تحقیق جامعه شناسی تاریخی خانواده

نظريه‌هاي جامعه‌شناسي بر رابطة متقابل جامعه ـ خانواده تأكيد دارند . در صورت وجود ارزش‌ها و هنجارهاي خشونت در جامعه و مجازبودن استفاده از خشونت در حل تعارض‌ها ، بازتاب اين ساختار در خانواده نيز تجلي مي‌يابد . از آن‌جا كه از لحاظ اجتماعي و قانوني مردان در سلسله مراتب خانوادگي مقامي برتر از زنان […]

پایان نامه بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی دانشجویان

انسان پیوسته کوشیده است هستی و رویدادهای جهان پیرامون خویش را تعریف کرده و در جستجوی پاسخ پرسش های خویش برآید. تصویری که ما از جهان داریم معمولا توسط دانش و عقیده ما شکل گرفته است. در این زمینه و در ارتباط با پدیده های پیرامونی خود گاهی پیش می آید که برای دوره ای […]

روش تحقیق اعتیاد (جرم یا بیماری)

اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر و روان گردان پدیدۀ مصیبت آفرینی است که از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بهداشتی جامعه را تهدید می کند. در دو دهۀ اخیر، عمدۀ منابع، امکانات، فرصت ها و تلاش‏ها در راستای مبارزه با  اعتیاد به کار گرفته شده است. دو دیدگاه اصلی حاکم بر […]

مقاله فمینیسم ایرانی رشته جامعه شناسی

مقاله فمینیسم ایرانی رشته جامعه شناسی یکی از مهمترین تحولات دو دهه اخیر در زندگی فرهنگی ایران، توجه به مسائل زنان و تاکید بر نقش جنس گونگی، مرد سالاری و فمینیسم در قالب حرکت های سیاسی،‌ اجتماعی و فرهنگی است. جریان فمینیسم ایرانی نضج گرفته در دو دهه اخیر،‌ حاصل نو اندیشی دینی است که […]

مقاله انگیزش و رضایتمندی کارکنان و مشتری گرایی

گام اول انگیزش و رضایتمندی کارکنان. شامل دو بخش است که عبارتند از : توجه به کارکنان به عهنوان مشتریان داخلی و تمرکز بر رضایتمندی کارکنان. گام دوم مشتری گرایی. هدف اساسی بازاریابی داخلی، ایجاد تعامل مثبت بین کارکنان و مشتریان است. ارائه خدمات موثرتر نیازمند هماهنگی موثر بین کارکنان مرتبط با مشتریان از یک […]

مقاله اعتیاد رشته روانشناسی

اعتیاد وابستگی جسمی و روانی فرد است به یک ماده دارویی، مخدر یا محرک طبیعی یا صناعی (ساخته شده)، مانند داروهای خواب آور و تسکین بخش، دخانیات، الکل، تریاک و مشتقات آن هروئیین و مرفین.فردی که به مصرف این گونه مواد وابسته شده است معتاد نام دارد. ویژگیهای روانشناسی فرد معتاد عبارتند از: نیاز و […]

مقاله فرار دختران به سبب اعتیاد رشته روانشناسی

دکتر فرید فدایی (روانشناس) می گوید: همه مردم باید در باره رفتار مزاحمت آمیز جوانان موضعی قاطع داشته باشند برای حل این مشکل بهتر است شبها معابر از نور کافی برخوردار باشند و نیروی انتظامی در آنها حضوری مستمر داشته باشد اما در باره پیشگیری کلی از این رفتارها می گوید: کاستن از مشکلات اقتصادی […]

مقاله بررسی روابط اجتماعی در ایران

روان‌شناسی يعني مطالعة علمي رفتار و فرايندهاي ذهني. البته رفتارگرايان، روان‌شناسي اجتماعی را تنها مطالعة رفتارهاي قابل مشاهده مي‌دانند در حالي كه شناخت‌گرايان آن را برداشت‌هاي ذهني ما دربارة خاطرات خود، راهبردهاي خود براي حل مسائل و حتي پيش‌داوري‌هاي ما دربارة خود تلقي نموده و از اين منظر به مطالعة آن مي‌پردازند.روان‌شناسي مي‌خواهد واقعيت‌هاي مورد مطالعه […]

مقاله خاستگاه و تاريخچه فمينيسم

مقاله و تحقیق خاستگاه و تاريخچه فمينيسم در 23 و فرمت ورد آماده برای پرینت و ویرایش میباشد. این تحقیق مناسب برای تمامی رشته های علوم انسانی بوده و فمینیسم را از تمامی جوانب و جهات مورد بررسی قرار داده در ادامه به خلاصه هایی از مطالب مقاله میپردازیم تا در صورت نیاز دانلود نمایید. خلاصه […]

مقاله یادگیری فعال با دانش و آگاهی نامگذاری غیر قطعی

تحقیق و مقاله یادگیری فعال با دانش و آگاهی نامگذاری غیر قطعی در فایل ورد 45 صفحه ای آماده ویرایش میباشد این تحقیق مناسب برای دانشجویان رشته های علوم انسانی از جمله : علوم تربیتی و روانشناسی میباشد.در این مقاله ما این مسئله را به عنوان الگوی یادگیری فعل مبتنی بر آگاهی و دانش نامگذاری غیر […]