مقاله شبیه سازی ماشین القایی متصل به شبکه شین بینهایت

در این مقاله سعی بر شبیه سازی رفتار موتور القایی شبکه شین در مختصات qd0 تحت شرایط بی باری، بارداری و اتصال کوتاه سه فاز بود. شبیه سازی ها توسط نرم افزار MATLAB انجام شد. نتایج شبیه سازی بر کارا بودن استفاده از مختصات دو محوری و قابلیت آن در  شرایط دینامیکی موتور صحه گذاشت. دیده […]

مقاله تأثیرات تشعشع لیزری بر ناخالصی در نقطه کوانتومی کروی

تحقیق پیرامون تأثیرات تشعشع لیزری یک ناخالصی هیدروژنیک در یک نقطه کوانتومی کروی با استفاده از روش قطری ماتریکس انجام شده است. انرژی های پیوندی، ضرایب جذب نوری و همچنین شاخص انکسار بین حالت پایه و اولین حالت برانگیخته بر مبنای انرژی های محاسبه شده وهمچنین توابع موجی بررسی گردیده است. دریافته ایم که دامنه […]

مقاله تعاريف و كميتهای اصلی روشنايی

شدت نور و نیروی نور تابیده شده از منبع نور را به دست می دهد. شدت نور روشنايی منبع عادی درانواع  زاویه های متفاوت است در ابتدا كه شمع جهت روشنايي مورد استفاده قرار مي گرفت شدت نور يک شمع استاندارد در صفحه افق به عنوان واحد شدت نور مورد  استفاده قرارگرفت كه با K مشخص  مي […]

کارآموزی بررسی سيستم حسابداری شركتهای تعاونی

اگر چه سيستم حسابداري مكانيزه مشكلاتي براي حسابداران و حسابرسان بوجود آورده  اما در عوض سرعت كار و كيفيت سيستم حسابداري و حسابرسي را بهبود بخشيده و به استفاده كنندگان اين امكان را مي دهد كه اطلاعاتي در كمترين زمان و با كيفيت بهتر دسترسي داشته باشند. در اين سيستم در شركتهاي تعاوني رواج بيشتري […]

تحقیق منابع قانونگذاری تفويضی در حقوق انگليس

علاوه بر قوانين خاصي كه اختيار تصويب برخي از قوانين مقررات تفويضي را به ملكه واگذار مي‌كند و يا برخي از اصول كامن‌لا كه اين صلاحيت را براي ملكه يا پادشاه انگلستان اعطاء كرده است (گرچه در حال حاضر از دامنه اعمال اين اصول بسيار كاسته شده است)، در مورد قانونگذاری تفويضي وزراء بايد گفت، […]

تحقیق ریخته گری رشته مهندسی متالوژی

شبکه هدايت کننده اي است که از طريق آن فلز مذاب وارد محفظه قالب گرديده و جريان مذاب در آن تا پر شدن محفظه قالب به گونه اي ادامه مي يابد که قادر به نهايي شکل قطعه ريخته گي با خواص تعيين شده براي آن باشداجزاء اصلي يک سيستم راهگاهي ساده براي قالبي با خط […]

تحقیق معزل حقوق بشر رشته حقوق

در خلال جنگ جهاني، دوم بسياري از كشورهايي كه با آلمان هيتلري مي جنگيدند به اين نتيجه رسيدند كه لازم است پس از جنگ يك سازمان بين المللي ايجاد شود تا صلح و امنيت بين المللي را ارتقا بخشد. از نخستين ايده هاي آن سازمان، يعني سازمان ملل متحد، اين بود كه ارتقاي حقوق بشر […]

روش تحقیق شرایط لازمه و شرایط خاص انعقاد عقد جعاله

جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. بنابراین از عمل حقوقی جعالة که در گذشته منحصرا برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد. امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان از آن برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی […]

مقاله انواع مقاصد انسان رشته معارف و علوم دینی

مقصد ابتدايي مانند تهيه وسيله زندگي براي انسان است مثل بهداشت، خوراك، مسكنمقصد متوسط هدف‌هايي است كه براي رسيدن به كمال مانند تحصيل علم و معرفت، براي رسيدن به شناخت و عرفان خداوند و يا اقسام عبادت‌ها مثل نماي، روزه و حج و . . .، و يا براي رسيدن به قرب لهي انجام مي‌گيرد.مقصد […]

کارآموزی بررسی سيستم حسابداری اداره تامين اجتماعی

امروزه یکی از موضوع های مورد توجه کشورها ، تحقیق عدالت اجتماعی ، برابری و دستیابی به امکانات اجتماعی و اقتصادی است عدالت و برابری اجتماعی موضوعی نیست که فقط کشورهای سوسیالیستی مطرح شده باشد ، بلکه تعامل های سرمایه گذاری در این خصوص مصمم ترند و این امر پایدار تحقق یافته است . کارآموزی بررسی سيستم حسابداری اداره […]