مقاله کشت گردو و موانع آن (رشته کشاورزی)

در اين تحقيق از مناطق عمدة كشت گردو و در  استان‌هاي مختلف كشور بازديد و در صورت مشاهدة علائم بيماري‌ از مناطق آلوده چندين شاخه همراه با استروما و فتيله‌هاي تشكيل شده توسط قارچ جمع‌آوري و با ذكر محل نمونه‌برداري، تاريخ جمع‌آوري و ديگر مشخصات جست جداسازي قارچ و انجام مراحل بعدي به آزمايشگاه منتقل […]

مقاله آب و آبیاری در کشاورزی

در انتخاب روش های آبیاری مختلف عوامل زیر موثرند: پستی و بلندی زمین، خصوصیات خاک، نوع گیاه، مقدار و کیفیت و ارزش آب باران را می توان برای تمام گیاهان حتی برنج به کار برد. روش جوی و پشته مناسب گیاهان ردیفی در روش کرتی مناسب شالی کاری است. ولی برای زراعتهایی همچون غلّات و […]

پروژه اثرات شوری در کشاورزی

بطور كلي شوري در کشاورزی روي رويش دانه و رشد دانه‌رست تأثير مي‌كند همانگونه كه بر بعضي مراحل متابوليكي اثر مي‌گذارد. كوششهايي براي برطرف كردن اثرات مؤثر و قوي شوري روي رويش دانه و رشد دانه‌رست با استفاده از هورمونهاي گياهي و اخيراً با استفاده از ويتامين‌ها انجام گرفته است.مطالعاتي كه در مورد اثر مستقيم […]

مقاله باروری حاصلخيزی رشته کشاورزی

رشد گياه در کشاورزی يك محيط كشت نسبتاً خنثي نظير ماسه، شبيه به مهرباني به يك نوزاد تازه متولد شده است. آن نمي تواند به شما بگويد كهچه مي خواهدع فقط مي تواند گريه كند و نيازهايش پايدار است. مدير بايد هر آنچه را كه كودك نمي تواند  از طريق يك اكوسيستم اك داير  خدش […]

مقاله بررسی نقش آهن در فرآيند زندگی گياهان

نظر به اهميت فوق العاده عناصر ميكرومغذي بخصوص نقش  عنصر آهن براي گياهان و كمبود اغلب اين عناصر در خاكهاي آهكي كه قسمت عمده خاكهاي كشورمان را تشكيل داده‌اند. بررسي چرخه اين عناصر در خاك و گياه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. عنصر از عنصري است كه عوامل گوناگوني بر ميزان دسترسي و حلاليت آنها […]

پروژه پرورش گلخانه موز رشته کشاورزی

این پروژه در چهار فصل آماده شده است و مناسب برای دانشجویان رشته کشاورزی میباشد,پراكنش و پرورش وسيعي در مناطق موز خيز جهان داشته و جزء آفات اصلي موز گلخانه در و مخصوصا تمام ارقام و گونه هاي موز است. اين آفت در پايه شبه ساقه تخمگذاري نموده و لارو آن پس از خروج از تخم […]

مقاله گیاهان دارویی رشته کشاورزی

آنتراکنوز که عامل آن قارچcollectstrichun  musae، یک بیماری پس از برداشت در موز که موجب خسارات اقتصادی عمده ای در حین انتقال و انباری می شود . Benzo- thiadiozole-f  (bth) carbothiooic  acid  s- mehylester endogenos گیاهان شبیه ترکیب سالیسیلیک اسید ( SA) ، معروف است بجهت داشتن تاثیرات مقاوم بر روی بعضی بیماریها بواسطه قارج […]