مقاله عفونت ادراری تناسلی كلاميديا تراكوماتيس مردان

عمده عفونتهای ادراری تناسلی(Urinary tract infection) كلاميديا تراكوماتيس در كشورهاي در حال توسعه جهان وجود دارد كه دليل آن نوع رفتارهايي است كه آنها را در معرض ابتلاء به اين عفونت قرار مي‌دهد. دلايل ديگر آن ميزان كم امكانات بهداشتي در دسترس و عدم توجه سيستم بهداشتي به اين موضوع و تجمع عمده جمعيت جهان در اين […]

مقاله جمعیت و تنظیم خانواده

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت ، اتخاذ یک سیاست جمعیت از سوی خانواده هاست که داوطلبانه ، آگاهانه ومسئولانه از طرف والدین به خاطر ارتقاء تندرستی وبهزیستی اعضای آن به مورد اجرا گذاشته می شود .تعریف دیگر WHO در سال 1992 اینطور ارائه شده است کوشش افراد برای هماهنگ سازی رفتار باروری خود با شرایط […]

مقاله توسعه سيبرنتيک دست مصنوعی

 مقاله توسعه سيبرنتيک دست مصنوعی نشان دهنة فعاليت هاي تحقيقاتي اجرا شده در اسكولا سوپرير سانت آنا براي توسعة پروتزهاي سيبرنتيك است. ما بطور جاري يك نوع واقعي از دست بيومكاترونيك را طراحي مي كنيم و شيوه هاي پردازش سيگنال ENC را توسعه مي دهيم كه براي توصيف پانل هاي رو به مركز PNS است. […]

تحقیق ادنوكارسينوم معده اپيدميولوژی رشته پزشکی

از سال 1962 ژاپني‌ها اقدام به غربالگري جمعيت خود بااستفاده از فتوفلوروگرافي(photo fluorography ) نمودند و در صورتي كه ضايعه‌اي مشكوك يافت مي‌شد با اندوسكوپي پيگيري مي‌كردند. براي انجام فتوفلوروگرافي واحدهاي متحرك مخصوصي طراحي شده بود كه از هر فرد تصاويري برروي فيلم 100 ميلي‌متري در وضيعتهاي خاص تهيه مي‌كردد ( وضعيت خوابيده به سينه، […]

مقاله آنتی بادی رشته علوم پزشکی و تجربی

آنتی بادی يا ايمونوگلوبولين به مولكولي اطلاق مي شود كه قادر به اتصال اختصاصي با آنتي ژن است كه سبب القا توليد آن در حيوان حساس شده است. آنتي بادي مادر پاسخ به ورود مولكولهاي خارجي در بدن توليد مي شوند. آنتي بادي ها متشكل از يك يا تعداد بيشتري واحدهاي به شكل Y بوده […]

مقاله اسيد دی اكسی ريبونوكلئديك(DNA)

هر رشته اسيد دی اكسی ريبونوكلئديك(DNA) داراي قطعات است كه حاوي اطلاعات ژنتيك است كهتوسعه ارگانيسم ها (اكسونها) و قطعاتي را اعلام مي نمايد كه هيچ اطلاعات ژنتيك مرتبط را ابداً عرضه نمي كند (اييترونها) .اگرچه اينترون ها ممكن است بي فايده به نظر برسند ، متوجه شده اند كه آنها حاوي توالي هاي تكراري از […]

مقاله آناتومی چشم رشته علوم پزشکی

چشم ها (organum visus) (شکل شماره ی 1-1 علوم پزشکی) به صورت یک اندام نورواکتودرمی، از پروزنسفال جنینی که به اکتودرم سطحی اتصال می یابد و توسط فرانشیم رأسی عصبی و مزودرمی تحریک شده (induced) احاطه می شود، به وجود می آیند. ساختار نهایی چشم و ضمائم چشمی درون کاسه ی چشم یا چشم خانه […]

مقاله بررسی اثر امگا -3 در یادگیری موش صحرایی

روغن ماهی امگا -3  به عنوان یکی از غذاهای مهم در جهت تقویت حافظه و یادگیری در تحقیق حاضر به مطالعه تجربی به این مسئله پرداخته شده است. برای این منظور موش های نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی به 5 گروه 8 تایی شاهد کنترل و گروه های تجربی 1، 2، 3، تقسیم […]

مقاله نوروبیولوژی سلول عصبی هیپوکامپ

همانند سایر سلولها جسم نوروبیولوژی سلول عصبی هیپوکامپ شامل توده ای از سیتوپلاسم است که یک هسته در آن دیده می شود.هسته که ژن ها را ذخیره می کند، معمولا در مرکز جسم سلولی قرار دارد و نوعا بزرگ و مدور است. در نرون های بالغ، کروموزومها همانند سازی نمی کنند و فقط در بروز ژنها […]

مقاله دارو های گیاهی در طب سنتی

علم درمان طبیعی(گیاهی) ابتدا در آلمان پیدایش یافت و سپس در آمریکا و سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفت. درمان طبیعی نه تنها مردم را از چنگال بیماری نجات می دهد بلکه از هزینه های زیان آور نیز جلوگیری می کند. درمان طبیعی که از قدرت طبیعت به ما رسیده است نیروی شفا بخشی است […]