مقاله ارش (دیه) رشته ی حقوق

تحقیق و مقاله ارش (دیه)در فرمت فایل word تهیه شده و در 37 صفحه آماده پرینت و ویرایش میباشد.این مقاله مناسب برای دانشجویان رشته حقوق و علوم انسانی میباشد سير مباحث در مقاله چنين است كه ابتدا از مفهوم ارش و مقايسه آن با مفاهيم مشابه(الف)و پيش‌فرض‌ها(ب)و سپس از ماهيت قاعده (ج)و مستندات آن(د)بحث مى‌شود.آن‌گاه به بررسى شيوه و مقام تعيين‌كننده در قانون،پزشكى قانونى و فقه(ه)مى‌پردازيم.سپس ماهيت (و)بحث مى‌كنيم كه امرى موضوعى است يا حكمى و در نهايت از آثار مترتب بر اين نگاه نو به ماهيت قاعده  و ماهيت خود دیه(ز)بحث مى‌شود. در ادامه به چکیده هایی از عناوین و متن های تحقیق اصلی میپردازیم. برای تهیه از باکس انتهای صفحه اقدام نمایید.

چکیده و عناوین مقاله ارش(دیه) رشته حقوق  :

يكى از مهم‌ترين و معروف‌ترين قواعد فقهى باب ديات،قاعده ارش است كهمطابق آن براى هر جنايتى كه ديه آن در شرع تعيين نشده است،ارش لازم است.ازجمله مباحث مهمى كه در قاعده مطرح است شيوه و چگونگى تعيين و نيزمتصدى و مقام محاسبه‌كننده آن است.بررسى متون فقهى و ادبيات قانونى در اينزمينه،وضعيت ابهام‌آميزى را پيش روى ما مى‌گذارد.متون فقهى-كه عمدتا ناظر به شيوه محاسبه هستند-از عبدانگارى مجنى عليه به عنوان راه تعيين ارش نامبرده‌اند.اين شيوه،كه در اكثر متون فقهى ديده مى‌شود با اشكالات متعددى از جمله نداشتن مستند شرعى مواجه است.به همين جهت برخى فقها از«مصالحه»به عنوان راه تعيين  نام برده‌اند.اين شيوه هم با اشكالاتى مواجه است كه مهم‌ترين آنها،ايناست كه چون موارد  محدود نبوده،بلكه متعدد و متنوع است و با توجه به اينكه جانى و مجنى عليه در بسيارى از موارد حاضر به مصالحه نيستند،نمى‌توان از مصالحه-كه امرى استثنايى است-براى چنين موارد متعدد بهره جست.

تعریف نظری ارش:

:«الارش ديه الجراحه»(فراهيدى،1409:284)و جوهرى مى‌نويسد:«الارش ديه الجراحات» در لغت به دو معناى ديه جراحت و ديه جراحتى كه ميزان آن معين نيست آمده است.بنابراين برديه نفس ارش اطلاق نمى‌شود.در دو تعريف فوق به ديه جراحت گفته شده اعماز آن‌كه ميزان آن در شرع تعيين شده باشد يا تعيين نشده باشد.اما ابن منظور معناى لغوى  را چنين مى‌داند:«الارش من الجراحات ما ليس له قدر معلوم و قيل هو ديهالجراحه»(ابن منظور،1408:263).اگر سخن ابن منظور صحيح باشد،آنگاه معناى لغوى و اصطلاحى يكسان خواهد بود،اما به نظر مى‌رسد چنين نيست و حق باخليل و جوهرى و ديگر فرهنگ‌ نويسانى است كه ارش را در لغت به معناى ديه جراحت-اعم از معين و غيرمعين-مى‌دانند و اگر نگوييم ارش در لغت به معناى مزبور است،اين معنا(ديه جراحت اعم از آنكه معين باشد يا نباشد)حدّاقل يكى ازمعانى خواهد بود،نه اينكه در لغت فقط و فقط به معناى ديه جراحت غيرمعين باشد.

تعریف عملیاتی ارش:

ارش در مصطلح فقهاى اماميه غالبا به معناى ديه جنايت بر ما دون نفس است كه مقدار آن در شرع تعيين نشده است(حلّى،1410:403 و 601؛خويى،1396:212).البته اين در صورتى است كه جنايت موجب نقصان شود و الا اگر موجب نقصان نشود ارش لازم نيست؛مثل اينكه كسى،جنايتى را نسبت به زنى كه برخلاف معمول داراى موى صورت است انجام دهد و موهاى صورت او را از بين ببرد.در اين موارد حاكم به صلاحديد خود دعوا را فيصله مى‌دهد .فيصله دادن ممكن است با پرداخت مالى باشد كه به آن ارش گفته نمى‌شود و ممكن است صرفا باتعزير جانى همراه باشد و ممكن است به شيوه ديگر باشد.

ارش
ارش

پیش فرض ها:

در مقاله ارش(دیه) رشته حقوق پيش از هرچيز لازم است تذكر داده شود كه در بحث ما فرض بر اينست كه مقاديرى كه در روايات به عنوان ديه جنايات بيان شده است،همه حكم الهى‌ اند و نه حكم حكومى.يعنى اينكه مثلا ديه از بين بردن دو دست و دو پا و دو چشم و دوگوش…،ديه كامل و ديه يك دست و يك پا…نصف ديه كامل است،همه حكم شرعى الهى همانند وجوب نماز و وجوب روزه است.اين فرضى است كه همه فقها برطبق آن در باب ديات مشى كرده‌اند و لذا امروزه نيز مقادير مذكور در روايات براى جنايات را لازم مى‌دانند.بله اگر كسى معتقد باشد كه اين مقادير،حكم الهى نبوده بلكه حكمحكومى‌اند و در هر زمان،حاكم شرع با توجه به مقتضيات روز مقدار ديه را تعيين مى‌كند،ديگر به اين بحث كه ارش،چگونه بايد تعيين گردد و روايات دراين‌زمينه چه اقتضايى دارند و…نيازى نيست.

پزشكى قانونى و شيوه تعيين ارش:

در صحبتى كه با برخى پزشكان قانونى داشتم،بارشيان مى‌كردند كه پزشكى قانونى درمورد تعيين با در نظر گرفتن سه عامل به تعيين ارش مى‌پردازد.عامل اول سنّمجنى عليه است يعنى بايد بررسى كرد معمولا چند سال مجنى عليه مجبور است نقص حاصل از جنايت موجب ارش را تحمل كند.از اين لحاظ بين كودك و نوجوان وجوان با ميان‌سال و مسنّ تفاوت است و برخى نسبت به ديگران بيشتر است.عامل دوم شغل مجنى عليه است.درنتيجه گرچه از بين بردن چشايى موجب ارش است اما درصورتى‌كه مجنى عليه آشپز باشد، دیه بيشترى را نسبت به حالتى كه آشپز نباشد دريافت مى‌كند.عامل سوم درصد اختلال فعاليتهاى زندگى در اثر جنايت موجب ارش است كه اين درصد حتى در جنايات موجب ديه هم يكسان نيست.مثلا ازنظر پزشكى قانونى اگر كسى بينايى خود را از دست بدهد 95%زندگى او مختلمى‌شود اما اگر شنوايى خود را از دست دهد،30%زندگى او اختلال مى‌يابد.به هرحال در تعيين بايد ملاحظه نمود كه جنايت موجب ارش چند درصد در زندگى شخص اختلال ايجاد كرده است.درنتيجه با در نظر گرفتن سه عامل سن،شغل ودرصد اختلال زندگى، تعيين مى‌شود.

عناوین دیگر مقاله ارش(دیه) رشته حقوق  :

  • ماهيت قاعده ارش
  • مستندات قاعده ارش
  • فقه و شيوه محاسبه و مقام تعيين‌كننده دیه
  • انسداد باب علم و علمى نسبت به برخى جنايات
  • تعيين ارش وظيفه قانون‌گذار به معنا عام(مجتهد و…)
  • منابع تحقیق
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ارش (دیه) رشته ی حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 37
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست ندارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *