پایان نامه بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر کمیاب معدن سه گل گهر سيرجان

كانسارهاي آهن با توجه به نقش مهم در تمدن پيشرفته امروزي، داراي جايگاه ويژه اقتصادي هستند. فلز آهن از پر مصرف ترين موادي است كه تقريباً در همه صنايع كاربرد دارد. طيف گسترده مصرف آهن، بازتاب فراواني كانسنگ آهن و آساني نسبي تبديل آن به فولاد است. آهن از فلز هايي است كه كانسارهاي آن منحصر به دوره خاصي از پيدايش و شكل گيري پوسته زمين نبوده و تقريباً در همه دوره هاي زمين شناسي يافت مي شود. هر چند بيشترين ذخاير شناخته شده آن مربوط به پركامبرين است، اما ذخاير پالئوزوئيك، مزوزوئيك وترشيري در بيشتر نقاط دنيا چشمگير است.پایان نامه بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر کمیاب معدن سه گل گهر سيرجان در قالب فایل ورد میباشد.

مقدمه:

كانسارهاي آهن در ايران نيز، منحصر به دوره خاصي از تاريخ زمين شناسي ايران نيست، به گونه اي كه با پيدايش و شكل گيري پوسته درپروتروزوئيك پسين، عملكرد و ادامه  فعاليت هاي زمين ساختي- ماگمايي تا كنون، كاني سازي آهن به موازات آنها رخ داده است. روند اين كاني سازي از پروتروزوئيك پسين تا ميوپليوسن در ايران قابل پيگيري است. تا كنون بيش از 200 كانسار و نشانه معدني و ناهنجاري آهن در ايران شناخته شده كه مجموع آنها بيش از 6 ميليارد تن سنگ آهن است، عيار ميانگين اين ذخاير 60-55 درصد است. حدود 80% ذخاير آهن در سه منطقه معدني بافق، سيرجان و خواف با حجم ذخيره به ترتيب 5 ميليارد، 2/1 ميليارد و 600 ميليون تن متمركز شده است.  كانسار گل گهر داراي شش توده معدني است كه توده شماره سه معدن گل گهر با بيش از 600 ميليون تن ذخيره، از معادن غني منطقه سيرجان است. به علت پيچيدگي هاي اين منطقه، تا كنون نظريات متفاوتي در مورد ژنز آن ارائه شده كه بيانگر نياز به مطالعات بيشتر در اين منطقه است، با اميد به اينكه اين مطالعه به پيشبرد تعيين نحوه تشكيل كانسار گل گهر كمك كند.

بخش هایی از پایان نامه
بخش هایی از پایان نامه

موقعيت جغرافيايي و راههاي ارتباطي:

مجتمع معادن و كارخانه‌هاي گل‌گهر در مركز منطقه مطالعاتي است. اين محدوده با حصار توري محدود شده است. از نظر تقسيمات جغرافيايي كشور مجتمع بزرگ گل‌گهر، در بخش مركزي شهرستان سيرجان واقع است. شهرستان سيرجان در غرب استان كرمان واقع است و 5/7 درصد مساحت استان كرمان را در بر مي‌گيرد. اين شهرستان از شمال به‌شهرستانهاي رفسنجان و شهربابك، از شمال‌شرق به‌شهرستان بردسير، از شرق به‌شهرستان بافت، از جنوب به‌استان هرمزگان و از غرب به‌استان فارس محدود مي‌گردد. براساس آخرين تقسيمات كشوري در سال 1381 شهرستان سيرجان داراي دو بخش مركزي و پاريز است. مجتمع گل‌گهر در بخش مركزي قرار دارد، (شكل1-1).

در شهرستان سيرجان و بخشهاي شمالي منطقه مطالعاتي گل‌گهر تعدادي از عشاير به‌صورت نيمه‌كوچ‌نشين زندگي مي‌نمايند. به‌طوركلي قسمتهاي شرقي شهرستان سيرجان كوهستاني بوده و جهت ييلاق عشاير مورد استفاده قرار مي‌گيرد و قسمتهاي جنوب و جنوب ‌غربي آن نيز از نواحي گرمسيري و قشلاقي به‌شمار مي‌رود. در منطقه سيرجان عشايري از طايفه‌هاي مختلف ايلهاي افشار، ايل بچاقچي، لري، قرايي و رائيني زندگي مي‌كنند.مهمترين راه ارتباطي منطقه گل‌گهر جاده آسفالته سيرجان- شيراز مي‌باشد که در 45 کيلومتري شهر سيرجان جاده اختصاصي معدن گل‌گهر جدا شده و به‌طول 8 کيلومتر تا معدن ادامه دارد. فاصله معدن تا مرکز استان 235 کيلومتر، تا بندرعباس 370 کيلومتر و تا شيراز از جاده سيرجان – شيراز 325 کيلومتراست. راه‌آهن بافق- بندرعباس از 8 کيلومتري شرق معدن عبور مي‌کند.در محدوده منطقه مطالعاتي گل‌گهر راههاي ديگري وجود دارد كه با بهره‌گيري از آنها مي‌توان به‌بخشهاي مختلف منطقه دست يافت. راه روستاي عين‌البقر در شرق منطقه براي بررسي مناطق شرقي و جنوبي منطقه مناسب مي‌باشد. بخش مركزي منطقه، پيت يك و پيت دو با استفاده از راههاي اختصاصي مجتمع گل‌گهر قابل مطالعه هستند. بخش هاي شمال‌غربي و غربي منطقه مورد مطالعه نيز با بهره‌گيري از راه خاكي پيت-3 قابل دسترسي است.

ناهمواري ها و آبراهه‌ها:

منطقه مطالعاتي گل‌گهر بخش كوچكي از رشته كوه هاي زاگرس را در بر دارد. افزون بر رشته كوههايي با روند شمال ‌غربي- جنوب ‌شرقي، دشت هاي ميان كوهستاني و حوضه‌هاي فروافتاده به‌شكل كفه‌هاي نمكي در منطقه گل‌گهر نمايان هستند. ذخاير كانسنگ آهن توسط آبرفت هاي پليوسن-كواترنري پوشيده شده است.در شمال غرب معدن رشته کوه هاي چاه‌بادام، چاه‌ميل، باغ‌چوقي، زيارت و باغ حسن با روند شمال ‌غربي-جنوب ‌شرقي قراردارند. بلندترين چكاد اين كوه هاي موازي 2800 متر از سطح دريا ارتفاع دارد. در غرب معدن دو رشته کوه موازي چاه­بره با امتداد شمال‌ شمال ‌غربي- جنوب ‌جنوب ‌شرقي و در جنوب معدن کوه هاي عين‌البقر با امتداد شرقي- غربي نمايان هستند كه بلندي چكاد كوههاي غربي و جنوبي منطقه به‌ترتيب 1986 متر و 2037 متر از سطح درياست، (شكل1-2). در جنوب غرب ناحيه معدني كوههاي كم ارتفاع و تپه مانندي وجود دارد كه حاصل فرسايش ناهموار کنگلومراي نئوژن هستند. بلندترين نقطه اين كوهها، در گوشه جنوب غربي منطقه، 1797 متر از رويه دريا ارتفاع دارد.کوههاي منطقه توسط دشتهاي آبرفتي و نمکزارهاي هموار فراگرفته شده‌اند. نمکزارهاي کفه خيرآباد و کفه مرگ به‌ترتيب در شمال و جنوب ناحيه معدني واقع شده‌اند كه با رسوبات رسي، نمکي، گچي و يا ديگر نهشته‌هاي تبخيري پوشيده شده‌اند. در فصل‌ بارندگي کفه‌هاي نمكي به‌باتلاق تبديل مي‌شوند. در فصل‌ خشک زمين آنها هموار و پوشيده از رسوبات نمكي است.

تمام آبراهه‌هاي موجود در منطقه فصلي هستند. سرچشمه آنها كوهها و دشتهاي منطقه بوده و آبريز آنها كفه خيرآباد در شمال‌شرقي و يا كفه مرگ در جنوب منطقه است. بزرگترين و مهمترين آبراهه منطقه مطالعاتي گل‌گهر آبراهه چاه‌بره است كه با روند شمالي- جنوبي در غرب منطقه قرار دارد. اين آبراهه از شمال منطقه آغاز و از غرب پيت-1 و منتهي‌اليه غربي كوههاي عين‌البقر عبور مي‌كند. در جنوب شرقي منطقه آبراهه‌هاي فصلي ديگري به‌آبراهه چاه‌بره متصل و همه آنها به‌كفه مرگ در جنوب منطقه مي‌ريزند. پيت-3 برروي بخش شمالي آبراهه چاه‌بره حفر مي‌شود.در شرق منطقه آبراهه اصلي ديگري وجود دارد كه با روند مشابه و كلي شمالي- جنوبي بعد از عبور از ارتفاعات شرقي منطقه و بخش شرقي كوههاي عين‌البقر به‌كفه مرگ مي‌ريزد.حوضه آبريز آبراهه‌هاي فصلي در بخش شمالي مجتمع گل‌گهر، كفه ‌خير‌آباد در شمال‌ شرقي منطقه مطالعاتي است. در ناحيه گل‌گهر چهار حوضه آبي شناخته شده است :

1 – حوضه چاه دراز : با طول 40 کيلومتر و عرض 20 کيلومتر با محور شمال غرب- جنوب شرق. جهت جريان آب سطحي از کوههاي اطراف حوضه به‌طرف شمال غرب و به‌سوي کوير نمک سيرجان است. عمق آب زيرزميني کمتر از 10 متر در شما ل غرب ( نزديک کوير نمک سيرجان) تا 145 متر در جنوب شرق متغير است. منابع تغذيه‌کننده آب اين حوضه، ارتفاعات جنوب شرقي و شمال شرقي هستند که سبب جريان يافتن آبهاي زير زميني به‌سمت شمال غرب مي‌شود.

2- حوضه عين­البقر : قابليت نفوذپذيري و ذخيره آب زيرزميني اين حوضه ناچيز است. معدن گل‌گهر در محدوده حوضه آبي عين‌البقر واقع شده است.

3- حوضه قطاربنه : با طول 60 کيلومتر و عرض 35 کيلومتر و زهکشي در جهت جنوب غرب به‌طرف ميدان گيل است. فاصله سطح ايستابي تا سطح زمين 5/8 تا 88 متر و ضخامت لايه آبدار 30 تا 50 متر است.

بخش هایی از پایان نامه زمین شناسی
بخش هایی از پایان نامه زمین شناسی

ژئومورولوژي:

ناحيه معدني گل گهر شامل سه نوع مورفولوژي است :كوههاي ستيغ دار كه غالباً به شكل رشته هاي پهن و موازي هم بصورت تناوبي از ارتفاعات و گوديهاي ميان كوهستاني است. اين وضعيت به علت تأثير توأم پديده هاي تكتونيكي و فرسايشي است(سبزه ئي،1997). از جمله در غرب معدن و در رشته كوه هاي موازي بنام چاه بره در امتداد شمال غرب- جنوب شرق با ارتفاع 1986 متر و در جنوب ناحيه معدني رشته كوه هاي عين البقر به ارتفاع 2037 متر با امتداد شرقي- غربي قرار گرفته اند(حلاجي، 1370).فرو افتادگي هاي كفه خيرآباد در شمال و كفه مرگ در جنوب معدن كه ناحيه معدني را محصور كرده است. رسوبات اين كفه مخلوطي از رس، نمك و گچ است، اين فرو افتادگي را بايد نوعي پلايا به حساب آورد. در پائيز و زمستان پرآب بوده و در تابستان سطح آن را چند ضلعي هاي نمك (salt polygon) مي پوشاند. آبراهه هاي منطقه به اين پلايا ختم مي شود (سبزه ئي،1997).آبرفت هاي دامنه اي كوهستاني (دشت هاي شمالي كفه قطروئيه) داراي توپوگرافي ناهمواري است كه به علت بالا آمدگي تكتونيكي و فرسايشي كنگلومرا و رس و سيلت ايجاد شده است.حد شمالي اين منطقه به علت عملكرد گسل شمال غربي- جنوب شرقي به طور ناگهاني به كوهستان ختم مي شود(سبزه ئي،1997). در جنوب غربي ناحيه معدني عوارض توپوگرافي بدزمين(badland) با فرسايش آبراهه هاي متعدد در كنگلومراي نئوژن مشاهده مي شود .

فعاليتهاي اكتشافي جديد:

در سال 1348 شركت خصوصي ايران باريت عمليات اكتشافي  کانی شناسی و پيجويي سنگ آهن گل گهر را آغاز و با حفر 22 حلقه چاه و تعدادي ترانشه در حال ادامه مطالعات و اكتشاف مقدماتي بود كه با مشخص شدن ذخيره بسيار بالا و مناسب سنگ آهن، ادامه كار در 1353 به شركت ملي فولاد ايران واگذار شد. اين شركت با مشاركت شركت سوئدي (گرانگز) مراحل مختلف اكتشاف و مطالعات مهندسيرا پيگيري كرد. در اين رابطه، شركت ايروسرويس در محدوده اي به وسعت 25000 كيلومترمربع، در فاصله بين آباده، فارس و جازموريان، برداشت هاي ژئوفيزيك هوايي و با استفاده از تجربه و امكانات مؤسسه زمين شناسي يوگسلاوي در محدوده هاي به وسعت 72 كيلومتر مربع برداشت ژئوفيزيك زميني انجام و متعاقب آن عمليات حفاري در 6 آنومالي صورت گرفت .در سال 1373 بعد از آماده سازي و احداث كارخانه کانی شناسی تغليظ، ذخيره شماره يك آن رسماً  مورد بهره برداري قرار گرفت. در سال 1371، بر اساس تصميم شركت سنگ آهن گل گهر، قراردادي با شركت سنگان آهن خراسان، منعقد گرديد و حفاري هاي اكتشافي بر روي ذخيره شماره 3 آغاز شد(حلاجي و يعقوب پور، 1373). از ارديبهشت ماه 1376 شركت سنگاب آذر، مشاور عمليات اكتشافي را بر عهده گرفت.در حال حاضر، شركت خصوصي كوشا معدن نظارت كلي ذخائر معدني را بر عهده گرفته است. مقدار ذخيره كل معدن بيش از 1136 ميليون تن (902 ميليون تن ذخيره قطعي و 234 ميليون تن ذخيره احتمالي) برآورد شده است. ذخيره هاي مختلف و درصد بعضي عناصر در جداول 1-1 و 1-2 آمده است(مهندسين مشاور كوشا معدن، 1381).

هدف مطالعات:

با توجه به اهميت كانسارهاي آهن در برآوردن نياز صنايع پايه و علاقه به مطالعه کانی شناسی روي كانسار گل گهر، به دليل وجود نظريات متفاوت در مورد ژنز اين كانسار، بررسي ژنز آنومالي شماره 3 ، به صورت طرح تحقيقاتي به عنوان پايان نامه انتخاب شد تا با بررسي هاي بيشتر ژنز احتمالي و ارتباط كانه زايي سنگ آهن با سنگهاي در برگيرنده تعيين گردد. از سويي، به علت وجود گوگرد به عنوان عنصر مزاحم در اين كانسار، نياز به مطالعات مينرالوگرافي به منظور بررسي ابعاد، بافت و نحوه درگيري فازهاي سولفيدي با مگنتيت دارد.

کانی شناسی
کانی شناسی

روش مطالعه:

از آنجا كه معدن شماره سه در عمق و در زيرضخامتي از آبرفت هاي كواترنر قرار دارد. به منظور انجام مطالعات ميكروسكوپي و ژئوشيمي پس از بررسي کانی شناسی لاگهاي حفاري و تغييرات سنگ شناسی و کانی شناسی آنها، نمونه برداري از مغزه هاي حفاري انجام شد. تعدادي از اين نمونه ها جهت تهيه مقاطع ميكروسكوپي نازك، نازك صيقلي و صيقلي انتخاب شد. هم چنين به منظور بررسي دقيق تركاني شناسي، تعداد 9 نمونه با استفاده از روش دستگاهي پراش اشعه ايكس(XRD ) در مركز تحقيقات و فرآوري مواد معدني کرج و شرکت کانپژوه تهران تجزيه شد. به منظور بررسي ژئوشيمي عناصر اصلي، جزئي و کمياب موجود در کانسار شماره سه معدن گل گهر، تعداد 25 نمونه معدني به روش ICP-MS در آزمايشگاه کانی شناسی Alschemex کانادا تجزيه شده است. جهت بررسي نوع و نحوه درگيري فازهاي سولفيدي و اکسيدي موجود در توده شماره سه و تأثير آن بر روي ميزان بازيابي گوگرد کنستانتره حدود صد نمونه صيقلي تهيه شده است. اين نمونه ها از عمقهاي مختلف و با توجه به ميزان گوگرد کانسنگ و گوگرد بازيابي شده توسط دستگاه ديويس تيوپ در بخش شمالي توده برداشت شده است(بخش شمالي به علت عمق کمتر در اولويت بهره برداري قرار دارد). در هر يک از مقاطع صيقلي, بعد از بررسي کاني شناسي, درصد فازهاي سولفيدي و بافت ميرمکيتي به طور چشمي تخمين زده شده است.در نهايت با توجه به مطالعات  کانی شناسی انجام شده و مشخصات كانسار  , به عنوان يک هدف جانبي مدل پيدايش احتمالي كانسار نيز ارائه مي گردد.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر کمیاب معدن سه گل گهر سيرجان:

فصل اول‌ :

 • کليات
 •  مقدمه
 • موقعيت جغرافيايي و راههاي ارتباطي
 • ناهمواري ها و آبراهه‌ها
 •  آب و هوا و بارندگی
 •   ژئومورولوژي
 •  تاريخچه مطالعات اكتشافي و سابقه فعاليت هاي معدني
 •  فعاليت هاي قديمي
 •    فعاليتهاي اكتشافي جديد
 •  نتایج مطالعات قبلي انجام شده
 •  هدف مطالعات
 •  روش مطالعه

فصل دوم :

 • زمين شناسي عمومي منطقه
 •  مقدمه
 •   زون سنندج- سيرجان          ‌
 • تكوين زمين شناسي سنندج- سيرجان
 •  چينه شناسي ناحيه گل گهر و نواحي اطراف
 •  پرکامبرين پاياني
 • پالئوزوئيک بالايي
 • پرموترياس
 •  مزوزوئيك
 •  سنوزوئيك
 • تكتونيك ناحيه معدني
 •  اشكوب هاي ساختاري
 •  نمودهاي تكتونيكي

فصل سوم :

 • کاني شناسي و سنگ شناسي
 • معدن شماره 3 گل گهر
 •  مقدمه
 •   مگنتيت (Fe3O4)
 • هماتيت (Fe2O3)
 •  گوتيت  FeOOH
 •  FeS2+7O2 = 2FeSO4+2H2SO4
 • Fe2O3+3H2O=2 Fe(OH)3
 •  ليمونيت Fe2O3. nH2O
 •  پيروتيت (Fe1-xS)
 • پيريت (FeS2)
 • کالکوپيريتCuFeS2
 • کاني هاي غير فلزي
 •  آمفيبول                        ‌
 • تورمالين                        ‌
 •  كاني هاي ورقه اي
 • كربناتها ‌
 •  كوارتز ‌ج
 •  فلدسپات
 •  آپاتيت
 •  اپيدوت واسفن
 •  پاراژنز
 •  بررسي تأثير درگيري فازهاي سولفيدي و اکسيدي بر روي بازيابي گوگرد کنسانتره                                                     تغيير نوع کاني ها و بافت با افزايش عمق
 • افزايش همزمان گوگرد بازيابي و پيروتيت با افزايش عمق ‌
 •  افزايش همزمان بافت ميرمكيتي همراه با افزايش گوگرد بازيابي

فصل چهارم  :    ‌

 • بررسی ژئوشیمی عناصر کمیاب        ‌
 •  مقدمه
 •   روش نمونه برداري و تجزيه ژئوشيميايي
 • ژئوشيمي عناصر کمياب          ‌
 •  تحرک عناصر کمياب
 •  عناصر کمياب جانشين شونده در شبکه بلوري مگنتيت
 •  ژئوشيمي کانسنگ
 •  پراکندگي عناصر کمياب در کانسنگ
 •  نسبت دوتايي عناصر
 •  پراکندگي عناصر کمياب خاکي در کانسنگ
 • نتيجه گيري
 • منابع فارسی
 • منابع غیرفارسی                             ‌

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر کمیاب معدن سه گل گهر سيرجان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 119
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *