مقاله بیماری توکسوپلاسما گوندی رشته پزشکی

توکسوپلاسمای گوندی یک پروتوزو آی داخل سلولی است که درصد زیادی ازمردم در سرتاسر دنیا را آلوده کرده است و یک عامل شناخته شده ی بیماری در افراد با نقص سیستم ایمنی می باشد.توکسوپلاسما معمولا در تمامی افراد سالم و افراد دارای نقص سیستم ایمنی به صورت نهفته و بدون علامت باقی می ماند اما […]

پروژه تولید لاین های سلولی ترانس ژن رشته پزشکی

در این پژوهش جداسازی، کشت، انجماد و بررسی سیتوژنتیک سلولهای فیبروبلاستی جنینی هامستر انجام گرفت و در این پژوهش هدف کلی کشت فیبروبلاست جنین هامستر ایرانی برای بررسی مدل رشد وعملکرد فیبروبلاست در محیط کشت بود و اهداف اختصاصی عبارت بود از:شده است که از آن تمامی بافت های پیوندی و بافت های سخت منشا […]

مقاله ژنتیک رشته پزشکی و علوم تجربی

همان طور كه مشاهده شد با استفاده از تكنيك هاي مختلف مهندسي ژنتیک  مي توانيم ژن مطلوب را به گياه مورد نظر وارد كنيم تا صفات مورد نظر در آن گياه بروز پيدا كند . بدين وسیله مهندسي ژنتیک پتانسيل عظيمي را براي  اصلاح گياهان به ارمغان آورده است ، كه بدون نياز به ‍زمان زياد […]

سمینار ژنتیک پیری رشته علوم پزشکی و تجربی

Senex به معنیold man است و فرایند وخیم تر شدن همراه با ageing است.به جز ,senescence سلول های زایا و سرطانی .سلول های طبیعی دارای طول عمر محدودی در  in vitro هستند و پس از تعداد معدودی پاساژ .تکثیر انها متوقف میشود /این پدیده cellular  senescence  نامیده میشود . سمینار ژنتیک پیری رشته علوم پزشکی […]

مقاله ساختار و عملکرد ریبوزوم رشته علوم پزشکی و تجربی

اطلاعات ژنتیکی در توالی های ژنومی مولکول (deaxy ribonucleic acid) DNA موجودات زنده ذخیره شده است. بخش زیادی از این توالی ها، پروتئین ها را به رمز در می آورند.اکثر وظیفه های عملکردی موجودات زنده بر عهده ی پروتئین ها است.با رونویسی از ژن های DNA و سنتز (messenger ribonucleic acids)mRAs می توان به اطلاعات […]

پایان نامه رادیولوژی رشته پزشکی و رادیولوژی

گسترش روزافزون استفاده از سیستم های ارتباطی بی سیم از قبیل تکنولوژی بی سیم پرطرفدار Wi-Fi (مودم های وایرلس و روترهای وایرلس) که از پروتکل واستاندارد g 802.11 استفاده می کند، نظر بسیاری از دانشمندان را در مورد آثار احتمالی میدان‌های الکترو مغناطیسی، به خود جلب نموده است. آنها معتقدند که حتی اگر آثار بیولوژیکی […]

پایان نامه بیان HER2 در بافت مبتلا به سرطان سلول غیر کوچک ریه

شواهد نشان می دهد ارتباط مستقیمی بین بیان  HER2 با افزایش گلیکولیز و افزایش تولید LDH  می باشد و همچنین افزایش بیان HER2 و افزایش سطح LDH مایع جنب و کاهش سطح قند مایع جنب همگی همراه با پیش آگهی ضعیف در سرطان ریه همراه میباشند. در مطالعه اخیر برای اولین بار ارتباط بین بیان […]

پایان نامه آلودگی رود کارون و عفونت های گوارشی شهرستان اندیکا

حفظ کیفیت میکروبی آب یکی از اساسی ترین و یکی از مهم ترین عوامل محیطی موثر بر سلامت می باشد .وجود باکتری های شاخص در آب به معنی حضور میکروارگانیسم های بیماری زا می باشد وتخلیه فاضلاب در محیط های آبی ،منبع اصلی میکروارگانیسم های مدفوعی بویژه پاتوژن ها در آب شرب است .در مناطق […]

مقاله تشخیص p63 در افتراق سرطان ریه سلول کوچک از بزرگ (اسمیر سیتولوژی)

افتراق سرطان سلول کوچک از غیر کوچک ریه ودر بین انواع غیر کوچک افتراق اسکواموس سل کارسینوما ازآدنوکارسینوما به دلیل تفاوتهایی که ازنظر  درمانی وپیش آگهی دارند ، مهم است.رنگ آمیزی آمیزی ایمینوسیتوشیمیP63 روی اسمیرهای برونکیال واشینگ وبراشینگ در این بین کمک کننده میباشد چون دراسکواموس سل کارسینوما بر خلاف سرطان سلول کوچک ریه مثبت […]

مقاله استخوان رشته علوم پزشکی و تجربی

تصوير فيلتر شدة پزشکی Icartitage(X) و Sspace(X) آستانه گيري مي شوند، با مقدار سطح آستانه اي توسط اپراتور تعيين مي شود. از آناليز اتصال و رشد ناحيه اينواحي تقريبي غضروف استابولار Sacat، غضروف(استخوان) فمور Sfemur و فضاي آرتيكولار Sspace بدست مي آيد. آناليز اتصال و رشد ناحيه اي بعداً توضيح داده مي شود.شكل 1(C) نتايج […]