پایان نامه اصول هاوركرافت رشته مکانیک حرارت و سیالات

هاوركرافت جزء ماشينهاي نقليه كلاس بالائي مي باشد كه برروي هر سطحي اعم از خشكي،آب ،يخ، چمن و هر چيز ديگري كه بتوان هوا را به تله انداخت حركت مي كند. علت نياز به اين وسيله آنست كه تنها وسيله اي مي باشد كه قابليت حركت در شرايط مختلف را دارد و مثلا مي توان در نواحي كم عمق كه امكان حركت براي ساير شناورها مقدور نيست باهاور كرافت به گشت زني پرداخت .هاوركرافت با هوانا و كه بر روي بالشتكي از هواي فشرده حركت مي كند . كه هوا توسط يك فن يا كمپرسور بداخل بالشتك پمپ مي‌شود.از مهمترين مزاياي ها و كرافت مي توان به سرعت زياد، نداشتن محدوديت در نواحي كم عمق، توان حركت در خشكي، توان پنهان شدن در خشكي در عملياتهاي نظامي،… اشاره كرد.مهمترين علت آنكه اين وسيله هنوز بطور گسترده و ناوگان حمل و نقل وارد نشره است آنست كه هزينه ي تعمير و نگهداري آن بسيار زياد مي باشد و پس عواملي مثل صداي زياد، تاثير شرايط جوسي در سرعت و شعاع آن در رده هاي بعدي قرار دارند.در اين پایان نامه سعي شده تا اصول كلي مربوط به هاوركرافت و اجزاي آن مورد بررسي قرار گيرد.پایان نامه اصول هاوركرافت رشته مکانیک حرارت و سیالات در قالب ورد میباشد.

پایان نامه اصول هاوركرافت را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

معرفي سيستم:

در فشار بالشتك هوا مي شود. تغيير فشار بالشتك هوا از يك سو نيروهاي وارد بر دامن را تغيير داده و باعث تغيير در مي شود و از سوي ديگر با ايجاد تغيير در نيروي وارد بر هاوركرافت باعث تغيير ارتفاع هاوركرافت  مي شود.براي بيان تحليلي ديناميك ارتفاع هاوركرافت مي توان آن را بصورت شكل 4-9 نشان داد. چنانكه ملاحظه مي گردد، سيستم تعليق هاوركرافت از سه قسمت مجزا تشكيل شده است. در اين شكل از تأثير تغيير فاصله جانبي دامن  كه باعث تغيير سطح مؤثر فشار هوا مي شود، در نيروي وارد بر هاوركرافت صرف نظر شده است. اين دياگرام حول نقطه تعادل هاوركرافت رسم شده است.سيستم بالشتك هوا شامل جريان هوا از فن (Lift Fan) تا خروجي بالشتك هوا مي باشد كه در شكل 4-9 داراي ورودي   و خروجي  مي باشد. سيستم دامن شامل ديناميك خود دامن مي باشد كه ورودي  و خروجي آن  مي باشد.

هندسه و ساختمان دامن‌ها:

شكل 3-2 قسمتهاي اصلي دامن كيسه بسته را نشان مي دهد. در دامن كيسه بسته كيسة ABO بوسيله زنجير و يا لولايي در A و O به سازه، سخت متصل مي شود و معمولاً قسمت ABO از يك صفحه Fabric/Elastomer بصورت يكپارچه مي باشد. انگشتي  قابل تعويض بوده و معمولاً در نقطه B بوسيله پيچ و مهره به كيسه و در نقطة D بوسيله تسمه بافته شده (Fabric Straps) يا زنجير DE ، نزديك به O ، به بدنه متصل مي شود. در برخي طرح ها نقطه D خود به بدنه متصل است.انگشتي ها يا بوسيله ريخته‌گري (Molding) و يا با تا كردن صفحات Fabric/Elastomer به شكل (I-I)U در مي آيند.به دليل اينكه گوشه پايين انگشتي (C) در معرض سايش مي باشند. در بعضي طرح ها اين گوشه به موازات خط (I-I) برش داده مي شود. خطي كه از اين گوشه به صورت افقي رسم مي شود خط حاشيه (Hemline) دامن ناميده مي شود.زاويه  معمولاً 90 درجه است كه مي تواند بيشتر نيز باشد. قسمت  جهت اتصال كيسه و انگشتي به كار مي رود كه مي تواند وجود نداشته باشد به عبارتي  بر B منطبق باشد.

هواي بالشتك هوا معمولاً بوسيله يك فن شعاعي (Centrifugal) و يا فن (Mixed-Flow) تأمين مي شود و به دو طريق هوا به درون كيسه وارد مي‌شود. در حالت اول محور فن به شكل عمودي مي باشد و از خروجي معمول فن (پوسته فن) در آن استفاده نمي شود و بجاي آن هوا مستقيماً وارد كيسه دامن مي شود بنابراين ورودي هوا به كيسه، ارتفاعي برابر با ارتفاع فن دارد.در حالت دوم از فن به شكل معمول استفاده مي شود و فن داراي پوسته و خروجي مي باشد. معمولاً كيسة قسمت جلو و پهلوي هاوركرافت به هم متصل بوده و يك حجم را تشكيل مي دهند. كيسه قسمت عقب مستقل بوده و براي خود يك ورودي دارد.در حركت هاوركرافت بر روي آب، سطح آب يكنواخت باقي نمي ماند. از طرفي انگشتيها طوري مي باشند (شكل 2-9) كه در قسمت عقب در اثر تغيير سطح آب، آب به درون انگشتي نفوذ پيدا مي كند.اين امر باعث ايجاد نيروي پساي (Drag) فراوان شده و مركز فشار بالشتك هاوركرافت را نيز بهم مي زند و جهت جلوگيري از آن، قسمت عقب دامن با قسمتهاي جلو و پهلوها فرق اساسي دارد كه در قسمت عقب دامن از  انگشتي‌هايي به شكل مخروط ناقص (Cones) و يا در بعضي نمونه ها از Bibag استفاده مي شود.در شكل (2-9) هوا از طريق دريچه هاي N(Orifices) وارد انگشتي مي‌شود.  ارتفاع دامن،   نسبت به صفحه مبناي فرضي كه از مركز زمين فاصله مشخصي دارد اندازه گيري مي شوند و به ترتيب ارتفاع سطح زمين و ارتفاع هاوركرافت مي باشند.

هاوركرافت
هاوركرافت

فهرست مطالب پایان نامه اصول هاوركرافت رشته مکانیک حرارت و سیالات:

 • مقدمه
 • مروري بر تحقيقات گذشته
 • فصل1. GEM
 • فصل2. عملكرد بالشتك هوا
 • فصل3. آيروديناميك داخلي- معبراها – فن ها و كمپرسورها
 • فصل4. درگ
 • فصل5. پيشرانش
 • فصل6. موتور (حركت دهنده ي اوليه)
 • فصل7. معيارهاي عملكردي
 • فصل8. كنترل و پايداري
 • فصل9. دامن
 • نتيجه گيري
 • مراجع و منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه اصول هاوركرافت رشته مکانیک حرارت و سیالات:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 99
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *