مقاله قانون خدمات کشوری در حقوق اداری ایران

در زمینهء برقراری نظام اطلاعاتی‌ مطلوب،برگزاری دوره‌های آموزشی- توجیهی و ضمن خدمت و نیز آموزش‌ مدیران،اگرچه از نظر کمی موفقیتهایی‌ داشته است،لیکن در مورد بازدیدهای‌آموزشی،ایجاد مؤسسهء انتشاراتی و باشگاههای مدیریت،به دلیل عدم‌ تخصیص بودجه ارزی،اقدامی صورت‌ نگرفته است.در مورد کاهش سطوح مدیریت و تعداد مدیران،طبق آمار ارائه شده نه تنها در رسیدن به هدف‌ موفقیتی […]

پایان نامه مدیریت اخلاق کار و سازمان

با توجه به مطالعات صورت گرفته در باره موضوع مورد مطالعه نتایج زیر را می توان ماحصل این تحقیق دانست. با توجه به یافته ها می توان گفت:فرضیه اول تحقیق عبارت بود از اینکه بين مدیریت اخلاق و ذوابط سازمان رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل ها نشان می دهد بین این دو متغیر رابطه […]

مقاله ارزیابی کیفیت دوره MBA واحد بین الملل دانشگاه

در مطالعه جاری عوامل اثرگذار مرتبط به هم بر کیفیت دوره MBA در واحد بین الملل دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار گرفته است. برای طراحی یک سلسله مراتب  از این عوامل جهت ارزیابی، مدلی ریاضی پیشنهاد شده که امکان اندازه گیری کیفیت عملکرد در نواحی و راستاهای پیش بینی شده را پدید می آورد.طراحی یک […]

مقاله بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و اعتقادات و باور های کارکنان

 باور ها و اعتقادات عبارتند از نوع نگاه یا به عبارتی نگرش فرد نسبت به زندگی در محیط های مختلف. این باور ها در واقع تصوراتی هستند که فرد در محیط های مختلف و تحت تاثیر این محیط ها در دراز مدت بدست آورده و بر اساس آن در مورد شرایطی که در آن قرار […]

تحقیق تجزیه و تحلیل سازمان رشته مدیریت

تحقيق را مي توان تلاشي منظم و سازمان يافته براي بررسي مساله اي خاص كه به يك راه حل نياز دارد توصيف كرد و شامل گامه ايي است كه طراحي و پيگيري مي شوند تا پاسخهايي براي مساله مورد علاقه ما در محيط كاري بدست آيد( سكاران، ترجمه صائبي – شيرازي، 1386، ص6).تحقيق را به […]

پایان نامه بررسی رابطه جهت گيری ارزشی با مهارت سه گانه مدیران

صلاحیت های محوری مدیریتی، شایستگی های مورد نیاز برای ساخت یک فرهنگ مشترک فدرال را تعریف می کند که منتج به نتایج، خدمت به مشتریان و ایجاد تیم ها و ائتلافات موفق در درون و بیرون سازمان می گردد. این صلاحیت های محوری مدیریتی برای ورود به خدمات مدیریتی ارشد ضروری و مورد نیاز بوده و […]

پایان نامه رابطه اخلاق اسلامی کار و عدالت سازمانی با رضایت شغلی

بین عدالت سازمانی و اخلاق اسلامی کار با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین  بعد عدالت رویه ای در تبیین رضایت شغلی نقش معناداری داشته است. این بدین معناست که با رعایت عدالت رویه ای از ابعاد عدالت سازمانی و نیز افزایش اخلاق اسلامی کار، رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش می­یابد. درواقع، توسعه […]

پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد

این پایان نامه از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي است كه به شيوه پيمايشي انجام مي شود.پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد. پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد را در […]

تحقیق سلامت روان و تعهد سازمانی

پیشرفت  تکنولوژی قدرت و ثروت را افزایش داده ولی امکان زندگی با آرامش و صلح و اطمینان را از انسان به عنوان بهترین سرمایه توسعه هر کشور از او سلب کرده است، در حقیقت کیفیت فدای کمیت شده و اعتدال و تناسب کناررفته و بیماریهای عصبی روانی و روان تنی جانشین آن شده است.یکی از […]

تحقیق مدیریت زمان رشته مدیریت

جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران است که تعداد آنها در سال تحصیلی 80-79، 988 نفر است. این مدیران در نواحی 19 گانه شهر تهران انجام وظیفه می کردند که ناحیه 13 دارای کمترین تراکم و ناحیه 4 دارای بیشترین تراکم مدرسه راهنمایی در شهر تهران بود. از جامعه آماری […]