروه به نام B مي باشند.گروه A متشكل از دو نفر سرويس كار است كه يكي از آنها سرويس برق دستگاه و ديگري مكانيك دستگاه را انجام مي دهند.گروه تعمير نيز متشكل از دو نفر است […]

مقاله شبیه سازی ماشین القایی متصل به شبکه شین بینهایت

در این مقاله سعی بر شبیه سازی رفتار موتور القایی شبکه شین در مختصات qd0 تحت شرایط بی باری، بارداری و اتصال کوتاه سه فاز بود. شبیه سازی ها توسط نرم افزار MATLAB انجام شد. نتایج شبیه سازی بر کارا بودن استفاده از مختصات دو محوری و قابلیت آن در  شرایط دینامیکی موتور صحه گذاشت. دیده […]

مقاله تأثیرات تشعشع لیزری بر ناخالصی در نقطه کوانتومی کروی

تحقیق پیرامون تأثیرات تشعشع لیزری یک ناخالصی هیدروژنیک در یک نقطه کوانتومی کروی با استفاده از روش قطری ماتریکس انجام شده است. انرژی های پیوندی، ضرایب جذب نوری و همچنین شاخص انکسار بین حالت پایه و اولین حالت برانگیخته بر مبنای انرژی های محاسبه شده وهمچنین توابع موجی بررسی گردیده است. دریافته ایم که دامنه […]

مقاله تعاريف و كميتهای اصلی روشنايی

شدت نور و نیروی نور تابیده شده از منبع نور را به دست می دهد. شدت نور روشنايی منبع عادی درانواع  زاویه های متفاوت است در ابتدا كه شمع جهت روشنايي مورد استفاده قرار مي گرفت شدت نور يک شمع استاندارد در صفحه افق به عنوان واحد شدت نور مورد  استفاده قرارگرفت كه با K مشخص  مي […]

تحقیق كاربرد نانو مواد درصنعت برق

هنگامی كه سده بيست آغاز میشود،همه افراد خیلی سخت توانستند بفهمند كه ماشین ها وهواپيما ها چگونه كار می كنند·بهره مندی از انرژی اتم فقط درحد تئوری در دسترس بوده و اكنون نيز برايتعداد کمی در ابتدای سده بيست و يكم بسيار سخت باشد كه باور كنند انسان روبوت هاي ميكروسكوپی خواهد ساخت و خط تولید و مونتاژ دقیق و ميكروسكوپی […]

کارآموزی بررسی نيروگاه سيکل ترکيبی شهيد رجايی قزوين

با توجه به توضیحات داده شده و قبل هم برای تأمین خلاء کندانسور و هم اینکه بتوانیم در دمای پایین تری بخار مافوق گرم از توربین خارج کنیم و توان بیشتری بگیریم به خلاء در کندانسور برق نیاز داریم که توسط این قسمت تأمین می شود. این تجهیز یک مکنده مکانیکی مصرف کننده توان نیست […]