مقاله روابط زناشویی رشته روانشناسی

اغلب اشخاص نمي دانند كه چگونه مسائل زناشویی خود را حل كنند و به همين دليل روش هاي مختلفي را بر مي گزينند در راه حل نخست مشكلات را نديده مي گيرند و دل به اين مي بندند كه اين مشكلات به خودي خود بر طرف شوند بعضي ديگر در مقام توجيه مي گويند، رابطة زناشویی صد در صد بي عيب و نقص وجود خارجي ندارد. توقع بيشتر داشتن غير واقع ؟ و بي توجهي به حقايق است. جمعي ديگر همة تقصيرها را به گردن همسرشان مي اندازند و چه بسا با همسرشان متاركه مي كنند و چون تن به ازدواج مجدد مي دهند مي بينند با همان مشكلات قبلي رو به رو مي شوند.مقاله روابط زناشویی رشته روانشناسی روابط زناشویی و راه های بهبود این رابطه را مورد تحقیق و بررسی قرار میدهد.

در انتظار واكنش همسرتان باشيد:

وقتي رفتار بچه گانه ي فرد سست و متزلزلي را زير سئوال برديد يا او را تهديد مي كنيد، معمولاً او درتلاش براي باز گرداندن موقعيت به وضع قبلي ، به رفتار قديمي خود شدت مي بخشد. از اين گذشته ، رفتار او در گذشته هميشه مؤثر بوده و شايد شدت بخشيدن به آن كار ساز باشد. بنابر اين منتظر شدت يافتن رفتار بد همسران باشيد. براي آنكه بتوانيد اين دوره را پشت سر بگذاريد ، به ياد بياوريد كه در اين رابطه صاحب قدرت بزرگي هستيد: او بي اندازه به شما وابسته است. و همكاري را براي نگاه داشتن شما خواهد كرد زيرا از اينكه او را ترك كنيد و تنها بماند وحشت دارد.با تعيين حد و مرزي براي رفتار همسرتان و اغاز رفتارهاي محدود كننده ، موازنه ي قدرت در روابط را به هم مي زند. هنگاميكه شروع مي كنيد مقداري از قدرت هايي را كه قبلاً در اختيار او بود در دست گيريد، منتظر باشيد كه او با شما به مقابله برخيزدع او حاضر نيست به آساني قدرت تسلط خود را از دست بدهد. حتي ممكن است ظالم تر و قدرتمند تر شود. شايد هم خود را كنار بكشد. به خاطر داشته باشيد شخصيت واقعي او مانند بچه اي است كه ترسيده باشد و رفتار سلطه جويانه و قدرت طلبانه اش تلاشي براي سرپوش گذاشتن بر احساس عدم امنيت اوست.تمام واكنش هاي همسرتان گواه بيشتري بر اين است كه از شما او قوي تر هستيد، زيرا اين شما هستيد كه حاضريد با رفتار جديدتان خود را به مخاطره اندازيدع با احساسات خود بيشتر از او در تماس هستيد و بقاي شما وابسته به مطيع ساختن و تسلط داشتن بر انسان هاي ديگر نيست

ما همه از رويدادهاي عاشقانه لذت مي بريم:

عشق هاي افسانه اي احساس شگفت انگيزي در ما ايجاد مي كنند. عواطف و احساسات را به اوج خود مي رسند و در ابتدا شدت احساسات ممكن است ما را واقعاً تحت فشار قرار دهد. رابطه ي عاشقانه مانند داروهاي ؟ كننده در انسان اثر مي كند. بعضي آن را به پرواز روي ابرها تشبيه كرده اند. در حقيقت بدن در اين زمان مواد شيميايي زيادي ترشح مي كند كه به قول مروم در رنگ رخساره را تغير مي دهد.البته اين توهم برايمان پيش خواهد آمد كه اين احساس تا ابد ادامه خواهد يافت. در طول زندگيمان به ما گفته اند كه عشق رمانتيك در خوشبخت و كامل ساختن ما قدرتي جاويي دارد.

اعتياد به عشق و وابستگي:

اعتياد به عشق همانند هر نوع اعتياد ديگري عمل مي كند. همانند موارد اعتياد به الكل، مواد مخدّر، غذا ، يك نوع نياز اضطراري و وسواس گونه به طرف مقابل به وجود مي آورد. هر گاه زني در يك رابطه ي اعتيادي قرار گيرد، هنگاميكه از وجود همسرش محروم مي گردد درد و ناراحتي بسيار شديدي را تجره مي كند. احساس مي كند بدون او نمي تواند زندگي كند. اين رابطه براي او احساس عالي به وجود مي آورد كه هيچ چيز با آن برابري نمي كند- و به خاطر ايجاد آن احساس عالي است كه رفتار آزار دهنده ي مرد را در حد زياد تحمل مي كند. اين نوع اعتياد، زن را به شريك زندگي اش وابسته گي بسيار مي سازد. به ياد داشته باشيد كه حسادت و احساس تملك مردِ زن ستيز به طور جدي زندگي او را محدود كرده است، كه اين خود اهميت همسرش را در چشم او بيشتر مي سازد. يك دور باطل به وجود مي آورد؛ هر چه به او وابسته تر مي گردد، او در نظرش مهم تر جلوه مي كند و هر چه او مهم تر باشد، زن بيشتر آماده است تا همه چيز را به خاطر او رها كند، تا حدي كه چيزي مستقل از او در زندگي اش باقي نمي ماند. و اين مسأله او را در چنگ اين رابطه قوّياً نگاه مي دارد.

چرا زن درخواست حمايت نمي كند:

زن گمان مي كند كه اگر شوهرش او را دوست دارد، بي آنكه او نيازي به درخواست داشته باشد، شوهرش از او حمايت خواهدكرد. حتي شايد زن از روي عمد از شوهرش درخواست حمايت نكند نا از اين راه بسنجد كه آيا شوهرش واقعاً او را دوست دارد يا خير. مرد به منظور كسب نمره قبولي بايد نيازهاي همسرش را پيش بيني كند و او را مورد حمايت خويش قرار دهد. در آغاز رابطه زناشویی، اگر زن از حمايت شوهرش بر خوردار نشود، گمان مي كند كه چون شوهرش ديگه كاري از عهده اش بر نمي آيد ، از او حمايت نمي كند.

نكاتي در مورد انگيزه دادن به مرد:

به منظور آنكه به شكلي صحيح از يك مرد درخواست حمايت كنيد بايد پنج نكته مهم را به ياد بسپاريد. عدم رعايت آنها موجب دلسردي و دلخوري مرد مي شود. اين نكات عبارتند از: انتخاب مناسب، پر توقع نبودن ، خلاصه گفتن ، صراحت و رك گويي و استفاده از واژه گان درست.

روابط خوب و سالم زناشویی:

رابطه خوب و سالم هنگامي ميسر مي گردد كه زن و شوهر بتوانند خواسته ها و نيازهاي خود را با يكديگر مطرح كنند و نيز در صورت تمايل بتوانند به درخواست يكديگر پاسخ منفي بدهند. ياد بگيرند كه درخواست حمايت و كمك كنند (از يكديگر) و نيز پاسخ منفي در قبال درخواست خويش را بپردازند.

چرا مردان تا اين اندازه حساس هستند:

حساسيت به دليل تنبلي آنها است چون مردها شديداً نيازمند آن هستند كه از سوي همسرشان مورد قبول و پذيرش باشند. اگر شما از او بخواهيد كه بيشتر كمك كند، در اين مورد گمان مي كند كه مورد تأثير و پذيرش همسرش نيست. همان گونه كه زن دوست دارد شوهرش به حرف او گوش كند و احساساتش را درك كند مرد دوست دارد همانگونه كه هست، مورد تأييد و پذيرش باشد. هر تلاشي به منظور اصلاح او صورت گيرد، موجب مي شود كه مرد احساس كند كه در صدد تغيير او هستيد و او هنوز مرد ايده آل خوبي نشده است.وقتي ياد بگيريد كه از شوهرتان درخواست كمك كنيد، روابط زناشویی شما روز به روز تقويت خواهد شد. وقتي كه مرد احساس كند در ارضاي نياز ها و خواسته هاي افراد خانواده خويش موفق شده است، بسيار خشنود و شادمان مي شود.اگر ياد بگيريد كه از شوهر خود به طرز صحيحي درخواست كمك نماييد، هم شوهرتان احساس محبت مي كند و هم شما از عشق و محبتي كه نيازمند شايسته آن هستيد، بهره مند مي گرديد.

زناشویی
زناشویی

دليل دعواي زن و شوهر در زمان خوشحالي:

احساسات سركوب شده زناشویی گذشته ما، فقط زماني بروز پيدا نمي كند كه عاشق مي شويم بلكه هر وقت كه واقعاً احساس شادي و شعف و محبت مي نماييم، مكن است اين احساسات نمايان شود. در اين شرايط خوب و ايده آل ، امكان دارد زن و شوهر بدون دليل با اينكه ظاهراً بايد خوشحال باشند، با يكديگر دعوا كنند. براي مثال در شرايطي زير با هم دعوا كنند: رفتن به خانه اي جديد ، جشن عروسي، گرفتن هديه، رفتن به تعطيلات و …

افراد سالم نيز نيازمند مشاوره هستند:

با افزايش صميميت بيشتر در روابط زناشویی، عشق و محبت ميان زن و شوهر افزايش مي يابد. از اين رو احساسات درد ناك تر و عميق تر همچون خجالت و ترس بروز پيدا مي كند كه يابد. از آنجا كه نمي دانيم معمولاً چگونه با اين احساسات درد ناك  زناشویی برخورد كنيم ، در مي مانيم.به منظور بهبود اين احساسات بايد آن را با ديگران در ميان بگذاريم. اما از فاش كردن آن احساسات بيش از حد مي ترسيم و خجالت مي كشيم. در چنين شرايطي ممكن است دچار افسردگي، اضطراب، كسالت و ناراحتي شويم و يا اصلاً بدون هيچ دليلي احساس درماندگي كنيم. تمام اين موارد، نشانه هايي است كه مبني بر اين كه احساسات انباشته شده ما ظهور كرده و بي آنكه بهبود يابد، دوباره سركوب شده است. وقتي كه شما در كنار همسرتان احساس امنيت خاطر مي كنيد، عميق ترين ترس و دلهره در وجودتان ظهور پيدا مي كند. اما وقتي ظهور پيدا كرد شما دچار نگراني مي شويد و نمي توانيد احساسات خود را در ميانبگذاريد. شايد حتي ترس شما موجب بي احساسي و گرفتي شما شود. و هنگاميكه چنين شود احساساتي كه ظهور پيدا كرده توان آزاد شدن ندارند. در اين شرايط داشتن مشاوره يا روان شناسي بسيار مفيد و ارزشمند است.بهمين دليل است كه حتي افرادي كه داراي صميمانه ترين روابط  زناشویی هستند، مكن است به ناچار نيازمند روان درمانگه باشند.

فهرست مطالب مقاله روابط زناشویی رشته روانشناسی:

فصل اول:

 • روابط زناشويي
 • راه حل هاي مختلف
 • بازآموزي درس مهر و عشق
 • روابط سرشار
 • نشانه هاي خطر

فصل دوم:

 • عشق كافي نيست
 • كنارگيري از عشق

فصل سوم:

 • قوانين واقعي براي يافتن رابطه ي مبتني بر عشق
 • قانون1: با مردان همان گونه رفتار كنيد كه ميل داريد آنها با شما رفتار كنند
 • قانون 2: به خاطر داشته باشيد كه مردان به اندازة شما نيازمند عشق و حماييتند
 • قانون 3: از مرداني كه قوانين واقعي را دوست ندارند دوري كنيد
 • قانون 4: مردان را بازي ندهيد
 • قانون 5: خودتان باشيد
 • قانون 6: اگر كسي را دوست داريد، به او بگوييد
 • قانون 7: قبل از اينكه درگير مسايل عاطفي شويد ، سئوالات خود را بپرسيد
 • قانون 8: با مرداني كه كاملاً در دسترس نيستند ، ارتباط برقرار نكنيد
 • قانون 9: در جستجوي مردي با هويت مناسب باشيد
 • قانون 10: به علايم هشدار دهندة مشكلات احتمالي توجه كنيد
 • قانون 11: ميزان علاقه ي خود را بسنجيد، نه مقدار پول او را
 • قانون 12: منصف باشيد، از دورويي پرهيز كنيد
 • قانون 13: عاشق نيروهاي نهفته مرد نشويد
 • قانون 14: با احساسات خود صادق باشيد
 • قانون 15: جذاب ترين مشخصه ي خود، يعني طرز فكرتان را آشكار كنيد
 • قانون 16: از لحاظ عاطفي سخاوتمند باشيد، خساست به خرج ندهيد
 • قانون 17: قبل از اين كه با كسي روابط زناشويي داشته باشيد سعي كنيد از لحاظ عاطفي با او صميمي شويد
 • قانون 18: ارزش خودتان را آنقدر پايين نياوريد كه مانند شيء با شما رفتار كنند
 • قانون 19: حتي در خصوصي ترين لحظات از قوانين واقعي ؟ نكنيد
 • قانون 20: اطمينان حاصل كنيد كه روابط شما از چهار مرحلة تعهد مي گذرد
 • قانون 21: تعهدات عاطفي، از حلقه نامزدي با ارزش ترند
 • قانون 22: هرگز مرد را براي متعهد كردن به كاري ، تحت فشار قرار ندهيد
 • قانون 23: صبور باشيد و قوانين واقعي را جايگزين قوانين كهنه و قديمي گذشته گان كنيد
 • قانون 24: عاقلانه تصميم بگيريدع نه از روي احساس
 • قانون 25: قوانين واقعي را در همه روابط خود با ديگران به كار ببريد

فصل چهارم:

 • نامه عاشقانه
 • چه وقت نامه عاشقانه بنويسيم
 • نياز به نوشتن نامه عاشقانه
 • تدثير و فايده نامه عاشقانه
 • رمز خود ياري

فصل پنجم:

 • چگونه درخواست حمايت كنيم و از آن برخوردار شويم.
 • چرا زن درخواست حمايت نمي كند؟
 • نكاتي در مورد انگيزه دادن به مرد
 • روابط خوب و سالم
 • چرا مردان تا اين اندازه حساس هستند؟

فصل ششم:

 • حفظ جاودانه گي جادوي عشق
 • در انتظار واكنش همسرتان باشيد
 • ماهمه از رويدادهاي عاشقانه لذت مي بريم
 • اعتياد به عشق و وابستگي
 • افراد سالم نيز نيازمند مشاوره هستند
 • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله روابط زناشویی رشته روانشناسی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 36
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *