بررسی زندگی و آثار اردشیر محصص

اردشیر محصص هنرمندی جهانی بود. او توانست در کنار هنرمندان بزرگ تاریخ هنر مطرح شود. وی که در آثارش ارائه دهنده نوعی طنز گرافیکی می­باشد، با تأثیر از مینیاتور ایرانی و هنر دوران قاجار به سبکی شخصی دست یافت. وی که به تاریخ ایران عشق می­وزید، مشکلات جامعه زمانه خود را با زیرکی تمام بهانه­ای […]

پایان نامه تعیین تاثیر روش تدریس حل مسئله بر خلاقیت

این پایان نامه با عنوان تاثیر روشهای تدریس اکتشافی هدایت شده و حل مسئله بر خلاقیت دانش آموزان دختر اول دبیرستان در مدارس ناحیه یک اراک در سال تحصیلی 1389-1388 مورد بررسی قرار گرفت. نمراتی بدست آمد که شامل نمرات روانی،، انعطاف پذیری، اصا لت وبسط بود. تمام موارد ذکر شده مورد تحلیل آماری قرار […]

پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد

این پایان نامه از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي است كه به شيوه پيمايشي انجام مي شود.پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد. پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد را در […]

تحقیق سلامت روان و تعهد سازمانی

پیشرفت  تکنولوژی قدرت و ثروت را افزایش داده ولی امکان زندگی با آرامش و صلح و اطمینان را از انسان به عنوان بهترین سرمایه توسعه هر کشور از او سلب کرده است، در حقیقت کیفیت فدای کمیت شده و اعتدال و تناسب کناررفته و بیماریهای عصبی روانی و روان تنی جانشین آن شده است.یکی از […]

پایان نامه بررسی ابعاد شخصیت افراد نرمال و بزه کار

هرجا اجتماعی از افراد گردهم  آمده باشند و براي  رفع  آسان  و راحت نيازهايشان  به  امنيت ، آسايش  و رفاه و هرنوع نياز ديگري ، هنجار  ساخته اند باشند و همه را  موظف به  تبعيت  از آن هنجار ها فراخوانده اند. مجموعه ای از هنجارها، البته  به  تبع  تاريخی ، جغرافيایی و طبع و طبيعت انسان […]

تحقیق مدیریت زمان رشته مدیریت

جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران است که تعداد آنها در سال تحصیلی 80-79، 988 نفر است. این مدیران در نواحی 19 گانه شهر تهران انجام وظیفه می کردند که ناحیه 13 دارای کمترین تراکم و ناحیه 4 دارای بیشترین تراکم مدرسه راهنمایی در شهر تهران بود. از جامعه آماری […]

مقاله شاخص اقتصاد آماری تولید ناخالص داخلی کشور ژاپن

رشد واقعی تولید نا خالص داخلی شامل پدیده های بلند مدتی می باشد. تغییرات ساختاری در عدم ثبات برای یک نمونه دوره بلند مدت، نتایج بهتری را در بر خواهد داشت.برای مثال  (کیم و نلسون سال 1996)، (مک کانل و پرز کویروس سال 2000) (بلانچارد و سایمون سال 2001)، (احمد و دیگران در سال 2004)  […]

مقاله رویکردی مشتری مداری به طرح ریزی محصول

به منظور درک فلسفه وجودی QFD بهتر است در ابتدا فرایند طراحی را از دو دیدگاه سنتی و جدید ( با استفاده از QFD ) مورد مقایسه قرار دهیم . همانطور که در شکل نمایش داده شده است ،مشتری (که در این مثال یک کودک است) احتیاج به یک تاب ساده دارد . بخش فروش […]

تحقیق نقش و تاثیر اوراق مشارکت سرمایه گذاری در تامین مالی کشور

بازار سرمايه، بازاري است كه در آن تب و تاب هست. يعني بازاري كه هم امكان دارد در آن سود ببريد و هم زيان ببينيد. اوراق مشارکت اوراق بهادار به عنوان يك بازار متشكل و رسمي سرمايه به منظور بسيج و تجهيز پس اندازهاي اشخاص حقيقي وحقوقي به سوي فعاليتهاي توليدي مورد عنايت خاص قرار […]

پایان نامه بررسی مولفه های فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دینسون

پایان نامه حاضر با هدف بررسی مولفه های فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنيسون انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران مدارس متوسطه بودند و نمونه پژوهش به حجم 120 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه فرهنگ سازمانی دینسون بود که پایایی آنها به ترتیب 0.88، محاسبه گردید. آزمون های آماری […]